fbpx

Cursus JSON Schema

De cursus JSON Schema behandelt de syntax en het gebruik van de JSON Schema taal voor het valideren van JSON data en JSON documenten met betrekking tot content model en data types.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus JSON Schema : Inhoud

  JSON Overview

  De cursus JSON Schema gaat van start met een overview van de syntax van JSON (JavaScript Object Notatie). Aan de orde komt de JSON basis structuur met name-value pairs, objects en arrays. Ook wordt ingegaan op JSON Serialisatie en Deserialisatie.

  JSON Data Types

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan JSON Data Types. Alle mogelijke data types in JSON met hun mogelijke waarden passeren de revue.

  JSON Schema

  Dan wordt besproken hoe JSON Schema's worden gedefinieerd met een unique identifier. Hierbij wordt ook ingegaan op de JSON Schema Reference en komen type specific en generic keywords aan bod.

  Objects and Arrays

  Op het programma van de cursus staan ook de restricties die aan de data types objects en arrays kunnen worden opgelegd. Zo kan worden afgedwongen dat object properties aan bepaalde patterns moeten voldoen en kan de lengte van een array worden beperkt.

  Schema Composition

  Vervolgens wordt ingegaan op het combineren van JSON Schema's door middel van Schema Composition. Hierbij komt aan de orde hoe subschema's conditioneel kunnen worden toegepast met if then else constructies.

  Complex Schema's

  Tenslotte behandelt de cursus JSON Schema ook complexe schema's met JSON pointers, referenties, anchors en recursie.

 • Cursus JSON Schema : Training

  Doelgroep Cursus JSON Schema

  De cursus JSON Schema is bedoeld voor projectleiders, systeemanalisten, applicatieontwikkelaars en systeembeheerders die de basisconcepten van JSON Schema en de toepassingen van JSON Schema willen leren.

  Voorkennis Cursus JSON Schema

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen zijn algemene computervaardigheden en basiskennis van het Internet vereist.

  Uitvoering Training JSON Schema

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's en afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat JSON Schema

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat JSON Schema.

  Cursus JSON Schema
 • Cursus JSON Schema : Modules

  Module 1 : JSON Overview

  Module 2 : JSON Data Types

  Module 3 : JSON Schema

  JSON Standard
  JSON and JavaScript
  JSON Syntax
  JSON Data
  Name Value Pairs
  Data Comma Separated
  Objects in Braces
  Arrays in Bracket
  JSON Serialization
  JSON Deserialization
  Parsing JSON
  JSON Objects
  JSON Arrays
  JSON Numbers
  JSON Strings
  JSON Comments
  JSON File Type
  JSON MIME Type
  JSON Enumerated Types
  Characters and Digits
  Booleans and null
  White Space
  What is JSON Schema?
  Declaring a JSON Schema
  Declaring Unique Identifier
  JSON Schema Reference
  Type Specific Keywords
  Regular Expressions
  Numeric Types
  Multiples and Ranges
  Generic Keywords
  Annotations
  Constant values

  Module 4 : Objects and Arrays

  Module 5 : Schema Composition

  Module 6 : Complex Schema's

  Object Properties
  Pattern Properties
  Additional Properties
  Required Properties
  Property Names
  Array Items
  Tuple Validation
  Unevaluated Items
  Array Contains
  Array Length
  Uniqueness
  Schema Composition Properties
  allOf and anyOf
  oneOf and not
  Applying Subschemas Conditionally
  dependentRequired
  dependentSchemas
  If-Then-Else
  Implication
  Declaring a Dialect
  $schema
  Vocabularies
  Structuring Complex Schema's
  Schema Identification
  Base URI
  Retrieval URI
  $id
  JSON Pointer
  $anchor
  $ref and $defs
  Recursion
  Extending Recursive Schemas
  Bundling
 • Cursus JSON Schema : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus JSON Schema : Reviews

 • Cursus JSON Schema : Certificaat