fbpx

Cursus Excel Programmeren met VBA

In de cursus VBA Excel Programmeren komt aan de orde hoe VBA, Visual Basic for Applications, kan worden gebruikt om met VBA macro's in Excel te schrijven en daarmee in Excel te programmeren. Excel is een spreadsheet applicatie die onderdeel is van het Microsoft Office pakket. Excel bestaat uit vele met elkaar samenhangende objecten die benaderd kunnen worden met VBA.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Inhoud

  Intro VBA in Excel

  De cursus gaat van start met het opnemen van macro's in Excel en het vervolgens bekijken en aanpassen van de VBA code achter deze macro's. Met name wordt ingegaan op die onderdelen van VBA Excel die belangrijk zijn voor het aansturen van Excel.

  VBA Syntax

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de syntax van de VBA taal waarbij statements, variabelen en control flow constructies worden besproken.

  Functies

  Een belangrijk onderdeel van de cursus betreft het gebruik van functies in Excel. Aan de orde komt daarbij hoe je zelf functies kunnen schrijven die je vervolgens vanuit VBA code kunt aanroepen.

  VBA Excel Object Model

  Ook wordt ingegaan op het zogenaamde VBA Excel Object model en de properties en functies daarvan waarmee Excel bestuurd kan worden.

  DAO

  Verder komt bod hoe databases vanuit Excel benaderd kunnen worden met het DAO, Data Access Objects, object model.

  Events

  Tenslotte is er aandacht voor events en de afhandeling daarvan. Events worden gegenereerd door user interactie zoals het op knoppen drukken of het invoeren van commando's via het keyboard. Deze events zijn belangrijk zijn voor het aansturen van Excel en worden behandeld. Na het doorlopen van deze cursus zijn de deelnemers is staat vele taken in Excel te automatiseren en grote hoeveelheden data te verwerken.

 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Training

  Doelgroep Cursus Excel Programmeren met VBA

  De cursus Excel Programmeren met VBA is bedoeld voor personen die willen leren om macro's in Excel te schrijven voor het automatiseren van handelingen en het verwerken van data.

  Voorkennis Excel Programmeren met VBA

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is een goede kennis van en praktijkervaring met Excel vereist.

  Uitvoering Training Excel Programmeren met VBA

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s zorgen voor verdere verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Excel Programmeren met VBA

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Excel Programmeren met VBA.

  Cursus Excel Programmeren met VBA
 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Modules

  Module 1 : VBA Intro

  Module 2 : VBA Syntax

  Module 3 : Control flow

  Macro's in Excel
  Recording and playing macro's
  Visual Basic Editor
  Programming in VBA
  Entering code
  VBA Code
  Statements
  Comments
  Interaction with the user
  Messagebox and Inputbox
  Variables
  Constants
  Declarations
  Data Types
  Modules
  Objects
  Breakpoints
  Debugging
  Syntax errors
  Error handling
  Selections
  If Statements
  Else Statements
  If Then Else
  Select case
  Iterations
  For Next
  Do Loop
  With end with
  Arrays in VBA

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Excel Object Model

  Module 6 : Events

  Parameters
  Arguments
  Return values
  Finding functions
  Defining functions
  Using Excel functions
  Creating dialogs
  Object model
  Workbooks
  Worksheets
  Cells
  Rows and columns
  Data Access Objects
  Excel Database Access
  What are Events?
  Event Types
  Reacting on events
  Event handling
  Event canceling
  Event function
  Domain functions
 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Reviews

 • Cursus Excel Programmeren met VBA : Certificaat