fbpx

Cursus Ionic Mobile Development

In de cursus Ionic Mobile Development leren de deelnemers cross platform mobiele applicaties te ontwikkelen met het Ionic Framework. Het Ionic Framework is een open source UI-toolkit voor het bouwen van hoogwaardige mobiele en desktop-apps met goede performance. In Ionic maak je gebruik van web technologie├źn zoals HTML, CSS en JavaScript en kun je populaire JavaScript frameworks zoals Angular, React en Vue integreren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Ionic Mobile Development : Inhoud

  Ionic Intro

  De cursus Ionic Mobile Development gaat van start met een overzicht van de architectuur van Ionic. Ook wordt aandacht besteed aan de Ionic CLI en de AppWizard waarmee Ionic Apps via de command line dan wel visual worden gegenereerd.

  Application Templates

  Vervolgens wordt ingegaan op Ionic Application templates zoals een Blank, Tab of SideMenu template die het startpunt vormen voor een Ionic App en die de basis structuur daarvan vastleggen. Ook Android en iOS specifieke zaken komen daarbij aan de orde.

  UI Components en Tools

  De vele standaard UI componenten die in Ionic beschikbaar zijn zoals buttons, list boxes, menu's en vele andere worden besproken. En er wordt ingegaan op talen, frameworks en tools die bij de ontwikkeling van een Ionic App kunnen worden gebruikt komen aan de orde.

  Web Components

  Voorts zijn ook de integratie van Custom Web Components en HTML Templates in Ionic onderdeel van het cursus programma. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Component Life Cycle, Ionic Stencil library en Ionic Core.

  State Management

  De diverse vormen van state in Ionic worden besproken zoals zoals global state, shared state en internal state. En verder komt state management met een central store met actions en reducers aan de orde.

  Database Access

  Dan is het tijd voor Database Access met de Firebase database en tenslotte wordt aandacht besteed aan een aantal advanced topics in Ionic zoals Ionic Storage en Push Notifications.
  en Push Notifications.

 • Cursus Ionic Mobile Development : Training

  Doelgroep Cursus Ionic Mobile Development

  De cursus Ionic Mobile Development is bedoeld voor web en mobile developers die het Ionic Framework willen leren gebruiken voor de ontwikkeling van cross platform mobiele applicaties.

  Voorkennis Cursus Ionic Mobile Development

  Ervaring met web applicatie development en een goede kennis van JavaScript zijn vereist om aan de cursus Ionic Mobile Development te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Ionic Mobile Development

  De theorie wordt in deze hands-on cursus behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verhelderen. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Ionic Mobile Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ionic Mobile Development.

  Cursus Ionic Mobile Development
 • Cursus Ionic Mobile Development : Modules

  Module 1 : Ionic Intro

  Module 2 : Application Templates

  Module 3 : UI Components

  Ionic Framework
  Hybrid Mobile Apps
  React, Angular or Vue
  Ionic Versions
  Apache Cordova
  Ionic CLI
  Installing Ionic
  Ionic AppFlow SDK
  Ionic start
  Template Project
  Adjust Angular Routes
  Blank App
  Tab App
  SideMenu App
  App Skeleton
  Folder Structure
  Ionic and Android
  Android SDK
  Genymotion Emulator
  Ionic and Ios
  Xcode and Tools
  Ionic Dashboard
  Action Sheets
  Buttons and Cards
  Checkbox and Chips
  Floating Action Buttons
  Date and Time Pickers
  Lists and Grids
  Items and Inputs
  Menu and Navigation
  Progress Indicators
  Toasts and Toggles
  Routing and Toolbars

  Module 4 : Languages and Tools

  Module 5 : Web Components

  Module 6 : State Management

  TypeScript Language
  Data Types
  Interfaces and Classes
  Decorators
  Angular Framework
  Angular Modules
  Template Syntax
  Dependency Injection
  RxJS Observables
  Observers and Subjects
  Sass CSS
  Sass Variables and Mixins
  Custom Elements
  Shadow DOM
  HTML Imports
  HTML Template
  Browser Compatibility
  Ionic Stencil Library
  Stencil Slots
  @Prop and @State
  Events
  Component Life Cycle
  Tag Selectors
  Use Ionic Core
  State in Webapps
  Single Page Apps
  Global State
  Shared State
  Internal State
  NgRx Intro
  Immutable Store
  Actions
  Reducers
  Selectors
  Pagination
  Component Updates

  Module 7 : Connecting to Firebase

  Module 8 : Advanced Topics

  Firebase Realtime Database
  Cloud Firestore
  Database Structure
  Firebase JavaScript SDK
  Firebase Web SDK
  Firebase Console
  Reading and Writing Data
  Query and Navigating Data
  Firebase Authentication
  $firebaseAuth
  collection-repeat
  Saving Form Data
  Platform Class
  Accessing Platform
  Theming
  Look and Feel
  $color Map
  Overriding Configuration
  Ionic Storage
  Push Notifications
  FCM REST Api
  Native Plugin
  React Integration
  Deploy to Devices
 • Cursus Ionic Mobile Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Ionic Mobile Development : Reviews

 • Cursus Ionic Mobile Development : Certificaat