fbpx

Cursus Excel Programmeren met VBA

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Inhoud

  In de cursus VBA Excel Programmeren komt aan de orde hoe VBA, Visual Basic for Applications, kan worden gebruikt om met VBA macro's in Excel te schrijven en daarmee in Excel te programmeren. Excel is een spreadsheet applicatie die onderdeel is van het Microsoft Office pakket. Excel bestaat uit vele met elkaar samenhangende objecten die benaderd kunnen worden met VBA.

  Intro VBA in Excel

  De cursus gaat van start met het opnemen van macro's in Excel en het vervolgens bekijken en aanpassen van de VBA code achter deze macro's. Met name wordt ingegaan op die onderdelen van VBA Excel die belangrijk zijn voor het aansturen van Excel.

  VBA Syntax

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van de VBA taal waarbij statements, variabelen en control flow constructies worden besproken.

  Functies

  Een belangrijk onderdeel van de cursus betreft het gebruik van functies in Excel. Aan de orde komt daarbij hoe je zelf functies kunnen schrijven die je vervolgens vanuit VBA code kunt aanroepen.

  VBA Excel Object Model

  Ook wordt ingegaan op het zogenaamde VBA Excel Object model en de properties en functies daarvan waarmee Excel bestuurd kan worden.

  DAO

  Verder komt bod hoe databases vanuit Excel benaderd kunnen worden met het DAO, Data Access Objects, object model.

  Events

  Tenslotte is er aandacht voor events en de afhandeling daarvan. Events worden gegenereerd door user interactie zoals het op knoppen drukken of het invoeren van commando's via het keyboard. Deze events zijn belangrijk zijn voor het aansturen van Excel en worden behandeld. Na het doorlopen van deze cursus zijn de deelnemers is staat vele taken in Excel te automatiseren en grote hoeveelheden data te verwerken.

 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Training

  Doelgroep Cursus Excel Programmeren met VBA

  De cursus Excel Programmeren met VBA is bedoeld voor personen die willen leren om macro's in Excel te schrijven voor het automatiseren van handelingen en het verwerken van data.

  Voorkennis Excel Programmeren met VBA

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is een goede kennis van en praktijkervaring met Excel vereist.

  Uitvoering Training Excel Programmeren met VBA

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s zorgen voor verdere verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Excel Programmeren met VBA

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Excel Programmeren met VBA.

  Cursus Excel Programmeren met VBA
 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Modules

  Module 1 : VBA Intro

  Module 2 : VBA Syntax

  Module 3 : Control flow

  Macro's in Excel
  Recording and playing macro's
  Visual Basic Editor
  Programming in VBA
  Entering code
  VBA Code
  Statements
  Comments
  Interaction with the user
  Messagebox and Inputbox
  Variables
  Constants
  Declarations
  Data Types
  Modules
  Objects
  Breakpoints
  Debugging
  Syntax errors
  Error handling
  Selections
  If Statements
  Else Statements
  If Then Else
  Select case
  Iterations
  For Next
  Do Loop
  With end with
  Arrays in VBA

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Excel Object Model

  Module 6 : Events

  Parameters
  Arguments
  Return values
  Finding functions
  Defining functions
  Using Excel functions
  Creating dialogs
  Object model
  Workbooks
  Worksheets
  Cells
  Rows and columns
  Data Access Objects
  Excel Database Access
  What are Events?
  Event Types
  Reacting on events
  Event handling
  Event canceling
  Event function
  Domain functions
 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Reviews

 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Certificaat