fbpx
 • nl
 • en

Cursus Advanced Java Programmeren

Cursus Advanced Java Programmeren
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Advanced Class Design

  Module 2 : Multiple Threads

  Module 3 : Concurrency

  Encapsulation and Inheritance
  Implementing Composition
  Polymorphism
  Singleton Patterns
  Immutable Classes
  Abstract Classes
  Final Classes
  Inner Classes
  Static Inner Classes
  Anonymous Inner Classes
  Autonomous Classes
  Extending Interfaces
  Enumerated Types
  Implementing hashCode and equals
  Java Thread Model
  Extending Thread Class
  Implementing Runnable
  Daemon Threads
  Thread Alive States
  Thread Class Methods
  Sleeping and Yielding Control
  Using join and interrupt
  Concurrent Method Activation
  Synchronized Statement
  Locking and Statics
  Deadlock
  Condition Synchronization
  Using wait and notify
  Concurrency Package
  Task Scheduling Framework
  Executor Interface
  ExecutorService
  Callables and Futures
  ScheduledExecutorService
  Synchronizers
  Semaphores and Exchanger
  CountdownLatch and CyclicBarrier
  Concurrent Collections
  BlockingQueue Interface
  Lock Interface
  Reentrant Locks
  Atomic Variables

  Module 4 : Lambda's

  Module 5 : Generics

  Module 6 : Streams

  Passing Functionality
  Lambda Expressions
  Lambda Syntax
  Lambda Variable Access
  Lambda Scoping Rules
  Functional Interfaces
  Predicate Interface
  Consumer Interface
  Supplier Interface
  Function Interface
  UnaryOperator Interface
  BinaryOperator Interface
  Method References
  @FunctionalInterface annotation
  User Defined Functional Interfaces
  What are Generics?
  Type Erasure and Raw Types
  Generics and Subtyping
  Bounded Type Parameters
  Wildcards
  Generics in Collections
  ArrayList and LinkedList
  TreeSet and Hash Set
  HashMap and TreeMap
  ArrayDeque objects
  Comparable and Comparator
  Collections Streams and Filters
  Iteration using forEach
  Filtering using Lambda's
  Stream Pipeline
  What are Streams?
  Lazy Evaluation and Parallelization
  Core Stream Methods
  forEach, Map and Filter
  findFirst and findAny
  toArray and collect
  Optional Class
  Limiting Stream Size
  allMatch and anyMatch
  Number Specialized Streams
  Reduction Operations
  Parallel and Infinite Streams
  collect Method
  Grouping with Collectors class
  Using flatMap Method

  Module 7 : Exception Handling

  Module 8 : Java IO and NIO

  Module 9 : Database Access

  Errors and Exceptions
  Exception Handling Syntax
  Checked and Unchecked Exceptions
  Exception Hierarchy
  Multiple Catch Clauses
  finally Clause
  try with Resources
  Auto Closeable Resources
  Common Exceptions
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Chained Exceptions and Stack Traces
  Rethrowing Exceptions
  Assertions
  Standard I/O Streams
  Stream Types
  Reading and Writing Files
  Buffered Streams
  Data Conversion Streams
  Serialization
  Object Streams
  NIO and Asynchronous I/O Processing
  Working with Buffers
  IO Channels
  Stream API with NIO.2
  Using Path Class
  Directory Traversing
  PathMatcher class
  JDBC Architecture
  JDBC Drivers and URL's
  Database Connections
  Executing Statements
  Querying Databases
  Update Statements
  Retrieving Results
  Handling Errors
  Prepared Statements
  Database Metadata
  Transactions
  Commit and Rollback
  Rowset Interfaces
  Using RowsetProvider

  Module 10 : Localization

  Optional Module 11 : Reflection

  Optional Module 12 : Performance

  LocalDate Class
  LocalTime and LocalDateTime
  Instant and Period
  Duration and TemporalUnit
  Defining Properties
  Reading Property Files
  Creating Resource Bundles
  Formatting Date and Times
  Locale Class
  Localizing Dates
  Localizing Numbers
  Localizing Currencies
  What is Reflection?
  Reflection Classes
  Class Loading
  The Class Class
  Creating Objects
  Reflection Methods in Class
  Field Class
  Constructor Class
  Method Class
  AccessibleObject Class
  Dynamic Proxies
  Invocation Handler
  Influences on Performance
  JIT Compilation and Hotspot JVM
  Garbage Collection
  String Types
  Buffered and New I/O
  Synchronization and Concurrency
  Primitives versus Wrappers
  Collections
  Exception Handling
  Serialization
  Native methods
  Lazy Loading and Object Reuse
 • Doelgroep Cursus Advanced Java Programmeren

  Cursus Advanced Java ProgrammerenDe cursus Advanced Java Programmeren is bestemd voor ervaren Java developers die diepgaandere kennis van Java willen opdoen.

  Voorkennis Cursus Advanced Java Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van Java en ervaring met programmeren in Java vereist.

  Uitvoering Training Advanced Java Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's dienen ter verheldering van de theorie. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Cursus Advanced Java Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced Java Programmeren.

 • In de cursus Advanced Java Programmeren komen een reeks geavanceerde aspecten van Java aan de orde. De cursus behandelt de onderwerpen die gevraagd worden op het Oracle Certified Java Professional of OCP examen en vormt een goede voorbereiding om dit examen te behalen.

  In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan aspecten van Advanced Class Design zoals het implementeren van inheritance en composition, het gebruik van polymorphisme, interfaces, inner en anonymous classes en het singleton pattern. Vervolgens wordt ingegaan op multithreaded applicaties en de synchronisatie tussen threads bij het benaderen van shared data. Bij de bespreking van het concurrency package komen daarbij geavanceerde synchronisatie mechanismes zoals cylic barriers en countdown latches aan de orde.

  Ook de in recente Java versies geintroduceerde functionele taal constructies komen aan bod bij de behandeling van lambda's en functional interfaces. Vervolgens worden generics besproken waarmee classes en methods kunnen worden geparametriseerd, strong typing wordt opgelegd en de kans op runtime errors wordt beperkt. Generics worden meestal gebruikt in het Collection Framework en de belangrijkste container classes daaruit worden besproken. Vervolgens is er aandacht voor de Stream API waarmee transformaties op data collections kunnen worden uitgevoerd door een combinatie van elkaar opvolgende simpelere methoden waaronder map en reduce.

  Ook de diverse mogelijkheden bij de afhandeling van errors en exceptions staat op het programma en er wordt aandacht besteed aan file I/O en new I/O bij het benaderen van files an directories. Ook wordt database access met Java Database Connectivity (JDBC) behandeld waarbij queries, prepared statements en transactions aan de orde worden gesteld. Tenslotte staat optioneel, als de tijd het toelaat, reflection op het programma, waarmee gecompileerde Java classes softwarematig kunnen worden geanalyseerd, en komen optioneel diverse aspecten het verbeteren van de Java performance aan bod.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Chris : Ministerie van Defensie
  Prima cursus. Nog meer focus op onderwerpen die voor het OCP examen belangrijk zijn is een aanrader.
  Ilas : ABN-AMRO
  Trainingen zijn echt gericht op developers: technisch en hands-on.
  Hoog tempo, veel oefeningen en prima docent.
  Groot pluspunt is ook dat je alle courseware (slides, oefeningen, uitwerkingen) en heel veel extra's meekrijgt.
  Misschien iets minder slides waardoor er net wat meer tijd is voor praktijkoefeningen.
  Ronald : ASML
  Fijn dat er een paar uur specifiek aan REST interfaces kon worden besteed.
  Er was speciaal voor ons extra materiaal en oefeningen aanwezig.
  Tip : Als iedereen de basis kent kan het begin iets sneller gedaan worden als opfrisser.
  Marcel : Ministerie van Defensie
  Prima cursus.
  Prima wijze van lesgeven.
  Guus : Sweco
  De cursus was goed in balans.
  Volgens mij zouden de oefeningen wel iets gevarieerder kunnen.
  Het leereffect is dan groter al heb ik niet een concrete suggestie.
  Reflection oefening was leuk.
  Ed : Ministerie van Defensie
  Een hele goede cursus.
  Veel naslagwerk en voorbeelden.
  Een aanrader.
  Bart : Hewlett Packard
  Mijn verwachtingen zijn meer dan vervuld.
  Ik vond de projectie met de TV een stuk beter dan de projectie met de beamer.
  Ik zal de cursus aanbevelen bij mijn werkgever.