fbpx

Cursus Certified Ethical Hacker

De cursus Certified Ethical Hacker behandelt de grondbeginselen van informatie beveiliging, de principes van ethisch hacken, relevante wetten en standaard procedures. Na afloop kan men zich certificeren tot Certified Ethical Hacker door examen te doen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Certified Ethical Hacker : Inhoud

  Foot Printing and Reconnaissance

  Learn to use the latest techniques to perform foot printing and reconnaissance, a critical phase of the ethical hacking process.

  Scanning Networks

  Learn network scanning techniques. Learn various enumeration techniques, such as BGP and NFS exploits.

  System Hacking

  Learn system hacking methodologies like steganography, steganalysis attacks and tracks—used to discover vulnerabilities.

  Malware Threats

  Learn different types of malware (Trojan, virus, etc.), APT and fileless malware, malware analysis procedure.

  Sniffing

  Learn using packet-sniffing techniques to discover network vulnerabilities, and to defend against sniffing attacks.

  Social Engineering

  Learn social engineering techniques, including identifying theft attempts and audit human-level vulnerabilities.

  Denial-of-Service

  Learn about different Denial of Service attack techniques, as well as the tools used to audit and protect a target.

  Session Hijacking and SQL Injection

  Understand session hijacking techniques to discover network-level session management and SQL Injection attacks.

  Evading IDS, Firewalls, and Cryptography

  Get introduced to firewall, intrusion detection system (IDS), and cryptography attacks.

  Hacking Web Servers

  Learn about web server attacks, including attack methodology used to audit vulnerabilities in web server infrastructures.

  Hacking Wireless Networks

  Understand different types of wireless technologies, including encryption and Wi-Fi sedcurity tools.

  Hacking Mobile Platforms and IoT

  Learn Mobile platform attack vector, IoT and OT attacks, mobile device management and mobile security guidelines.

  Cloud Computing

  Learn cloud computing concepts and threats, attacks, hacking methodology and cloud security techniques and tools.

 • Cursus Certified Ethical Hacker : Training

  Doelgroep Cursus Certified Ethical Hacker

  De cursus Certified Ethical Hacker is bedoeld voor aanstaande cybersecurity professionals die technieken willen leren om zwakheden in systemen te vinden voordat criminelen dat doen.

  Voorkennis Cursus Certified Ethical Hacker

  Algemene kennis van computer systemen en security problemen is voldoende.

  Uitvoering Training Certified Ethical Hacker

  In de cursus leren de deelnemers door middel van hands-on exercises de tools en technieken om netwerken en systemen te onderzoeken op beveiligingsproblemen.

  Certificering cursus Certified Ethical Hacker

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een certificaat van deelname aan de cursus Certified Ethical Hacker. De cursus sluit aan op de vereisten voor het Certified Ethical Hacker examen van het EC-Council. Na afloop kan men met de opgedane kennis dit examen behalen.

  Certified Ethical Hacker
 • Cursus Certified Ethical Hacker : Modules

  Module 1 : Intro Ethical Hacking

  Module 2 : Foot Prints

  Module 3 : Scanning Networks

  Fundamental Security Issues
  Ethical Hacking Basics
  Laws and Standard Procedures
  Foot Printing Techniques
  Reconnaissance Techniques
  Pre-attack Phase
  Network Scanning
  Determining Device State
  Countermeasures

  Module 4 : Enumeration

  Module 5 : Vulnerability Analysis

  Module 6 : System Hacking

  Enumeration Techniques
  Border Gateway Protocol
  Network File Sharing
  Security Loopholes
  Vulnerability assessment
  Assessment Tools
  Hacking Methodologies
  Steganography Attacks
  Steganalysis Attacks

  Module 7 : Malware Threats

  Module 8 : Sniffing

  Module 9 : Social Engineering

  Malware Threats
  Malware Analysis
  Malware Countermeasures.
  Packet-sniffing Techniques
  Discover Network Vulnerabilities
  Countermeasures Sniffing Attacks.
  Social Engineering Techniques
  Identify Theft Attempts
  Human-level Vulnerabilities

  Module 10 : Denial-of-Service

  Module 11 : Session Hijacking

  Module 12 : Evading IDS and Firewalls

  Denial of Service (DoS)
  Distributed DoS (DDos)
  Countermeasures and Protections
  Session Hijacking Techniques
  Authentication and Authorization
  Cryptographic Weaknesses
  Intrusion Detection System (IDS)
  Honeypot Evasion Techniques
  Perimeter for Weaknesses

  Module 13 : Hacking Web Servers

  Module 14 : Hacking Web Apps

  Module 15 : SQL Injection

  Web Server Attacks
  Attack Methodology
  Audit Vulnerabilities
  Web Application Attacks
  Vulnerabilities Web Apps
  Countermeasures
  SQL Injection Attacks
  Evasion Techniques
  Injection Countermeasures.

  Module 16 : Hacking Wireless

  Module 17 : Hacking Mobile Platforms

  Module 18 : IoT Hacking

  Wireless Technologies
  Encryption Threats
  Wi-Fi Security Tools
  Mobile Attack vector
  Android and iOS Hacking
  Mobile Security Guidelines
  IoT and OT attacks
  Hacking Methodology
  Hacking tools

  Module 19 : Cloud Computing

  Module 20 : Cryptography

  Container Technologies
  Server Less Computing
  Cloud Computing Threats
  Encryption Algorithms
  Cryptography Tools
  Cryptography Attacks
 • Cursus Certified Ethical Hacker : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Certified Ethical Hacker : Reviews

 • Cursus Certified Ethical Hacker : Certificaat