fbpx
 • nl
 • en

Cursus VBA Excel Programmeren

Cursus VBA Excel Programmeren
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : VBA Intro

  Module 2 : VBA Syntax

  Module 3 : Control flow

  Macro's in Excel
  Macro's opnemen en afspelen
  Visual Basic Editor
  Programmeren in VBA
  Entering code
  VBA Code
  Statements
  Comments
  Interactie met de gebruiker
  Messagebox en Inputbox
  Variabelen
  Constanten
  Declaraties
  Data Types
  Modules
  Objecten
  Debuggen
  Breakpoints
  Syntaxfouten
  Foutafhandeling
  Selecties
  If Statements
  Else Statements
  If Then Else
  Select case
  Iteraties
  For Next
  Do Loop
  With end with
  Arrays in VBA

  Module 4 : Functies

  Module 5 : Excel Object Model

  Module 6 : Events

  Parameters
  Argumenten
  Return waardes
  Functies vinden
  Functies definieren
  Excel functies gebruiken
  Dialoogvensters maken
  Object model
  Werkmappen
  Werkbladen
  Cellen
  Rijen en kolommen
  Data Access Objects
  Excel Database Access
  Wat zijn Events
  Soorten events
  Reageren op events
  Events afhandelen
  Events uitschakelen
  Event functies
  Domein functies
 • Doelgroep Cursus VBA Excel Programmeren

  Cursus VBA Excel Programmeren Deze cursus is bedoeld voor personen die willen leren om macro’s in Excel te schrijven voor het automatiseren van handelingen en het verwerken van data.

  Voorkennis VBA Excel

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is een goede kennis van en praktijkervaring met Excel vereist.

  Uitvoering Training VBA Excel Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s zorgen voor verdere verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering VBA Excel Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat VBA Excel Programmeren.

 • In de cursus VBA Excel Programmeren komt aan de orde hoe VBA, Visual Basic for Applications, kan worden gebruikt om macro's in Excel te schrijven en daarmee in Excel te programmeren. De deelnemers leren welke VBA Excel objecten er zijn en hoe deze benaderd kunnen worden. Met name wordt ingegaan op die onderdelen van VBA Excel die belangrijk zijn voor het aansturen van Excel.

  De cursus gaat van start met het opnemen van macro's in Excel en het vervolgens bekijken en aanpassen van de VBA code achter deze macro's. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van de VBA taal waarbij statements, variabelen en control flow constructies worden besproken. Een belangrijk onderdeel van de cursus betreft het gebruik van functies in Excel en de deelnemers leren daarbij ook hoe ze zelf functies kunnen schrijven die ze vervolgens vanuit VBA code kunnen aanroepen.

  Ook wordt ingegaan op het zogenaamde VBA Excel Object model en de properties en functies daarvan waarmee Excel bestuurd kan worden. Verder kom aan de orde hoe databases vanuit Excel benaderd kunnen worden met het DAO, Data Access Objects, object model. En tenslotte is er aandacht voor events en de afhandeling daarvan. Na het doorlopen van deze cursus zijn de deelnemers is staat vele taken in Excel te automatiseren en grote hoeveelheden data te verwerken.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.