fbpx
Code: VBA200
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus VBA Excel Programmeren

18-07 t/m 19-07-2019
19-09 t/m 20-09-2019
21-11 t/m 22-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus VBA Excel Programmeren

Cursus VBA Excel Programmeren Deze cursus is bedoeld voor personen die willen leren om macro’s in Excel te schrijven voor het automatiseren van handelingen en het verwerken van data.

Voorkennis VBA Excel

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is een goede kennis van en praktijkervaring met Excel vereist.

Uitvoering Training VBA Excel Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s zorgen voor verdere verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering VBA Excel Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat VBA Excel Programmeren.

Inhoud Cursus VBA Excel Programmeren

In deze cursus komt aan de orde hoe VBA, Visual Basic for Applications, kan worden gebruikt om macro’s in Excel te schrijven en daarmee in Excel te programmeren. De deelnemers leren welke VBA Excel objecten er zijn en hoe deze benaderd kunnen worden. Met name wordt ingegaan op die onderdelen van VBA Excel die belangrijk zijn voor het aansturen van Excel. De cursus gaat van start met het opnemen van macro’s in Excel en het vervolgens bekijken en aanpassen van de VBA code achter deze macro’s. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van de VBA taal waarbij statements, variabelen en control flow constructies worden besproken. Een belangrijk onderdeel van de cursus betreft het gebruik van functies in Excel en de deelnemers leren daarbij ook hoe ze zelf functies kunnen schrijven die ze vervolgens vanuit VBA code kunnen aanroepen. Ook wordt ingegaan op het zogenaamde VBA Excel Object model en de properties en functies daarvan waarmee Excel bestuurd kan worden. Verder kom aan de orde hoe databases vanuit Excel benaderd kunnen worden met het DAO, Data Access Objects, object model. En tenslotte is er aandacht voor events en de afhandeling daarvan. Na het doorlopen van deze cursus zijn de deelnemers is staat vele taken in Excel te automatiseren en grote hoeveelheden data te verwerken.

Module 1 : VBA Intro

Module 2 : VBA Syntax

Module 3 : Control flow

Macro’s in Excel
Macro’s opnemen en afspelen
Visual Basic Editor
Programmeren in VBA
Entering code
VBA Code
Statements
Comments
Interactie met de gebruiker
Messagebox en Inputbox
Variabelen
Constanten
Declaraties
Data Types
Modules
Objecten
Stapsgewijs uitvoeren
Breakpoints
Debuggen
Syntaxfouten
Foutafhandeling
Selecties
If Statements
Else Statements
If Then Else
Select case
Iteraties
For Next
Do Loop
With end with
Arrays in VBA

Module 4 : Functies

Module 5 : Excel Object Model

Module 6 : Events

Wat zijn functies?
Parameters
Argumenten
Functies vinden
Functies definieren
Excel functies gebruiken
Dialoogvensters maken
Excel objecten
Object model
Werkmappen
Werkbladen
Cellen
Rijen en kolommen
Wat is DAO?
Data Access Objects
Excel Database Access
Wat zijn Events
Soorten events
Reageren op events
Events afhandelen
Event functies
Domein functies

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl