fbpx

Cursus AngularJS Programmeren

In de cursus AngularJS Programmeren leert u programmeren met AngularJS en hoe u dit JavaScript Framework kunt gebruiken bij de ontwikkeling van moderne Single Page Applications. AngularJS is de voorloper van Angular 2 en volgende en nieuwe applicaties zullen typisch met de opvolger van AngularJS worden gemaakt. Veel bestaande applicaties zijn echter nog geschreven met AngularJS en op deze applicaties is onderhoud nodig.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus AngularJS Programmeren : Inhoud

  AngularJS Intro

  In de introductie wordt ingegaan op de architectuur van Single Page Applications en in het bijzonder het Model View Controller pattern. Ook worden dan de essentiële kenmerken van AngularJS applicaties besproken zoals dependency injection en two way data binding. Aan de orde komt declarative binding tussen data en user interface elementen en de rol van het scope object en controllers.

  Expressions en Directives

  Vervolgens wordt ingegaan op expressions in AngularJS met de mustache syntax waarmee variabelen en properties getoond kunnen worden. Eveneens worden dan een aantal belangrijke directives van AngularJS zoals ngModel, ngController en ngBind besproken. Met deze directives wordt HTML als het ware uitgebreid.

  Filters en Validation

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan filters en validation en komen ook een grote verscheidenheid aan AngularJS functies aan bod. Zowel ingebouwde filters als user defined filters passeren de revue.

  Routing en Services

  Dan is het de beurt aan Routing in AngularJS applicaties. Door routing zal op basis van een URL pattern, eventueel voorzien van parameters, een deel van een web page worden vervangen of met nieuwe data worden geladen. Zowel de ingebouwde Angular router wordt besproken als externe router libraries. En ook wordt ingegaan services in AngularJS die typisch als singleton overal in de applicatie geïnjecteerd kunnen worden.

  Templates en Modules

  Tenslotte worden templates besproken waarmee onder andere hergebruik wordt gerealiseerd en wordt besproken hoe het AngularJS module systeem in elkaar zit. Grotere AngularJS applicaties zijn opgebouwd uit modules die data met elkaar uitwisselen. Ook wordt alvast vooruit geblikt op diverse kenmerken van de opvolger van AngularJS met het oog op migratie.

 • Cursus AngularJS Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus AngularJS Programmeren

  De cursus AngularJS Programmeren is bestemd voor Web Designers en Web Developers die willen leren hoe Single Page applicaties met Angular JS gemaakt kunnen worden.

  Voorkennis Cursus AngularJS Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML, CSS en JavaScript vereist.

  Uitvoering Training AngularJS Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. De meest gebruikte browsers zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de code. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat AngularJS Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat AngularJS Programmeren.

  INT700-Cursus-AngularJS-Programming
 • Cursus AngularJS Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro Angular JS

  Module 2 : Expressions and Directives

  Module 3 : Filters and Validation

  What is AngularJS?
  Single Page Applications
  AngularJS Key Features
  Hello AngularJS
  Extending HTML
  MVC Pattern
  HTML Templates
  Two way Data Binding
  Directives
  Dependency Injection
  AngularJS Popularity
  Tools
  AngularJS Resources
  Expressions
  JSON Data Structures
  JSON Arrays and Objects
  Built-in Directives
  ng-Controller Directive
  ng-Controller Declarations
  Lexical Closure
  ng-Bind Directive
  ng-BindHTML directive
  ngRepeat Directive
  ngModel Directive
  ngClick Directive
  Custom Directives
  What are Filters?
  Filter in Templates
  Currency Filter
  Upper and Lower Case Filter
  orderBy Filter
  Multiple Filters
  Date Filter
  JSON Filter
  LimitTo Filter
  Custom Filters
  Filter Anatomy
  Using Filters in Controllers
  Using $filter in Controller

  Module 4 : Forms and Validation

  Module 5 : Routing

  Module 6 : Services

  AngularJS Forms
  Text Inputs
  Checkboxes and Radiobuttons
  Select Options
  Tracking Changes by CSS
  Validation
  Validation Styling
  Nested Forms
  Form Submission
  Ajax Form Submission
  Form Reset
  Touched versus Dirty
  Routing
  AngularJS Routes
  Routing Configuration
  ng-View
  UI-Router
  Application Start
  Difference with ngRoute
  States and Services
  Activating States
  UI-Router Directives
  $stateProvider
  $stateParams
  What are Services?
  Need for Services
  Built-In Services
  $log Service
  $filter Service
  Creating Services with Factory
  Injecting Services
  Creating Services with Service
  Service with Provider
  $http Service
  Using built-in Service
  Dependencies

  Module 7 : Templates

  Module 8 : Modules

  Module 9 : Miscellaneous Topics

  Angular Templates
  Static Templates
  ng-include
  $templateCache Service
  Static Template in File
  Dynamic Static Template
  Nested ng-include
  Recursive Templates
  Recursive JSON Structure
  Custom Directives
  templateUrl Property
  Variable Binding in Directive
  Isolating $scope from Directive
  Understanding Controllers
  Injected Controller in Module
  Avoid Global Namespace
  Controller in Module
  Controller in Separate File
  Scopes
  $watch Scope
  Inheritance
  Scope Inheritance
  Scope Event Propagation
  Scope Life Cycle
  $watch, $apply(), $digest()
  Multiple Modules
  REST Services
  $resource Service
  Create a Resource
  Resource Factory
  Resource Constructor
  Resource Instance
  Animation in JavaScript
  jQuery Animations
  CSS Enabled Animations
  Animating in AngularJS
  Animating ngRepeat
  ngShow and ngHide
  Animating ng-view
 • Cursus AngularJS Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus AngularJS Programmeren : Reviews

  Jonas : AFAS
  Het was prima. Ook leuk om een eigen directive te maken.
  Willem : ING
  Goede cursus maar ik vond het tempo iets te hoog. Wellicht is het beter om er een 3 daagse cursus van te maken.
  Nick : Pan Company
  We hadden genoeg tijd voor watches, maar ik zou deze ook graag in de basisstof van de cursus zien.
  Rivelino : Web Integration
  Goede trainer met veel ervaring in de praktijk. Uitstekende lunches.
  Kevin : Web Integration
  Ga zo door!!
  Koen : PanCompany
  Erg leuke en leerzame cursus waar ik zeker wat aan ga hebben.
 • Cursus AngularJS Programmeren : Certificaat