fbpx
Code: ADE100
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 499

Cursus Object Orientation

18-07 t/m 18-07-2019
19-09 t/m 19-09-2019
21-11 t/m 21-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Object Orientation

Cursus Object OrientationDe cursus Object Orientation is bedoeld voor mensen die vertrouwd willen raken met de basisbegrippen van object georiënteerde systeemontwikkeling.

Voorkennis Object Orientation

Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is nuttig voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Object Orientation

De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos en oefeningen worden gebruikt om de theorie te illustreren. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Object Orientation

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Object Orientation.

Inhoud Cursus Object Orientation

De cursus Object Orientation behandelt de basisconcepten van object oriëntatie, zoals objecten, classes, messaging, encapsulation, polymorfisme en abstractie. Na een inleiding waarin wordt uitgelegd hoe men tot oriëntatie object is gekomen, wordt besproken wat classes zijn, hoe objecten kunnen worden geïnstantieerd uit classes en hoe de verantwoordelijkheid voor data opslag en verwerking aan classes kan worden toegewezen. Ook worden bekende object georiënteerde concepten als encapsulation, inheritance, polymorfisme, interfaces en abstracte classes toegelicht en gedemonstreerd. De relaties die tussen classes kunnen bestaan, zoals associatie, aggregatie en compositie komen eveneens aan bod. Tot slot wordt aandacht besteed aan de standaard methoden en technieken van object georiënteerd systeem ontwerp en modellering met UML.

Module 1 : Intro Object Orientation

Module 2 : Classes and Objects

Module 3 : Object Oriented Concepts

Characteristics of Software
Software Crisis
Object Oriented Paradigm
Object Orientation in Software Process
Domain Analysis
Requirements Gathering
Use Case Analysis
Use Case Diagrams
Object Orientation in Software Design
Objects as Domain Concepts
Objects as Program Concepts
Reusability
Object Oriented Programming Paradigm
Unstructured Programming
Procedural Programming
Object Oriented Programming
Abstraction in Object Orientation
Procedural versus OO View
Objects
Classes
Instance variables
Methods and Operations
Class or Instance?
Identifying Classes
Identifying Attributes
Assign Responsibilities to Classes
Identifying Operations
Prototyping on paper
CRC Cards
Constructors
Creating Objects
Using Objects
Object Orientated Concepts
Other Key Concepts
Encapsulation
Access Control
Class Fields and Methods
Inheritance
Inheritance Hierarchy
Is a rule
Method Overloading
Method Overriding
Polymorphism
Polymorphism Example
Abstract Classes
Interfaces
Interface Implementation
Dynamic Binding

Module 4 : Object Oriented Modeling

Object Oriented Modeling with UML
UML Diagrams and Views
Static Modeling
Class Diagram
Generalizations
Avoid Unnecessary Generalizations
Associations
Identifying Associations
Aggregation
Composition
Object Diagrams
Associations versus Generalizations
Interfaces
Dynamic Modeling
Interaction Diagrams
Sequence Diagrams

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl