fbpx

Cursus Android Programmeren

In de cursus Android Programmeren leren de deelnemers app development voor het Android operating system voor mobile devices. De cursus gebruikt de nieuwste versie van Android en de apps worden ontwikkeld in Java of Kotlin.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Android Programmeren : Inhoud

  Android Overview

  De cursus Android Programmeren gaat van start met een globaal overzicht van het Android operating system dat gebaseerd is op een aangepaste Linux kernel. Ook wordt besproken hoe Android verschilt van andere platformen.

  Main Building Blocks

  Vervolgens komen de voornaamste bouwstenen van Android apps aan de orde zoals activities, views, intents, services, content providers, fragments en het AndroidManifest.xml.

  Activities and UI

  De UI kan in Android worden gerealiseerd met gebruik van fragments en xml layout, maar in de nieuwere Android versies wordt het UI met composable functies gerealiseerd. Beide manieren worden in de cursus Android Programmeren besproken met nadruk op de laatste.

  Preferences and Files

  Ook Preferences staan op het programma van de cursus Android Programmeren waaronder het schrijven en lezen van shared preferences. Tevens wordt aandacht besteed aan het lezen en schrijven van files naar interne en externe opslag faciliteiten.

  Advanced UI

  Verder staan Advanced User Interfaces die gebruik maken van complexe componenten en hun interactie op het programma. Hierbij komen Design Patterns zoals het MVVM of MVI Pattern en observable data types met live data aan bod.

  Device Support

  Best practices, debuggen en testen van apps op devices komen eveneens aan de orde. In de cursus Android Programmeren wordt de nieuwste versie van het Android OS gebruikt met Android Studio als IDE en emulatoren voor devices.

  SQL Database

  Het lokaal opslaan van gegevens in een SQLite database passeert ook de revue. Hierbij komt het werken met cursors voor inserts en updates aan de orde. Design Patterns voor data opslag zoals het DAO (Data Access Objects) Pattern en ViewHolder Pattern worden eveneens besproken.

  Content Providers en Multimedia

  Tenslotte wordt ingegaan op content providers met diverse MIME types en de support voor multimedia zoals audio en video.

 • Cursus Android Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Android Programmeren

  De cursus Android Programmeren is bestemd voor ervaren Java developers die willen leren hoe apps voor Android geprogrammeerd kunnen worden met Java of Kotlin.

  Voorkennis Android Programmeren

  Om aan de cursus Android Programmeren te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java of Kotlin vereist.

  Uitvoering Training Android Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's zorgen voor een illustratieve toelichting op de behandelde concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Android Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Android Programmeren.

  Cursus Android Programmeren
 • Cursus Android Programmeren : Modules

  Module 1 : Android Overview

  Module 2 : Main Building Blocks

  Module 3 : Activities and UI

  Android Stack
  Android Architecture
  Java versus Kotlin
  Dissecting Android apps
  Building blocks
  Debugging and Testing
  Android Security
  The manifest file
  Layout resource
  Running your app on Emulator
  Activities
  Activity lifecycle
  Destroy the Activity
  Pause Your Activity
  Resume Your Activity
  Stop Your Activity
  Intents
  Services
  Content Providers
  Broadcast Receivers
  Understand the Lifecycle Callbacks
  Specify Your App's Launcher Activity
  Create a New Instance
  Start/Restart Your Activity
  XML Layout
  Fragments
  Composable Functions
  Views and Layouts
  Common UI Components
  Handling User Events

  Module 4 : Preferences and Files

  Module 5 : Advanced UI

  Module 6 : Device Support

  Get a Handle to a SharedPreferences
  Write to Shared Preferences
  Read from Shared Preferences
  Choose Internal or External Storage
  Obtain Permissions for External Storage
  Save a File on Internal Storage
  Save a File on External Storage
  Query Free Space
  Selection Components
  Adapters
  Complex UI Components
  MVVM and MVI Pattern
  Observable Data Types
  Building UI for Performance
  Menus and Dialogs
  Graphics and Animations
  Create Locale Directories
  String Files
  Use the String Resources
  Create Different Bitmaps
  Minimum and Target API Levels
  Debugging and Testing
  Use Platform Styles
  Use Platform Themes

  Module 7 : SQL Database

  Module 8 : Content Providers

  Module 9 : Multimedia in Android

  Introducing SQLite
  Creating a Database
  Opening and Closing a Database
  Working with Cursors
  Inserts, Updates and Deletes
  DAO en ViewHolder Patterns
  Content provider MIME types
  Searching for Content
  Adding Content
  Changing Content
  Removing Content
  Working with Content Files
  Multimedia Support
  Audio formats
  Jet Player
  Simple Media Playback
  Supported Video Formats
  Simple Video Playback
 • Cursus Android Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Android Programmeren : Reviews

  Theo : HSB
  Uitstekende trainer met veel praktijk ervaring.
  Frank : HSB Identification BV
  Goede docent met uitstekende kennis van zaken. Gevarieerd programma dat veel verschillende onderwerpen aansneed en tevensn mogelijkheid bood eigen onderwerpen aan te voeren. Zowel de Java variant als de Kotlin variant kwamen aan bod.
 • Cursus Android Programmeren : Certificaat