fbpx

Cursus IIS Administration

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus IIS Administration : Inhoud

  In de cursus IIS Administration leren de deelnemers de kennis en vaardigheden om de nieuwste versie van Microsoft Internet Information Server(IIS) te beheren en te controleren. IIS is een flexible web server die geïnstalleerd kan worden op Windows Server, Windows 10 en cloud based op Nano Server. IIS wordt vaak gebruikt voor het hosten van ASP.NET Web applications, maar ook andere talen zoals PHP zijn mogelijk.

  Intro IIS

  De cursus gaat van start met een uitleg over de architectuur van IIS met de beschikbare modules en componenten. De IIS Manager applicatie komt dan ter sprake evenals diverse configuratie setting. Ook wordt ingegaan op het hosten van static pages.

  Application Pools

  Vervolgens wordt ingegaan op application pools waarmee applicaties van elkaar kunnen worden geïsoleerd zodat fouten niet van de ene applicatie naar de andere applicatie propageren. En ook komt het hosten van ASP.NET applicaties en het opzetten van virtual directories aan de orde.

  Managing IIS

  Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de grafische Management Console waarmee tal van IIS settings interactief kunnen worden geconfigureerd zoals bijvoorbeeld compressie settings, default documents en directory browsing.

  Security

  Onderdeel van het programma van de cursus is ook de security van Web Applicaties en server security. Hierbij wordt ingegaan op authenticatie en authorisatie, het beveiligen van het file system en URL patterns. Ook wordt ingegaan op SSL en diverse bekende security risks zoals SQL Injection en Cross Site Scripting.

  IIS Web Farms

  Web applicaties kunnen ook gehost worden op meerdere IIS server die gezamenlijk een Web Farm vormen. De configuratie van een Web Farm waarin servers die via Virtual IP met elkaar verbonden zijn en een load balancer komt aan bod.

  Remote Management en Troubleshooting

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het op afstand managen van IIS servers waarbij gebruik wordt van Powershell cmdLets. En ook troubleshooting en backup en restore passeert de revue.

 • Cursus IIS Administration : Training

  Doelgroep Cursus IIS Administration

  Systeem beheerders, programmeurs, technici en QA-medewerkers die IIS moeten beheren en configureren en die applicaties op IIS moeten installeren.

  Voorkennis IIS Administration

  Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden, zoals het surfen op het web en het benaderen van het file systeem. Kennis van web applicaties en andere web servers is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training IIS Administration

  De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De code wordt getest in verschillende browsers. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering IIS Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat IIS Administration.

  Cursus IIS Administration
 • Cursus IIS Administration : Modules

  Module 1 : IIS Intro

  Module 2 : Application Pools

  Module 3 : Managing IIS

  IIS Installation
  IIS on Windows Server
  IIS on Windows 10
  IIS Architecture
  Components and Modules
  HTTP Request Overview
  IIS Manager
  Configuration Settings
  Hosting Static Pages
  Adding Folders
  Testing Static Pages
  Application Pools
  Standard Pool Settings
  Pool Recycling
  Supporting ASP.NET
  Hosting .NET Web Pages
  Configuring Web Sites
  Configuring Ports
  Website IP
  Deploying Websites
  Virtual Directories
  Wildcard Hosts
  Web Deployment
  Configuration Files
  Adding Compression
  Default Documents
  Directory Browsing
  Error Pages
  Searching Logs
  Request Tracing
  Understanding HTTP/2
  Installing HTTP/2
  IIS Nano Server

  Module 4 : Web Site Security

  Module 5 : Configuring SSL

  Module 6 : IIS Web Farms

  Controlling Access
  Authentication Types
  Anonymous Access
  Site Level Permissions
  Users and Groups
  Inheriting Permissions
  URL Authorization Rules
  File System Permissions
  Application Pool Permissions
  Cross Site Scripting
  SQL Injection
  Cross Site Request Forgery
  Secured Bindings
  SSL Management
  Adding SSL Certificates
  Server Certificates
  Client Certificates
  SSL Wildcard Certificates
  Central Certificate Store
  Configure CCS
  Self-Signed Certificates
  PKI Infrastructure
  HTTPS Binding
  Port Redirection
  Load Balancing
  Network Load Balancing
  Deploying Web Farms
  Remote Connections
  Health
  Verification
  CPU Throttling
  Web Sockets
  Request Routing
  Application RR
  URL Rewriting
  Load Balancing Algorithm

  Module 7 : Remote Management

  Module 8 : Troubleshooting

  Remote Connections
  Delegating Access
  Feature Delegation
  Unique Bindings
  Using PowerShell
  Cmdlets
  Uploading Websites
  Configure Permissions
  Implementing FTP
  IIS Extensions
  Critical Components
  Diagnostic Features
  Performance Features
  Request Tracing
  Backup and Restore
  Using Process Explorer
  Disaster Recovery
  Examine Event Logs
 • Cursus IIS Administration : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus IIS Administration : Reviews

 • Cursus IIS Administration : Certificaat