fbpx

Cursus Object Georienteerd Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Inhoud

  In de cursus Object Georiënteerd Programmeren leren de deelnemers programmeren in een object georiënteerde taal zoals Java, C# of Python. De deelnemers kunnen zelf kiezen welke taal ze in de cursus willen gebruiken. Object Oriëntatie heeft zich bewezen als een vruchtbaar programmeer paradigma. De meeste moderne programmeer talen zijn tegenwoordig object georiënteerd en aan wat oudere talen zoals C of PHP is in de loop der tijd Object Oriëntatie toegevoegd.

  Intro Object Oriëntatie

  De cursus gaat van start met een overzicht over hoe Object Oriëntatie is voortgekomen uit andere software development paradigma's zoals structured en procedural programmeren.

  Lowering of Semantic Gap

  Een belangrijk voordeel van Object Oriëntatie is dat domein concepten direct in de software zijn terug te vinden. Uitgelegd wordt hoe door dit verlagen van de Semantic Gap de code begrijpelijker en beter onderhoudbaar wordt.

  Classes en Objects

  Vervolgens wordt ingegaan op concepten als Classes en Objects, Fields en Methods, Getters en Setters, Constructors en Destructors. De concepten zijn hetzelfde voor alle Object Georiënteerde talen, maar in de cursus wordt ook aandacht besteed aan verschillen op detail niveau.

  Encapsulation

  Eveneens komt het begrip Encapsulation aan de orde waarmee de interne data van classes wordt afgeschermd van de buitenwereld en waardoor wijzigingen in de implementatie zonder aanpassingen in de aanroepende code kunnen worden doorgevoerd.

  Inheritance en Polymorfisme

  De begrippen Inheritance en Polymorfisme worden eveneens behandeld. Door middel van Inheritance kunnen afgeleide classes de code uit de base class hergebruiken en daarmee duplicate code vermijden. Polymorfisme maakt het mogelijk base class methods een andere betekenis te geven in een afgeleide class. De runtime omgeving kan deze methods door dynamic binding dan automatisch vinden.

  Design Patterns

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan Design Patterns in Object Georiënteerde software, waarmee standaard template oplossingen worden geleverd voor veel voorkomende problemen.

 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Object Georiënteerd Programmeren

  De cursus Object Georiënteerd Programmeren is bedoeld een ieder die object georiënteerd wil leren programmeren met classes en objects.

  Voorkennis Cursus Object Georiënteerd Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren in een procedurele programmeer taal vereist.

  Uitvoering Training Object Georiënteerd Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Object Georiënteerd Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Object Georiënteerd Programmeren.

  Cursus Object Georiënteerd Programmeren
 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro Object Orientation

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : Encapsulation

  OO Origins
  Abstraction Levels
  Domain Analysis
  Unstructured Programming
  Procedural Programming
  Object Oriented Programming
  OO Benefits
  Reusability
  Lowering Semantic Gap
  Higher Abstraction
  Objects as Domain Concepts
  Objects as Program Concepts
  Classes are Types
  Objects are Instances
  Fields
  Methods
  Creating Objects
  Object Initialization
  Constructors
  Using Objects
  Getters and Setters
  Destructors
  Current Object
  this or self
  Encapsulation Benefits
  Information Hiding
  Access Specifiers
  private and public
  Implementation Changes
  Validity Checks
  Ensuring Data Validity
  Class Variables
  static Data
  Class Methods
  static Methods
  static Initializers

  Module 4 : Inheritance

  Module 5 : Polymorphism

  Module 6 : Design Patterns

  Deriving Classes
  Class Hierarchies
  Hiding Instance Variables
  Overriding Methods
  Overloading Methods
  Constructor Chaining
  Accessing Base Class
  protected Members
  super or base
  Multiple Inheritance
  Call Overridden Functions
  Virtual Functions
  Role of v-table
  Polymorphism Benefits
  Abstract Classes
  Incomplete Base Classes
  Concrete Classes
  Interfaces
  Interface Implementation
  Dynamic Binding
  What are Design Patterns?
  Common Problems
  Pattern Solutions
  Singleton Pattern
  private Constructors
  Creation Functions
  Adapter Pattern
  Adapting an Interface
  Observer Pattern
  Publish and Subscribe
 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Reviews

 • Cursus Object Georienteerd Programmeren : Certificaat