fbpx
Code: PHP401
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus PHP Programmer Certification

12-08 t/m 13-08-2019
14-10 t/m 15-10-2019
16-12 t/m 17-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus PHP Programmer Certification

Cursus PHP Programmer CertificationDe cursus PHP Programmer Certification is bedoeld voor ervaren PHP developers die zich willen voorbereiden op het PHP 7 Programmers examen.

Voorkennis Cursus PHP

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Web development en PHP programmeren en Advanced PHP programmeren vereist.

Uitvoering Training PHP Programmer Certification

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en demos. Verschillende proefexamens met test vragen voor het examen worden besproken. Het cursusmateriaal is in het Engels. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering PHP

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PHP Programmer Certification.

Inhoud Cursus PHP Programmer Certification

In de cursus PHP Programmer Certification worden de onderwerpen besproken die gevraagd worden op het PHP 7 Programmers examen aan de hand van test vragen. De cursus heeft ook als doel om een indruk te geven van wat men op het echte examen kan verwachten. De cursus is een examen training en programmeer oefeningen maken geen deel uit van het cursusprogramma. De deelnemers kunnen echter wel experimenteren met demo scripts waar bepaalde aspecten van het examen naar voren komen. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden ervaren. De examen onderwerpen die op het programma staan zijn : PHP basis begrippen, Object Oriented Programming, de nieuwe zaken in PHP 7, stream I/O en network programming, het gebruik van functies en arrays, het werken met strings en reguliere expressies, het benaderen van databases en SQL, de toegang tot XML data en web services, security en tenslotte het gebruik van Design Patterns.

Exam Topic: PHP Basics

Exam Topic: Date Formats and Types

Exam Topic: PHP 7 Features

Arithmetic and Bitwise Operators
Assignment Operators
Comparison Operators
String and Array Operators
Logical Operators
Variables
Condition Control Structures
Loop Control Structures
Special Constructs
Constants
Namespaces
Extensions
Configuration and Performance
XML Basics
XML Extension
Character Encodings
SimpleXML
SimpleXML Methods
DOM
SOAP and REST
SOAP Constants
REST Principles
REST Context Switching
JSON
JSON Constants
DateTime Methods
Scalar Type Declarations
Coercive and Strict Mode
Return Type Declarations
Null Coalescing Operator
Spaceship Operator
Constant Arrays
Anonymous Classes
Closure::call()
Filtered unserialize()
Expectations
Integer Division
Use Statement
Error Handling

Exam Topic: Strings

Exam Topic: Arrays

Exam Topic: Input and Output

Strings
Comparing Strings
String Functions
Formatting Output
Regular Expressions
RegEx Syntax
Encoding
Arrays
Array Operations
Looping Arrays
Array Methods
Sorting Arrays
Other Array Functions
ArrayObject Class
Files
File System Functions
File Operations
Streams
File Wrappers
Stream Contexts
Reading and Writing

Exam Topic: Object Orientation

Exam Topic: Databases

Exam Topic: Security

Classes and Objects
Inheritance
Abstract Classes and Interfaces
Exceptions
Properties and Methods
Static Modifier
Autoloading and Reflection
Type Hinting
Late Static Binding
Magic Methods
SPL
Generators and Traits
Databases
SQL Statements
Queries
SQL Functions
Joins
Prepared Statements
Transactions
PDO
PDO Connections
PDO Queries
PDO Statements
Parameter Passing
Configuration
Built-in Safeguards
PHP as Apache Module
Session Security
Cross-Site Scripting
Cross-Site Request Forgeries
SQL Injection
Remote Code Injection
Dynamic Data Attacks
Input Filtering and Escaping Output
Password Hashing API
SSL

Exam Topic: Functions

Exam Topic: Web Features

Exam Topic: Error Handling

Function Definition
Declaring Functions
Function Arguments
Variable Scope
Variable Functions
Anonymous Functions
Closures
Type Declarations
Sessions
Forms
Encoding and Decoding
FILE Uploads
Cookies
Cookie Handling
HTTP Headers and Codes
HTTP Authentication
Error Levels
Error Display
Error Configuration
Error Logging
User Defined Errors
Exception Handling
Exception Hierarchy
Error Class

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl