fbpx

Cursus XPath-XLink-XPointer

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Inhoud

  In de cursus XPath-XLink-XPointer leren de deelnemers de specificaties XPath, XLink en XPointer toe te passen op het lokaliseren en linken van fragmenten in XML documenten.

  XML Overview

  De cursus gaat van start met een overview van de XML document structuur en onderdelen van XML documenten. Hierbij wordt stil gestaan bij de rol van elementen, attributen en text. Ook wordt ingegaan op het verschil tussen well-formed en valid documenten.

  XPath Expressies

  Vervolgens komt XPath aan de orde waarmee nodes in een XML document die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen worden geselecteerd. De syntax van XPath expressies met predicaten, node selectie en functies wordt besproken.

  XPath Axes

  En ook wordt ingegaan op de diverse zoekassen die XPath kent.

  XPath Data Types

  XPath gebruikt de data types van XML Schema en deze worden eveneens behandeld.

  XLink

  Vervolgens wordt ingegaan op XLink waarmee XML fragmenten aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Na een bespreking van de beperkingen van HTML links, komen de Simple en Extended links in XLink aan de orde. En ook Link Behavior en de Semantic en Traversal attributen van links komen aan bod.

  XPointer

  Tenslotte wordt XPointer besproken waarmee de internals van XML documenten kunnen worden geadresseerd. Daarbij wordt ingegaan op de relatie tot en de verschillen met XPath.

 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Training

  Doelgroep Cursus XPath-XLink-XPointer

  De cursus XPath-XLink-XPointer is bedoeld voor een ieder die in XML wil leren zoeken met XPath en XML koppelingen wil leren maken met XLink en XPointer.

  Voorkennis Cursus XPath-XLink-XPointer

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van XML vereist.

  Uitvoering Training XPath-XLink-XPointer

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus XPath-XLink-XPointer

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XPath-XLink-XPointer.

  Cursus XPath-XLink-XPointer
 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Modules

  Module 1 : XML Overview

  Module 2 : XPath

  Module 3 : XLink

  XML Document Structure
  XML Prolog
  XML Elements
  XML Attributes
  Well Formed Documents
  Valid Documents
  Processing Instructions
  Entity References
  CDATA Sections
  Character References
  Comments
  Namespaces
  XPath Expressions
  XPath Node Types
  XPath Context
  XPath Location Steps
  XPath Axes
  Location Path Syntax
  Predicates
  XPath Operators
  XPath Functions
  Node Tests in XPath
  XPath Data Types
  XML Schema Data Types
  Limitations of HTML Links
  XLink Linking Model
  Simple Links
  Extended Links
  Links and Resources
  Defining Links
  Link Behavior on Show
  Link Behavior on Actuate
  Semantic Attributes
  role, arcrole and title
  Traversal Attributes
  label, from and to

  Module 4 : XPointer

  XPointer Syntax
  XPointer versus XPath
  XPointer scheme()
  Point Location Definition
  Point Location Type
  Point Location Range
  Document Order
  string-range
  range-to
  Range Related Functions
  XPointer Framework
 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Reviews

 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Certificaat