fbpx

Cursus MongoDB Data Access

In de cursus MongoDB Data Access leren de deelnemers de document-georiënteerde database MongoDB te benaderen en te beheren. MongoDB is een open source NoSQL database en de documenten worden in binair JSON formaat opgeslagen. MongoDB heeft geen ondersteuning voor joins en voldoet ook niet aan de ACID-regels want de ondersteuning voor transacties is beperkt.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus MongoDB Data Access : Inhoud

  MongoDB Intro

  De cursus MongoDB Data Access gaat van start met een bespreking van de MongoDB Architecture, de karakteristieken van de JSON-Based Document Store en de schaalbaarheid van MongoDB. Ook wordt ingegaan op de installatie en start van MongoDB en het gebruik van de JavaScript console.

  MongoDB Data Model

  Vervolgens komt het MongoDB Data Model aan de orde met de _id identifier, capped collections, blobs, schema evolution en polymorphic schema's. Ook worden dan aandacht besteed aan MongoDB drivers, de MongoDB shell en network access.

  Queries in MongoDB

  En ook Queries in MongoDB passeren de revue. De creatie van databases wordt behandeld evenals insert queries en het gebruik van Find One, All, Some, MapReduce, Projections en Pagination.

  MongoDB Administration

  In de cursus MongoDB Data Access wordt ook ingegaan op het beheer van de MongoDB database met het aanmaken van users, het stopzetten van processen en de monitoring met de mongostat and mongotop utilities. Ook het configureren van Replica Sets, Clustering, Load Balancing, Fault tolerance en het maken Backups staat op het programma.

  Koppeling met Programmeer talen

  Tenslotte komt aan de orde hoe de MongoDB database gebruikt kan worden vanuit verschillende programmeertalen zoals Python, Java en JavaScript en worden een aantal geavanceerde operaties in MongoDB behandeld.

 • Cursus MongoDB Data Access : Training

  Doelgroep Cursus MongoDB Data Access

  De cursus MongoDB Data Access is bestemd voor developers en database administrators die willen leren hoe de NoSQL database MongoDB kan worden benaderd en beheerd.

  Voorkennis Cursus MongoDB Data Access

  Om aan de cursus MongoDB Data Access te kunnen deelnemen moet men beschikken over elementaire computervaardigheden. Kennis van data access met andere databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training MongoDB Data Access

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat MongoDB Data Access

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat MongoDB Data Access.

  Cursus-MongoDB-Data-Access
 • Cursus MongoDB Data Access : Modules

  Module 1 : Intro MongoDB

  Module 2 : MongoDB Data Model

  Module 3 : MongoDB Queries

  MongoDB Design Philosophy
  MongoDB Architecture
  Document Oriented Databases
  Speed, Scalability, and Agility
  Non-Relational Approach
  No SQL Advantages and Disadvantages
  JSON-Based Document Store
  Performance vs. Features
  Running the Database Anywhere
  MongoDB Installation
  Starting MongoDB
  JavaScript Console
  JSON and BSON
  The Identifier _id
  Capped Collections
  Polymorphic Schema’s
  Object Orientation
  Schema Evolution
  MongoDB Drivers
  MongoDB Shell
  Using Authentication
  Using Authorization
  Controlling Network Access
  MongoDB Cloud Manager
  Create Database in MongoDB
  Create Collection
  Insert into Collection
  Insert Multiple Documents
  Id Field
  Find One, All and Some
  Query
  Filter Regex
  Indices
  MapReduce
  Projections
  Pagination

  Module 4 : MongoDB Administration

  Module 5 : Connecting with Languages

  Module 6 : Advanced Operations

  Renaming collections
  Viewing Collections Stats
  Viewing Database stats
  mongostat and mongotop utilities
  Killing processes
  Setting up users
  Replica Set Configurations
  Clustering and Load Balancing
  Fault tolerance and Backups
  Python connecting with PyMongo
  Aggregation with PyMongo
  MapReduce with PyMongo
  Java Clients
  Update and Delete with Java
  Query and insert with Java
  MongoDB and JPA
  MongDB and REST
  MongoDB and NodeJS
  Atomic find
  Atomic modify
  Atomic counters
  Server side scripts
  Capped collection cursors
  Converting collections
  Storing binary data
  Storing large data
  Storing data to GridFS
 • Cursus MongoDB Data Access : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus MongoDB Data Access : Reviews

 • Cursus MongoDB Data Access : Certificaat