fbpx

Cursus Object Georienteerd Programmeren

In de cursus Object Georiënteerd Programmeren leren de deelnemers programmeren in een object georiënteerde taal zoals Java, C# of Python. De deelnemers kunnen zelf kiezen welke taal ze in de cursus willen gebruiken. Object Oriëntatie heeft zich bewezen als een vruchtbaar programmeer paradigma. De meeste moderne programmeer talen zijn tegenwoordig object georiënteerd en aan wat oudere talen zoals C of PHP is in de loop der tijd Object Oriëntatie toegevoegd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Inhoud

  Intro Object Oriëntatie

  De cursus gaat van start met een overzicht over hoe Object Oriëntatie is voortgekomen uit andere software development paradigma's zoals structured en procedural programmeren.

  Lowering of Semantic Gap

  Een belangrijk voordeel van Object Oriëntatie is dat domein concepten direct in de software zijn terug te vinden. Uitgelegd wordt hoe door dit verlagen van de Semantic Gap de code begrijpelijker en beter onderhoudbaar wordt.

  Classes en Objects

  Vervolgens wordt ingegaan op concepten als Classes en Objects, Fields en Methods, Getters en Setters, Constructors en Destructors. De concepten zijn hetzelfde voor alle Object Georiënteerde talen, maar in de cursus wordt ook aandacht besteed aan verschillen op detail niveau.

  Encapsulation

  Eveneens komt het begrip Encapsulation aan de orde waarmee de interne data van classes wordt afgeschermd van de buitenwereld en waardoor wijzigingen in de implementatie zonder aanpassingen in de aanroepende code kunnen worden doorgevoerd.

  Inheritance en Polymorfisme

  De begrippen Inheritance en Polymorfisme worden eveneens behandeld. Door middel van Inheritance kunnen afgeleide classes de code uit de base class hergebruiken en daarmee duplicate code vermijden. Polymorfisme maakt het mogelijk base class methods een andere betekenis te geven in een afgeleide class. De runtime omgeving kan deze methods door dynamic binding dan automatisch vinden.

  Design Patterns

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan Design Patterns in Object Georiënteerde software, waarmee standaard template oplossingen worden geleverd voor veel voorkomende problemen.

 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Object Georiënteerd Programmeren

  De cursus Object Georiënteerd Programmeren is bedoeld een ieder die object georiënteerd wil leren programmeren met classes en objects.

  Voorkennis Cursus Object Georiënteerd Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in een procedurele programmeer taal vereist.

  Uitvoering Training Object Georiënteerd Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Object Georiënteerd Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Object Georiënteerd Programmeren.

  Cursus Object Georiënteerd Programmeren
 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro Object Orientation

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : Encapsulation

  OO Origins
  Abstraction Levels
  Domain Analysis
  Unstructured Programming
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  OO Benefits
  Reusability
  Lowering Semantic Gap
  Higher Abstraction
  Objects as Domain Concepts
  Objects as Program Concepts
  Classes are Types
  Objects are Instances
  Fields
  Methods
  Creating Objects
  Object Initialization
  Constructors
  Using Objects
  Getters and Setters
  Destructors
  Current Object
  this or self
  Encapsulation Benefits
  Information Hiding
  Access Specifiers
  private and public
  Implementation Changes
  Validity Checks
  Ensuring Data Validity
  Class Variables
  static Data
  Class Methods
  static Methods
  static Initializers

  Module 4 : Inheritance

  Module 5 : Polymorphism

  Module 6 : Design Patterns

  Deriving Classes
  Class Hierarchies
  Hiding Instance Variables
  Overriding Methods
  Overloading Methods
  Constructor Chaining
  Accessing Base Class
  protected Members
  super or base
  Multiple Inheritance
  Call Overridden Functions
  Virtual Functions
  Role of v-table
  Polymorphism Benefits
  Abstract Classes
  Incomplete Base Classes
  Concrete Classes
  Interfaces
  Interface Implementation
  Dynamic Binding
  What are Design Patterns?
  Common Problems
  Pattern Solutions
  Singleton Pattern
  private Constructors
  Creation Functions
  Adapter Pattern
  Adapting an Interface
  Observer Pattern
  Publish and Subscribe
 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Reviews

 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Certificaat