fbpx

Cursus XPath-XLink-XPointer

In de cursus XPath-XLink-XPointer leren de deelnemers de specificaties XPath, XLink en XPointer toe te passen op het lokaliseren en linken van fragmenten in XML documenten.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Inhoud

  XML Overview

  De cursus gaat van start met een overview van de XML document structuur en onderdelen van XML documenten. Hierbij wordt stil gestaan bij de rol van elementen, attributen en text. Ook wordt ingegaan op het verschil tussen well-formed en valid documenten.

  XPath Expressies

  Vervolgens komt XPath aan de orde waarmee nodes in een XML document die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen worden geselecteerd. De syntax van XPath expressies met predicaten, node selectie en functies wordt besproken.

  XPath Axes

  En ook wordt ingegaan op de diverse zoekassen die XPath kent.

  XPath Data Types

  XPath gebruikt de data types van XML Schema en deze worden eveneens behandeld.

  XLink

  Vervolgens wordt ingegaan op XLink waarmee XML fragmenten aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Na een bespreking van de beperkingen van HTML links, komen de Simple en Extended links in XLink aan de orde. En ook Link Behavior en de Semantic en Traversal attributen van links komen aan bod.

  XPointer

  Tenslotte wordt XPointer besproken waarmee de internals van XML documenten kunnen worden geadresseerd. Daarbij wordt ingegaan op de relatie tot en de verschillen met XPath.

 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Training

  Doelgroep Cursus XPath-XLink-XPointer

  De cursus XPath-XLink-XPointer is bedoeld voor een ieder die in XML wil leren zoeken met XPath en XML koppelingen wil leren maken met XLink en XPointer.

  Voorkennis Cursus XPath-XLink-XPointer

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van XML vereist.

  Uitvoering Training XPath-XLink-XPointer

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus XPath-XLink-XPointer

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XPath-XLink-XPointer.

  Cursus XPath-XLink-XPointer
 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Modules

  Module 1 : XML Overview

  Module 2 : XPath

  Module 3 : XLink

  XML Document Structure
  XML Prolog
  XML Elements
  XML Attributes
  Well Formed Documents
  Valid Documents
  Processing Instructions
  Entity References
  CDATA Sections
  Character References
  Comments
  Namespaces
  XPath Expressions
  XPath Node Types
  XPath Context
  XPath Location Steps
  XPath Axes
  Location Path Syntax
  Predicates
  XPath Operators
  XPath Functions
  Node Tests in XPath
  XPath Data Types
  XML Schema Data Types
  Limitations of HTML Links
  XLink Linking Model
  Simple Links
  Extended Links
  Links and Resources
  Defining Links
  Link Behavior on Show
  Link Behavior on Actuate
  Semantic Attributes
  role, arcrole and title
  Traversal Attributes
  label, from and to

  Module 4 : XPointer

  XPointer Syntax
  XPointer versus XPath
  XPointer scheme()
  Point Location Definition
  Point Location Type
  Point Location Range
  Document Order
  string-range
  range-to
  Range Related Functions
  XPointer Framework
 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Reviews

 • Cursus XPath-XLink-XPointer : Certificaat