fbpx

Cursus PHP Programmer Certification

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus PHP Programmer Certification : Inhoud

  In de cursus PHP Programmer Certification worden de onderwerpen besproken die gevraagd worden op het PHP 7 Programmers examen aan de hand van test vragen. De cursus heeft ook als doel om een indruk te geven van wat men op het echte examen kan verwachten.

  Examen Training

  De cursus is een examen training en programmeer oefeningen maken geen deel uit van het cursusprogramma.

  Demo Scripts

  De deelnemers kunnen echter wel experimenteren met demo scripts waar bepaalde aspecten van het examen naar voren komen. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden ervaren.

  Examen Onderwerpen

  De examen onderwerpen die op het programma staan zijn : PHP basis begrippen, Object Oriented Programming, de nieuwe zaken in PHP 7, stream I/O en network programming, het gebruik van functies en arrays, het werken met strings en reguliere expressies, het benaderen van databases en SQL, de toegang tot XML data en web services, security en tenslotte het gebruik van Design Patterns.

 • Cursus PHP Programmer Certification : Training

  Doelgroep Cursus PHP Programmer Certification

  De cursus PHP Programmer Certification is bedoeld voor ervaren PHP developers die zich willen voorbereiden op het PHP 7 Programmers examen.

  Voorkennis Cursus PHP Programmer Certification

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Web development en PHP programmeren en Advanced PHP programmeren vereist.

  Uitvoering Training PHP Programmer Certification

  De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en demos. Verschillende proefexamens met test vragen voor het examen worden besproken. Het cursusmateriaal is in het Engels. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  PHP Certificering

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PHP Programmer Certification.

  Cursus PHP Programmer Certification
 • Cursus PHP Programmer Certification : Modules

  Exam Topic: PHP Basics

  Exam Topic: Date Formats and Types

  Exam Topic: PHP 7 Features

  Arithmetic and Bitwise Operators
  Assignment Operators
  Comparison Operators
  String and Array Operators
  Logical Operators
  Variables
  Condition Control Structures
  Loop Control Structures
  Special Constructs
  Constants
  Namespaces
  Extensions
  Configuration and Performance
  XML Basics
  XML Extension
  Character Encodings
  SimpleXML
  SimpleXML Methods
  DOM
  SOAP and REST
  SOAP Constants
  REST Principles
  REST Context Switching
  JSON
  JSON Constants
  DateTime Methods
  Scalar Type Declarations
  Coercive and Strict Mode
  Return Type Declarations
  Null Coalescing Operator
  Spaceship Operator
  Constant Arrays
  Anonymous Classes
  Closure::call()
  Filtered unserialize()
  Expectations
  Integer Division
  Use Statement
  Error Handling

  Exam Topic: Strings

  Exam Topic: Arrays

  Exam Topic: Input and Output

  Strings
  Comparing Strings
  String Functions
  Formatting Output
  Regular Expressions
  RegEx Syntax
  Encoding
  Arrays
  Array Operations
  Looping Arrays
  Array Methods
  Sorting Arrays
  Other Array Functions
  ArrayObject Class
  Files
  File System Functions
  File Operations
  Streams
  File Wrappers
  Stream Contexts
  Reading and Writing

  Exam Topic: Object Orientation

  Exam Topic: Databases

  Exam Topic: Security

  Classes and Objects
  Inheritance
  Abstract Classes and Interfaces
  Exceptions
  Properties and Methods
  Static Modifier
  Autoloading and Reflection
  Type Hinting
  Late Static Binding
  Magic Methods
  SPL
  Generators and Traits
  Databases
  SQL Statements
  Queries
  SQL Functions
  Joins
  Prepared Statements
  Transactions
  PDO
  PDO Connections
  PDO Queries
  PDO Statements
  Parameter Passing
  Configuration
  Built-in Safeguards
  PHP as Apache Module
  Session Security
  Cross-Site Scripting
  Cross-Site Request Forgeries
  SQL Injection
  Remote Code Injection
  Dynamic Data Attacks
  Input Filtering and Escaping Output
  Password Hashing API
  SSL

  Exam Topic: Functions

  Exam Topic: Web Features

  Exam Topic: Error Handling

  Function Definition
  Declaring Functions
  Function Arguments
  Variable Scope
  Variable Functions
  Anonymous Functions
  Closures
  Type Declarations
  Sessions
  Forms
  Encoding and Decoding
  FILE Uploads
  Cookies
  Cookie Handling
  HTTP Headers and Codes
  HTTP Authentication
  Error Levels
  Error Display
  Error Configuration
  Error Logging
  User Defined Errors
  Exception Handling
  Exception Hierarchy
  Error Class
 • Cursus PHP Programmer Certification : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus PHP Programmer Certification : Reviews

  Ronald : AVRO-TROS
  Lekker hoog tempo, goed cursusmateriaal.
  Ruimte voor eigen vragen waarbij er meteen werd getest wat de code precies doet en niet doet.
  Een prima voorbereiding voor de officiele PHP 7 Zend certificering!
  De slides in de cursusmap zijn niet altijd even duidelijk, misschien iets groter afdrukken.
 • Cursus PHP Programmer Certification : Certificaat