fbpx

Cursus Android Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Android Programmeren : Inhoud

  In deze cursus leren de deelnemers app development voor het Android operating system.

  Allereerst wordt een globaal overzicht van het Android platform gegeven en wordt besproken wat het unieke karakter van Android is en hoe Android fundamenteel verschilt van andere platformen.

  Vervolgens komen de voornaamste bouwstenen van Android apps aan de orde zoals bijvoorbeeld Activities en het User Interface. Ook Files en Preferences staan op het programma.

  Verder wordt in de loop van de cursus door de deelnemers een app ontwikkeld die een mooie user interface heeft, die gebruik maakt van web services voor het benaderen van cloud-applicaties, met database voor het lokaal opslaan van gegevens. De app wordt daarbij beveiligd en werkt op elke form factor van smartphone tot tablet en tv.

  Gedurende de cursus leren de deelnemers wanneer en hoe de belangrijkste bouwstenen van Android gebruikt kunnen worden bij de app ontwikkeling.

  De deelnemers komen in aanraking met de vele facetten van app development voor Android zoals activities, services, providers en receivers.

  Ook best practices, debuggen en testen van apps komt aan de orde. In de cursus wordt de nieuwste versie van het Android OS gebruikt met Eclipse als IDE en emulatoren voor devices.

 • Cursus Android Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Android Programmeren

  De cursus Android Programmeren is bestemd voor ervaren Java developers die willen leren hoe apps voor Android geprogrammeerd kunnen worden.

  Voorkennis Android Programmeren

  Om aan de cursus Android Programmeren te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java vereist.

  Uitvoering Training Android Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's zorgen voor een illustratieve toelichting op de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Android Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Android Programmeren.

  Cursus Android Programmeren
 • Cursus Android Programmeren : Modules

  Module 1 : Android Overview

  Module 2 : Main Building Blocks

  Module 3 : Activities and UI

  History of Android
  Android Stack
  Android Architecture
  Dissecting Android apps
  Building blocks
  Debugging and Testing
  Android Security
  The manifest file
  Layout resource
  Running your app on Emulator
  Activities
  Activity lifecycle
  Destroy the Activity
  Pause Your Activity
  Resume Your Activity
  Stop Your Activity
  Intents
  Services
  Content Providers
  Broadcast Receivers
  Understand the Lifecycle Callbacks
  Specify Your App's Launcher Activity
  Create a New Instance
  Start/Restart Your Activity
  Restore Your Activity State
  XML versus Java UI
  Dips and sps
  Views and layouts
  Common UI components
  Handling user events

  Module 4 : Preferences and Files

  Module 5 : Advanced UI

  Module 6 : Device Support

  Get a Handle to a SharedPreferences
  Write to Shared Preferences
  Read from Shared Preferences
  Choose Internal or External Storage
  Obtain Permissions for External Storage
  Save a File on Internal Storage
  Save a File on External Storage
  Query Free Space
  Support Libraries
  Selection components
  Adapters
  Complex UI components
  Building UI for performance
  Menus and Dialogs
  Graphics and animations
  Create Different Layouts
  Create Locale Directories
  String Files
  Use the String Resources
  Create Different Bitmaps
  Minimum and Target API Levels
  Check System Version at Runtime
  Use Platform Styles
  Use Platform Themes

  Module 7 : SQL Database

  Module 8 : Content Providers

  Module 9 : Multimedia in Android

  Introducing SQLite
  SQLiteOpenHelper
  Creating a Database
  Opening and closing a database
  Working with cursors
  Inserts, updates, and deletes
  Content provider MIME types
  Searching for content
  Adding content
  Changing content
  Removing content
  Working with content files
  Multimedia Support
  Audio formats
  Jet Player
  Simple media playback
  Supported video formats
  Simple video playback
 • Cursus Android Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Android Programmeren : Reviews

  Theo : HSB
  Uitstekende trainer met veel praktijk ervaring.
  Frank : HSB Identification BV
  Goede docent met uitstekende kennis van zaken. Gevarieerd programma dat veel verschillende onderwerpen aansneed en tevensn mogelijkheid bood eigen onderwerpen aan te voeren. Zowel de Java variant als de Kotlin variant kwamen aan bod.
 • Cursus Android Programmeren : Certificaat