fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus AngularJS Programmeren

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus AngularJS Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus AngularJS Programmeren

  De cursus AngularJS Programmeren is bestemd voor Web Designers en Web Developers die willen leren hoe Single Page applicaties met Angular JS gemaakt kunnen worden.

  Voorkennis Cursus AngularJS Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met HTML, CSS en JavaScript vereist.

  Uitvoering Training AngularJS Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. De meest gebruikte browsers zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de code. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat AngularJS Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat AngularJS Programmeren.

  INT700-Cursus-AngularJS-Programming
 • Cursus AngularJS Programmeren : Inhoud

  De cursus AngularJS Programmeren leert u het AngularJS Framework te gebruiken bij de ontwikkeling van moderne Single Page Applications. In een introductie wordt ingegaan op de essentie van Single Page Applications en hoe deze contrasteren met traditionele server centric web applicaties.

  Vervolgens wordt ingegaan op de grote verscheidenheid aan AngularJS functies. Aan de orde komen bindings als declaratieve connecties tussen data en screen elementen en hoe een scope het model representeert. Aandacht wordt besteed aan controllers, filters en service types in Angular JS.

  En ook komen directives aan de orde waarmee HTML kan worden uitgebreid tot abstracties voor de applicatie. Verder wordt ingegaan op de organisatie van modules in AngularJS en het module systeem.

  Maar ook wordt alvast vooruit geblikt op diverse kenmerken van Angular 2.0 met het oog op migratie. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers geleerd hoe ze AngularJS kunnen gebruiken om een complete Web applicatie te bouwen.

 • Cursus AngularJS Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro Angular JS

  Module 2 : Expressions and Directives

  Module 3 : Filters and Validation

  What is AngularJS?
  Single Page Applications
  AngularJS Key Features
  Hello AngularJS
  Extending HTML
  MVC Pattern
  HTML Templates
  Two way Data Binding
  Directives
  Dependency Injection
  AngularJS Popularity
  Tools
  AngularJS Resources
  Expressions
  JSON Data Structures
  JSON Arrays and Objects
  Built-in Directives
  ng-Controller Directive
  ng-Controller Declarations
  Lexical Closure
  ng-Bind Directive
  ng-BindHTML directive
  ngRepeat Directive
  ngModel Directive
  ngClick Directive
  Custom Directives
  What are Filters?
  Filter in Templates
  Currency Filter
  Upper and Lower Case Filter
  orderBy Filter
  Multiple Filters
  Date Filter
  JSON Filter
  LimitTo Filter
  Custom Filters
  Filter Anatomy
  Using Filters in Controllers
  Using $filter in Controller

  Module 4 : Forms and Validation

  Module 5 : Routing

  Module 6 : Services

  AngularJS Forms
  Text Inputs
  Checkboxes and Radiobuttons
  Select Options
  Tracking Changes by CSS
  Validation
  Validation Styling
  Nested Forms
  Form Submission
  Ajax Form Submission
  Form Reset
  Touched versus Dirty
  Routing
  AngularJS Routes
  Routing Configuration
  ng-View
  UI-Router
  Application Start
  Difference with ngRoute
  States and Services
  Activating States
  UI-Router Directives
  $stateProvider
  $stateParams
  What are Services?
  Need for Services
  Built-In Services
  $log Service
  $filter Service
  Creating Services with Factory
  Injecting Services
  Creating Services with Service
  Service with Provider
  $http Service
  Using built-in Service
  Dependencies

  Module 7 : Templates

  Module 8 : Modules

  Module 9 : Miscellaneous Topics

  Angular Templates
  Static Templates
  ng-include
  $templateCache Service
  Static Template in File
  Dynamic Static Template
  Nested ng-include
  Recursive Templates
  Recursive JSON Structure
  Custom Directives
  templateUrl Property
  Variable Binding in Directive
  Isolating $scope from Directive
  Understanding Controllers
  Injected Controller in Module
  Avoid Global Namespace
  Controller in Module
  Controller in Separate File
  Scopes
  $watch Scope
  Inheritance
  Scope Inheritance
  Scope Event Propagation
  Scope Life Cycle
  $watch, $apply(), $digest()
  Multiple Modules
  REST Services
  $resource Service
  Create a Resource
  Resource Factory
  Resource Constructor
  Resource Instance
  Animation in JavaScript
  jQuery Animations
  CSS Enabled Animations
  Animating in AngularJS
  Animating ngRepeat
  ngShow and ngHide
  Animating ng-view
 • Cursus AngularJS Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus AngularJS Programmeren : Reviews

  Jonas : AFAS
  Het was prima. Ook leuk om een eigen directive te maken.
  Willem : ING
  Goede cursus maar ik vond het tempo iets te hoog. Wellicht is het beter om er een 3 daagse cursus van te maken.
  Nick : Pan Company
  We hadden genoeg tijd voor watches, maar ik zou deze ook graag in de basisstof van de cursus zien.
  Rivelino : Web Integration
  Goede trainer met veel ervaring in de praktijk. Uitstekende lunches.
  Kevin : Web Integration
  Ga zo door!!
  Koen : PanCompany
  Erg leuke en leerzame cursus waar ik zeker wat aan ga hebben.
 • Cursus AngularJS Programmeren : Certificaat