fbpx

Cursus Object Orientation

In de cursus Object Orientation komen de fundamentele concepten achter object georiënteerd ontwerpen en programmeren aan de orde. Vrijwel alle moderne programmeertalen ondersteunen object oriëntatie en dat is niet zonder reden. Object oriëntatie zorgt voor software die beter onderhoudbaar is, zich meer leent voor hergebruik en beter aansluit op de werkelijkheid.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Object Orientation : Inhoud

  Intro Object Oriëntatie

  De cursus gaat van start met een inleiding waarin wordt uitgelegd hoe men tot oriëntatie object is gekomen. Hierbij wordt ingegaan op de software crisis en hoe je object kunt beschouwen als domein en programma concepten.

  Classes en Objects

  Vervolgens komen de kenmerken van classes en objects aan de orde. Dan wordt besproken wat classes zijn en hoe objecten kunnen worden geïnstantieerd. Ook komt aan de orde hoe de verantwoordelijkheid voor data opslag en verwerking aan classes kan worden toegewezen door middel van attributen en methoden.

  Object Oriented Concepts

  Eveneens worden bekende object georiënteerde concepten als encapsulation, inheritance, polymorfisme, interfaces en abstracte classes toegelicht en gedemonstreerd. De relaties die tussen classes kunnen bestaan, zoals associatie, aggregatie en compositie komen eveneens aan bod

  Object Oriented Modeling

  Tot slot wordt aandacht besteed aan de standaard methoden en technieken van object georiënteerd systeem ontwerp en modellering met UML.

 • Cursus Object Orientation : Training

  Doelgroep Cursus Object Orientation

  De cursus Object Orientation is bedoeld voor mensen die vertrouwd willen raken met de basisbegrippen van object georiënteerde systeemontwikkeling.

  Voorkennis Object Orientation

  Voor deelname aan de cursus Object Orientation zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is nuttig voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Object Orientation

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos en oefeningen worden gebruikt om de theorie te illustreren. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Object Orientation

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Object Orientation.

  Cursus Object Orientation
 • Cursus Object Orientation : Modules

  Module 1 : Intro Object Orientation

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : Object Oriented Concepts

  Characteristics of Software
  Software Crisis
  Object Oriented Paradigm
  Object Orientation in Software Process
  Domain Analysis
  Requirements Gathering
  Use Case Analysis
  Use Case Diagrams
  Object Orientation in Software Design
  Objects as Domain Concepts
  Objects as Program Concepts
  Reusability
  Object Oriented Programming Paradigm
  Unstructured Programming
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  Abstraction in Object Orientation
  Procedural versus OO View
  Objects
  Classes
  Instance variables
  Methods and Operations
  Class or Instance?
  Identifying Classes
  Identifying Attributes
  Assign Responsibilities to Classes
  Identifying Operations
  Prototyping on paper
  CRC Cards
  Constructors
  Creating Objects
  Using Objects
  Object Orientated Concepts
  Other Key Concepts
  Encapsulation
  Access Control
  Class Fields and Methods
  Inheritance
  Inheritance Hierarchy
  Is a rule
  Method Overloading
  Method Overriding
  Polymorphism
  Polymorphism Example
  Abstract Classes
  Interfaces
  Interface Implementation
  Dynamic Binding

  Module 4 : Object Oriented Modeling

  Object Oriented Modeling with UML
  UML Diagrams and Views
  Static Modeling
  Class Diagram
  Generalizations
  Avoid Unnecessary Generalizations
  Associations
  Identifying Associations
  Aggregation
  Composition
  Object Diagrams
  Associations versus Generalizations
  Interfaces
  Dynamic Modeling
  Interaction Diagrams
  Sequence Diagrams
 • Cursus Object Orientation : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Object Orientation : Reviews

  Jordy : Reynolds & Reynolds
  Beetje veel droge tekst in de presentatie. Wel een super cursus. Bedankt.
 • Cursus Object Orientation : Certificaat