fbpx

Cursus Advanced Java Programmeren

In de cursus Advanced Java Programmeren komen een reeks geavanceerde aspecten van Java aan de orde. De cursus behandelt de onderwerpen die gevraagd worden op het Oracle Certified Java Professional of OCP examen en vormt een goede voorbereiding om dit examen te behalen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Advanced Java Programmeren : Inhoud

  Advanced Classes

  Allereerst wordt aandacht besteed aan aspecten van Advanced Class Design zoals het implementeren van inheritance en composition, het gebruik van polymorfisme, interfaces, inner en anonymous classes en het singleton pattern.

  Concurrency

  Vervolgens wordt ingegaan op multithreaded applicaties en de synchronisatie tussen threads bij het benaderen van shared data. Bij de bespreking van het concurrency package komen daarbij geavanceerde synchronisatie mechanismes zoals cyclic barriers en countdown latches aan de orde.

  Lambda's

  Ook de in recente Java versies geïntroduceerde functionele taal constructies komen aan bod bij de behandeling van lambda's en functional interfaces.

  Generics

  Vervolgens worden generics besproken waarmee classes en methods kunnen worden geparametriseerd, strong typing wordt opgelegd en de kans op runtime errors wordt beperkt. Generics worden meestal gebruikt in het Collection Framework en de belangrijkste container classes daaruit worden besproken.

  Stream API

  Vervolgens is er aandacht voor de Stream API waarmee transformaties op data collections kunnen worden uitgevoerd door een combinatie van elkaar opvolgende simpelere methoden waaronder map en reduce.

  Exceptions

  Ook de diverse mogelijkheden bij de afhandeling van errors en exceptions staat op het programma en er wordt aandacht besteed aan file I/O en new I/O bij het benaderen van files an directories.

  JDBC

  Ook wordt database access met Java Database Connectivity (JDBC) behandeld waarbij queries, prepared statements en transactions aan de orde worden gesteld.

  Reflection

  Tenslotte staat optioneel, als de tijd het toelaat, reflection op het programma, waarmee gecompileerde Java classes softwarematig kunnen worden geanalyseerd, en komen optioneel diverse aspecten het verbeteren van de Java performance aan bod.

 • Cursus Advanced Java Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Advanced Java Programmeren

  De cursus Advanced Java Programmeren is bestemd voor ervaren Java developers die diepgaandere kennis van Java willen opdoen.

  Voorkennis Cursus Advanced Java Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van Java en ervaring met programmeren in Java vereist.

  Uitvoering Training Advanced Java Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's dienen ter verheldering van de theorie. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Cursus Advanced Java Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced Java Programmeren.

  Cursus Advanced Java Programmeren
 • Cursus Advanced Java Programmeren : Modules

  Module 1 : Advanced Class Design

  Module 2 : Multiple Threads

  Module 3 : Concurrency

  Encapsulation and Inheritance
  Implementing Composition
  Polymorphism
  Singleton Patterns
  Abstract Classes
  Final Classes
  Inner Classes
  Static Inner Classes
  Anonymous Inner Classes
  Autonomous Classes
  Enumerated Types
  Implementing hashCode and equals
  Java Thread Model
  Extending Thread Class
  Implementing Runnable
  Daemon Threads
  Thread Alive States
  Sleeping and Yielding Control
  Using join and interrupt
  Synchronized Statement
  Locking and Statics
  Deadlock
  Condition Synchronization
  Using wait and notify
  Concurrency Package
  Task Scheduling Framework
  Executor Interface
  ExecutorService
  Callables and Futures
  Synchronizers
  Semaphores and Exchanger
  CountdownLatch and CyclicBarrier
  Concurrent Collections
  Lock Interface
  Reentrant Locks
  Atomic Variables

  Module 4 : Lambda's

  Module 5 : Generics

  Module 6 : Streams

  Passing Functionality
  Lambda Expressions
  Lambda Variable Access
  Lambda Scoping Rules
  Functional Interfaces
  Predicate Interface
  Consumer Interface
  Supplier Interface
  Function Interface
  UnaryOperator Interface
  BinaryOperator Interface
  Method References
  User Defined Functional Interfaces
  Type Erasure and Raw Types
  Generics and Subtyping
  Bounded Type Parameters
  Wildcards
  Generics in Collections
  ArrayList and LinkedList
  TreeSet and Hash Set
  HashMap and TreeMap
  Comparable and Comparator
  Collections Streams and Filters
  Iteration using forEach
  Filtering using Lambda's
  Stream Pipeline
  What are Streams?
  Lazy Evaluation and Parallelization
  forEach, Map and Filter
  findFirst and findAny
  toArray and collect
  Optional Class
  Limiting Stream Size
  allMatch and anyMatch
  Number Specialized Streams
  Parallel and Infinite Streams
  collect Method
  Grouping with Collectors class
  Using flatMap Method

  Module 7 : Exception Handling

  Module 8 : Java IO and NIO

  Module 9 : Database Access

  Errors and Exceptions
  Checked and Unchecked Exceptions
  Exception Hierarchy
  Multiple Catch Clauses
  finally Clause
  try with Resources
  Auto Closeable Resources
  Common Exceptions
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Chained Exceptions and Stack Traces
  Assertions
  Standard I/O Streams
  Reading and Writing Files
  Buffered Streams
  Data Conversion Streams
  Serialization
  Object Streams
  NIO and Asynchronous I/O Processing
  IO Channels
  Stream API with NIO.2
  Using Path Class
  Directory Traversing
  PathMatcher class
  JDBC Architecture
  JDBC Drivers and URL's
  Database Connections
  Executing Statements
  Retrieving Results
  Handling Errors
  Prepared Statements
  Database Metadata
  Transactions
  Commit and Rollback
  Rowset Interfaces
  Using RowsetProvider

  Module 10 : Localization

  Optional Module 11 : Reflection

  Optional Module 12 : Performance

  LocalDate Class
  LocalTime and LocalDateTime
  Instant and Period
  Duration and TemporalUnit
  Defining Properties
  Reading Property Files
  Creating Resource Bundles
  Formatting Date and Times
  Locale Class
  Localizing Dates
  Localizing Numbers
  Localizing Currencies
  What is Reflection?
  Reflection Classes
  Class Loading
  The Class Class
  Creating Objects
  Reflection Methods in Class
  Field Class
  Constructor Class
  Method Class
  AccessibleObject Class
  Dynamic Proxies
  Invocation Handler
  Influences on Performance
  JIT Compilation and Hotspot JVM
  Garbage Collection
  String Types
  Buffered and New I/O
  Synchronization and Concurrency
  Primitives versus Wrappers
  Collections
  Exception Handling
  Serialization
  Native methods
  Lazy Loading and Object Reuse
 • Cursus Advanced Java Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Advanced Java Programmeren : Reviews

  Chris : Ministerie van Defensie
  Prima cursus. Nog meer focus op onderwerpen die voor het OCP examen belangrijk zijn is een aanrader.
  Ilas : ABN-AMRO
  Trainingen zijn echt gericht op developers: technisch en hands-on.
  Hoog tempo, veel oefeningen en prima docent.
  Groot pluspunt is ook dat je alle courseware (slides, oefeningen, uitwerkingen) en heel veel extra's meekrijgt.
  Misschien iets minder slides waardoor er net wat meer tijd is voor praktijkoefeningen.
  Ronald : ASML
  Fijn dat er een paar uur specifiek aan REST interfaces kon worden besteed.
  Er was speciaal voor ons extra materiaal en oefeningen aanwezig.
  Tip : Als iedereen de basis kent kan het begin iets sneller gedaan worden als opfrisser.
  Marcel : Ministerie van Defensie
  Prima cursus.
  Prima wijze van lesgeven.
  Guus : Sweco
  De cursus was goed in balans.
  Volgens mij zouden de oefeningen wel iets gevarieerder kunnen.
  Het leereffect is dan groter al heb ik niet een concrete suggestie.
  Reflection oefening was leuk.
  Ed : Ministerie van Defensie
  Een hele goede cursus.
  Veel naslagwerk en voorbeelden.
  Een aanrader.
  Bart : Hewlett Packard
  Mijn verwachtingen zijn meer dan vervuld.
  Ik vond de projectie met de TV een stuk beter dan de projectie met de beamer.
  Ik zal de cursus aanbevelen bij mijn werkgever.
 • Cursus Advanced Java Programmeren : Certificaat