fbpx
Code: INT700
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus AngularJS Programmeren

22-08 t/m 23-08-2019
21-11 t/m 22-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus AngularJS Programmeren

INT700-AngularJS-Programming Deze cursus is bestemd voor Web Designers en Web Developers die willen leren hoe Single Page applicaties met Angular JS gemaakt kunnen worden.

Voorkennis Cursus AngularJS

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML, CSS en JavaScript vereist.

Uitvoering Training AngularJS

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. De meest gebruikte browsers zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de code. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificaat AngularJS Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat AngularJS Programmeren.

Inhoud Cursus AngularJS

Google’s Angular JS is een toolkit voor wat wordt genoemd Single Page Applications. In een introductie wordt ingegaan op de essentie van Single Page Applications en hoe deze contrasteren met traditionele server centric web applicaties. Vervolgens wordt ingegaan op de grote verscheidenheid aan Angular JS functies. Aan de orde komen bindings als declaratieve connecties tussen data en screen elementen en hoe een scope het model representeert. Aandacht wordt besteed aan controllers, filters en service types in Angular JS. En ook komen directives aan de orde waarmee HTML kan worden uitgebreid tot abstracties voor de applicatie. Verder wordt ingegaan op de organisatie van modules in Angular JS en het module systeem. De cursus behandelt voornamelijk Angular JS versies 1.3 en 1.2. Maar ook wordt alvast vooruit geblikt op diverse aankomende kenmerken van Angular JS 2.0 met het oog op toekomstige migratie. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers geleerd hoe ze Angular JS kunnen gebruiken om een complete Web applicatie te bouwen.

Module 1 : Intro Angular JS

Module 2 : Expressions and Directives

Module 3 : Filters and Validation

What is AngularJS?
AngularJS History
Single Page Applications
AngularJS Key Features
Hello AngularJS
Extending HTML
MVC Pattern
HTML Templates
Two way Data Binding
Directives
Dependency Injection
AngularJS Popularity
Tools
AngularJS Resources
Expressions
JSON Data Structures
JSON Object Representation
JSON Array Representation
JSON Arrays and Objects
Built-in Directives
ng-Controller Directive
ng-Controller Declarations
Lexical Closure
ng-Bind Directive
ng-BindHTML directive
ngRepeat Directive
ngModel Directive
ngClick Directive
Custom Directives
Filters
Filter in Templates
Currency Filter
Upper and Lower Case Filter
orderBy Filter
Filter on Criteria
Multiple Filters
Date Filter
JSON Filter
LimitTo Filter
Custom Filters
Filter Anatomy
Custom Reverse Filter
Custom Currency Filter
Using Filters in Controllers
Controller Function as Filter
Custom Filter in Controller
Using $filter in Controller

Module 4 : Forms and Validation

Module 5 : Routing

Module 6 : Services

AngularJS Forms
Text Inputs
Checkboxes
Radiobuttons
Select Options in HTML
Select Options in Array
Tracking Changes by CSS
Validation
Validation Styling
Nested Forms
Form Submission
Ajax Form Submission
Form Reset
Touched versus Dirty
Routing
AngularJS Routes
Routing Configuration
ng-View
UI-Router
Application Start
Difference with ngRoute
States and Services
Activating States
UI-Router Directives
$stateProvider
$stateParams
What are Services?
Need for Services
Built-In Services
$log Service
$filter Service
Creating Services with Factory
Injecting Services
Creating Services with Service
Service with Provider
$http Service
Using built-in Service
Dependencies

Module 7 : Templates

Module 8 : Modules

Module 9 : Miscellaneous Topics

Angular Templates
Static Templates
ng-include
$templateCache Service
Static Template in File
Template Adjustment
Dynamic Static Template
Nested ng-include
Recursive Templates
Recursive JSON Structure
Custom Directives
Custom Element Directive
templateUrl Property
Variable Binding in Directive
Isolating $scope from Directive
Understanding Controllers
Injected Controller in Module
Avoid Global Namespace
Controller in Module
Controller in Separate File
Two way Data Binding
Inheritances
Scopes
$watch Scope
Inheritance
Scope Inheritance
Scope Event Propagation
Scope Life Cycle
$watch, $apply(), $digest()
Multiple Modules
Recommended Setup
REST
REST Services
$resource Service
Create a Resource
Resource Factory
Resource Constructor
Resource Instance
Animation in JavaScript
Animation Performance
jQuery Animations
CSS Enabled Animations
Animating in AngularJS
Animating Events
Animating ngRepeat
ngShow and ngHide
Animating ng-view

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl