fbpx

Cursus Python Programmeren

In de cursus Python Programmeren leren de deelnemers te programmeren in de object georiënteerde scripttaal Python. Python is een taal die vaak wordt gebruikt voor data analyse, installatie scripts en prototypes van grote applicaties.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Python Programmeren : Inhoud

  Python Fundamentals

  Na een inleiding over de installatie en de verschillende manieren om scripts uit te voeren, worden de basisbegrippen zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken.

  Data Structuren en Functies

  Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures, zoals Lists, Tuples en Dictionaries. Vervolgens wordt de focus gericht op het gebruik van functies met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda functies worden hierbij besproken.

  Modules en Packages

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de opdeling van Python software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Comprehensions in Python en functioneel programmeren komen aan de orde evenals de afhandeling van fouten in scripts met behulp van exception handling.

  File en Database Access

  Vervolgens staat de functionaliteit van diverse Python library functies voor het benaderen van files op het programma en wordt aandacht besteed aan database access met de Python Database API.

  Classes en Objects

  Ook object georiënteerd programmeren met classes en objects wordt behandeld. In dit opzicht worden concepten als properties, constructors en encapsulation belicht.

  Python Libraries

  Tenslotte wordt als de tijd het toelaat optioneel aandacht besteed aan verschillende libraries voor Reguliere Expressies, unit testing en date and time. De verdieping op deze cursus is de cursus Advanced Python Programmeren.

 • Cursus Python Programmeren : Training

  Doelgroep voor de Cursus Python Programmeren

  De cursus Python Programmeren is bedoeld voor developers en systeembeheerders die willen leren programmeren in Python en andere personen die Python code willen begrijpen.

  Voorkennis voor de Training Python Programmeren

  Kennis en ervaring met programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in programmeren is wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Python

  De theorie in de cursus Python Programmeren wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Python Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Python Programmeren.

  Cursus Python Programmeren.jpg
 • Cursus Python Programmeren : Modules

  Module 1 : Python Intro

  Module 2 : Variables and Types

  Module 3 : Data Structures

  What is Python?
  Python Features
  Getting Started
  Setting up PATH
  Environment Variables
  Running Python
  Interactive Mode
  Script Mode
  Identifiers
  Reserved Words
  Lines and Indentation
  Multi Line Statements
  Quotes
  Variables
  Data Types
  Python Numbers
  Numerical Types
  Number Type Conversions
  Conversion Functions
  Built-in Number Functions
  Python Strings
  String Operations
  String Formatting
  Triple Quotes
  Raw and Unicode Strings
  Built-in String Functions
  Sequences and Lists
  Accessing and Updating Lists
  Multidimensional Lists
  List Operations
  List Functions and Methods
  Tuples
  Accessing Values in Tuples
  Tuple Functions
  Bytes and Byte Arrays
  Sets and Dictionaries
  Accessing Values in Dictionaries
  Properties of Dictionary Keys
  Dictionary Methods

  Module 4 : Control Flow

  Module 5 : Functions

  Module 6 : Modules

  Control Flow Constructs
  if Statement
  else Statement
  elif Statement
  while Loop
  for Loop
  break Statement
  continue Statement
  Loop with else Combination
  pass Statement
  Python Operators
  Operator Precedence
  Function Syntax
  Calling Functions
  Pass by Value
  Pass by Reference
  Overwriting References
  Function Arguments
  Keyword Arguments
  Default Arguments
  Variable Length Arguments
  Lambda Functions
  return Statement
  Scope of Variables
  import Statement
  from…import Statement
  Locating Modules
  Creating and Using Modules
  dir Function
  Python Packages
  Explict Import Modules
  Implicit Import Modules
  Namespaces and Scoping
  globals and locals Functions
  reload Function
  Test Harnass

  Module 7 : Comprehensions

  Module 8 : Exceptions

  Module 9 : Python IO

  Functional Programming
  Map and Filter
  Reduce and Lambda
  List Comprehensions
  Filtered List Comprehension
  Syntactic Sugar
  Dictionary Construction with Zip
  Dictionary Comprehension
  Dictionary from Keys
  Set Comprehension
  Unexpected Errors
  Typed Exception Handling
  Exception Handling with Else
  except Clause Multiple Exceptions
  Standard Exceptions
  try-finally Clause
  Exception Arguments
  Raising Exceptions
  Example raising Exceptions
  User Defined Exceptions
  Input and Output
  IO Module
  Opening Files
  File Open Modes
  Reading and Writing Binary Files
  Reading and Writing Text Files
  File Positions
  Renaming and Deleting Files
  Directory Methods
  Creating Directories

  Module 10 : Database Access

  Module 11 : Python Classes

  Module 12 : Python Libraries

  Python DB API
  Using with
  Inserting Data
  Prepared Statements
  Last inserted row id
  Retrieving Data
  Fetching Rows
  Parameterized Queries
  Transactions
  Object Orientation
  Creating Classes
  Class Members
  Creating and Using Objects
  Accessing Attributes
  Property Syntax
  Built-in Class Attributes
  Constructors and Destructors
  Encapsulation
  Regular Expressions
  match Function
  Matching versus Searching
  Search and Replace
  Unit Testing
  Unit Test Example
  Date and Time Handling
  Time Tuple
  Calendar Functions
 • Cursus Python Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Python Programmeren : Reviews

  Stefanie : TNO
  Veel geleerd. Ik kan deze cursus van harte aanbevelen als je wilt leren programmeren in Python.
  Hein : TNO
  Nuttige cursus. Veel praktische informatie opgedaan die ik direct kan toepassen in mijn werkgebied.
  Jan : TNO
  Veel info in korte tijd maar wel goed te volgen.
  Khan : Liberty Global
  Training en lesmateriaal zijn goed. Trainer legt het goed uit maar voor mij als beginner, gaat het soms toch nog te snel. Locatie is goed, parkeren geen probleem. Lunch is ook goed geregeld.
  Sebastiaan : VX Company
  In de eerste training die ik bij SpiralTrain volgde miste ik aansluiting bij de groep. De groep had nog geen ervaring met programmeren, sterker nog, een deelnemer moest uitleg krijgen over hoe er bestanden op een USB-stick gezet moesten worden. Hierdoor kon de beloofde stof niet behandeld worden.
  Gelukkig bood SpiralTrain mij de mogelijkheid aan om een privéles te krijgen. In deze les is alle stof behandeld en heb ik uitvoerig vragen kunnen stellen.
  Ik ben blij dat SpiralTrain het zo goed heeft opgelost. Als advies wil ik meegeven dat SpiralTrain wat eerder eisen mag stellen aan haar trainingen. Dat als iemand niet weet hoe een USB-stick werkt een training "Python Programmeren" wilt doen, SpiralTrain bijvoorbeeld haar basiscursus programmeren aanbiedt.
  Koen : ISProjects B.V.
  Kundige leraar die de door mij gevolgde Python-cursus goed voorbereid had.
  Prima inhoud van de training en zeer zeker een goede training om te beginnen programmeren met Python.
  Indien mogelijk, cursisten met dezelfde achtergrond/ervaring bij elkaar plaatsen. In de classroom waar ik zat, zat ik samen met nog twee andere cursisten zonder enige programmeer-ervaring. Voor mijn gevoel lag het tempo van de training daardoor wat lager. Dit heb ik overigens niet als negatief ervaren!
  Patrick : Seraph Protection Group SA
  Zeer goede lesmaterialen en hands-on
  Duidelijke instructie door een zeer ervaren instructeur.
  Job : STB Automatisering & Advies
  Aardige mensen en goede lunch.
  Heb erg veel geleerd.
  Luigi : Liberty Global
  The training material was clear.
  The trainer was able to explain the topics in an easy to digest way.
  Darshan : ING
  Good course.
  I recommend this course to begin with Python Programming.
  Lodewijk : ZZP-er
  Prima cursus.
  Prima docent.
  Prima syllabus.
  Goede locatie.
  Maikel : QIPC
  Uitgebreide degelijke kennismaking met Python.
  Alle noodzakelijke onderwerpen komen aan bod.
  Jitse : Universiteit Utrecht
  Zeer complete cursus en materialen.
  Ik had graag meer aandacht gezien voor classes en decorators, maar gezien de beschikbare tijd is dat lastig.
  Dank voor de zeer instructieve cursus!
  Daniel : HMC
  Prima trainer met veel materie kennis.
  Het cursusmateriaal is ook erg goed.
 • Cursus Python Programmeren : Certificaat