fbpx

Cursus Ionic Mobile Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Ionic Mobile Development : Inhoud

  In de cursus Ionic Mobile Development leren de deelnemers cross platform mobiele applicaties te ontwikkelen met het Ionic Framework. Het Ionic Framework is een open source UI-toolkit voor het bouwen van hoogwaardige mobiele en desktop-apps met goede performance. In Ionic maak je gebruik van web technologieën zoals HTML, CSS en JavaScript en kun je populaire JavaScript frameworks zoals Angular, React en Vue integreren.

  Ionic Intro

  De cursus Ionic Mobile Development gaat van start met een overzicht van de architectuur van Ionic. Ook wordt aandacht besteed aan de Ionic CLI en de AppWizard waarmee Ionic Apps via de command line dan wel visual worden gegenereerd.

  Application Templates

  Vervolgens wordt ingegaan op Ionic Application templates zoals een Blank, Tab of SideMenu template die het startpunt vormen voor een Ionic App en die de basis structuur daarvan vastleggen. Ook Android en iOS specifieke zaken komen daarbij aan de orde.

  UI Components en Tools

  De vele standaard UI componenten die in Ionic beschikbaar zijn zoals buttons, list boxes, menu's en vele andere worden besproken. En er wordt ingegaan op talen, frameworks en tools die bij de ontwikkeling van een Ionic App kunnen worden gebruikt komen aan de orde.

  Web Components

  Voorts zijn ook de integratie van Custom Web Components en HTML Templates in Ionic onderdeel van het cursus programma. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Component Life Cycle, Ionic Stencil library en Ionic Core.

  State Management

  De diverse vormen van state in Ionic worden besproken zoals zoals global state, shared state en internal state. En verder komt state management met een central store met actions en reducers aan de orde.

  Database Access

  Dan is het tijd voor Database Access met de Firebase database en tenslotte wordt aandacht besteed aan een aantal advanced topics in Ionic zoals Ionic Storage en Push Notifications.
  en Push Notifications.

 • Cursus Ionic Mobile Development : Training

  Doelgroep Cursus Ionic Mobile Development

  De cursus Ionic Mobile Development is bedoeld voor web en mobile developers die het Ionic Framework willen leren gebruiken voor de ontwikkeling van cross platform mobiele applicaties.

  Voorkennis Cursus Ionic Mobile Development

  Ervaring met web applicatie development en een goede kennis van JavaScript zijn vereist om aan de cursus Ionic Mobile Development te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Ionic Mobile Development

  De theorie wordt in deze hands-on cursus behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verhelderen. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Ionic Mobile Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ionic Mobile Development.

  Cursus Ionic Mobile Development
 • Cursus Ionic Mobile Development : Modules

  Module 1 : Ionic Intro

  Module 2 : Application Templates

  Module 3 : UI Components

  Ionic Framework
  Hybrid Mobile Apps
  React, Angular or Vue
  Ionic Versions
  Apache Cordova
  Ionic CLI
  Installing Ionic
  Ionic AppFlow SDK
  Ionic start
  Template Project
  Adjust Angular Routes
  Blank App
  Tab App
  SideMenu App
  App Skeleton
  Folder Structure
  Ionic and Android
  Android SDK
  Genymotion Emulator
  Ionic and Ios
  Xcode and Tools
  Ionic Dashboard
  Action Sheets
  Buttons and Cards
  Checkbox and Chips
  Floating Action Buttons
  Date and Time Pickers
  Lists and Grids
  Items and Inputs
  Menu and Navigation
  Progress Indicators
  Toasts and Toggles
  Routing and Toolbars

  Module 4 : Languages and Tools

  Module 5 : Web Components

  Module 6 : State Management

  TypeScript Language
  Data Types
  Interfaces and Classes
  Decorators
  Angular Framework
  Angular Modules
  Template Syntax
  Dependency Injection
  RxJS Observables
  Observers and Subjects
  Sass CSS
  Sass Variables and Mixins
  Custom Elements
  Shadow DOM
  HTML Imports
  HTML Template
  Browser Compatibility
  Ionic Stencil Library
  Stencil Slots
  @Prop and @State
  Events
  Component Life Cycle
  Tag Selectors
  Use Ionic Core
  State in Webapps
  Single Page Apps
  Global State
  Shared State
  Internal State
  NgRx Intro
  Immutable Store
  Actions
  Reducers
  Selectors
  Pagination
  Component Updates

  Module 7 : Connecting to Firebase

  Module 8 : Advanced Topics

  Firebase Realtime Database
  Cloud Firestore
  Database Structure
  Firebase JavaScript SDK
  Firebase Web SDK
  Firebase Console
  Reading and Writing Data
  Query and Navigating Data
  Firebase Authentication
  $firebaseAuth
  collection-repeat
  Saving Form Data
  Platform Class
  Accessing Platform
  Theming
  Look and Feel
  $color Map
  Overriding Configuration
  Ionic Storage
  Push Notifications
  FCM REST Api
  Native Plugin
  React Integration
  Deploy to Devices
 • Cursus Ionic Mobile Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Ionic Mobile Development : Reviews

 • Cursus Ionic Mobile Development : Certificaat