fbpx
 • nl
 • en

Cursus Object Orientation

Cursus Object Orientation
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Intro Object Orientation

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : Object Oriented Concepts

  Characteristics of Software
  Software Crisis
  Object Oriented Paradigm
  Object Orientation in Software Process
  Domain Analysis
  Requirements Gathering
  Use Case Analysis
  Use Case Diagrams
  Object Orientation in Software Design
  Objects as Domain Concepts
  Objects as Program Concepts
  Reusability
  Object Oriented Programming Paradigm
  Unstructured Programming
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  Abstraction in Object Orientation
  Procedural versus OO View
  Objects
  Classes
  Instance variables
  Methods and Operations
  Class or Instance?
  Identifying Classes
  Identifying Attributes
  Assign Responsibilities to Classes
  Identifying Operations
  Prototyping on paper
  CRC Cards
  Constructors
  Creating Objects
  Using Objects
  Object Orientated Concepts
  Other Key Concepts
  Encapsulation
  Access Control
  Class Fields and Methods
  Inheritance
  Inheritance Hierarchy
  Is a rule
  Method Overloading
  Method Overriding
  Polymorphism
  Polymorphism Example
  Abstract Classes
  Interfaces
  Interface Implementation
  Dynamic Binding

  Module 4 : Object Oriented Modeling

  Object Oriented Modeling with UML
  UML Diagrams and Views
  Static Modeling
  Class Diagram
  Generalizations
  Avoid Unnecessary Generalizations
  Associations
  Identifying Associations
  Aggregation
  Composition
  Object Diagrams
  Associations versus Generalizations
  Interfaces
  Dynamic Modeling
  Interaction Diagrams
  Sequence Diagrams
 • Doelgroep Cursus Object Orientation

  Cursus Object OrientationDe cursus Object Orientation is bedoeld voor mensen die vertrouwd willen raken met de basisbegrippen van object georiënteerde systeemontwikkeling.

  Voorkennis Object Orientation

  Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is nuttig voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Object Orientation

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos en oefeningen worden gebruikt om de theorie te illustreren. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Object Orientation

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Object Orientation.

 • De cursus Object Orientation behandelt de basisconcepten van object oriëntatie, zoals objecten, classes, messaging, encapsulation, polymorfisme en abstractie.

  Na een inleiding waarin wordt uitgelegd hoe men tot oriëntatie object is gekomen, wordt besproken wat classes zijn, hoe objecten kunnen worden geïnstantieerd uit classes en hoe de verantwoordelijkheid voor data opslag en verwerking aan classes kan worden toegewezen.

  Ook worden bekende object georiënteerde concepten als encapsulation, inheritance, polymorfisme, interfaces en abstracte classes toegelicht en gedemonstreerd. De relaties die tussen classes kunnen bestaan, zoals associatie, aggregatie en compositie komen eveneens aan bod.

  Tot slot wordt aandacht besteed aan de standaard methoden en technieken van object georiënteerd systeem ontwerp en modellering met UML.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Jordy : Reynolds & Reynolds
  Beetje veel droge tekst in de presentatie. Wel een super cursus. Bedankt.