fbpx

Cursus Java EE Overview

De cursus Java EE overview geeft een overzicht van de Java EE standaard zoals die in applicatie servers zoals GlassFish, WebSphere en JBoss is geïmplementeerd. De eisen die gesteld worden aan Enterprise Applicaties zoals scalability, failover en distribution worden besproken en hoe aan deze eisen wordt voldaan door de Java EE platform.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java EE Overview : Inhoud

  Java EE Components

  Aandacht wordt besteed aan de rol van de verschillende Java EE Application Components zoals Java Servlets, Java Server Pages en Enterprise Java Beans. In dit opzicht komt ook het JSF Framework voor Java Web Applications aan de orde.

  Java EE Services

  Belangrijke Java EE services zoals JNDI (Java Naming en Directory Interface) en JTA (Java Transaction API) maken eveneens deel uit van de leerstof.

  Database Access

  Verder worden de verschillende opties voor het benaderen van databases worden behandeld. Er wordt aandacht besteed aan zowel de op SQL gebaseerde Java Database Connectivity (JDBC) technologie als de meer recentere Persistence API voor het direct opslaan van objecten.

  Web Services

  Verder passeren ook andere Java technologieën in het kader van Java EE, zoals Web Services op basis van SOAP en REST, de revue.

  Java EE Application Servers

  Gedurende de dag zullen verschillende applicatie servers en Enterprise Java Bean containers die de Java EE standaard implementeren worden besproken. Als de tijd het toelaat wordt, JMX, Java Management Extensions, als een optionele module behandeld.

 • Cursus Java EE Overview : Training

  Doelgroep Training Java EE Overview

  De cursus Java EE Overview is bedoeld voor developers, designers, beheerders en architecten die een overzicht willen krijgen van de mogelijkheden en de werking van het Java EE (Enterprise Edition) platform.

  Voorkennis Cursus Java EE Overview

  Kennis van moderne software technologieën zoals C++, Java of  .NET en Web applicaties is wenselijk.

  Uitvoering Cursus Java EE Overview

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De concepten worden geïllustreerd met demo's en er is gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Java EE Overview

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE Overview.

  Cursus Java EE Overview
 • Cursus Java EE Overview : Modules

  Module 1 : Java EE Intro

  Module 2 : Servlets, JSP and JSF

  Module 3 : Enterprise Java Beans (EJB)

  Java Editions
  Enterprise Application Challenges
  Java EE Standard
  Java EE Servers
  Web Components
  EJB Components
  Java EE and Web Services
  Deployment Descriptors
  Annotations
  Packaging in EAR Files
  Java EE Deployment
  Configurable Services
  Java EE API's
  Servlets and JSP's
  Translation and Request Time
  Problems with Servlets and JSP
  Classic MVC Pattern
  Model 2 Architecture
  Using Java Beans
  Scopes in Web Applications
  ServletContext Scope
  Session Scope
  Java Web Applications
  Web Application Structure
  MVC Frameworks
  Java Server Faces
  Types of Enterprise Beans
  Distributed Object Foundation
  Architecture of an EJB
  Enterprise Bean Class
  EJB Object at work
  Remote Interface
  Session Beans
  Statefull and Stateless
  Session Bean Pooling
  Message Driven Beans
  JNDI Naming Context
  Locate resources with JNDI
  Context and Dependency Injection

  Module 4 : Java EE Persistence

  Module 5 : Java EE Web Services

  Module 6 : Optional Module : JMX

  Java EE Persistence
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Drivers and URL's
  Transparant Persistence
  Object Relational Mapping
  Persistence API
  Entity Classes
  Entity Manager
  Persistence Context
  Entity Managers
  What is a Web Service?
  Web Service Standards
  Web Service Types
  XML-Schema, SOAP and WSDL
  JAX-WS Web Services
  Servlet Based Endpoint
  Stateless Session Bean Endpoint
  JAX-WS Annotations
  REST Web Services
  Standard HTTP Methods
  Resource URI Access
  Content Negotation
  What is JMX?
  JMX Goal
  Where does JMX API fit?
  Managed Beans
  JMX Architecture
  Management Consoles
  Protocol Adapters
  Standard MBeans
  Implementing MBeans
  Naming MBeans
  MBean Server
  Registering MBeans
 • Cursus Java EE Overview : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java EE Overview : Reviews

  Karel : Ministerie van Defensie
  Top cursus! Veel extra's geleerd buiten de cursus. Mooi naslagwerk. Complimenten.
  Marcel : Ministerie van Defensie
  Prima dat er veel ruimte is om de indeling van de cursus in overleg aan te passen. Er was zelfs ruimte voor extra stof.
 • Cursus Java EE Overview : Certificaat