fbpx
Code: ADM300
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1850

Cursus JBoss Administration

26-06 t/m 28-06-2019
28-08 t/m 30-08-2019
30-10 t/m 01-11-2019
02-12 t/m 04-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus JBoss Administration

Cursus JBoss Administration Systeembeheerders en web developers die de JBoss server moeten beheren en configureren en die applicaties op JBoss versies AS 7.*, WildFly of EAP 6.* moeten installeren.

Voorkennis JBoss Administration

Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden, zoals het werken met een command prompt en het benaderen van het file systeem. Kennis van web applicaties en andere web servers is bevorderlijk voor de begripsvorming.

Uitvoering Training JBoss Administration

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden verder toegelicht met behulp van demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering JBoss Administration

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat JBoss Administration.

Inhoud Cursus JBoss Administration

In de cursus JBoss Administration leren de deelnemers de applicatie server te installeren, in te richten en te configureren. In de cursus wordt gewerkt met de JBoss versies EAP 6.x, AS 7.* en Wildfly. Aan de orde komen de architectuur, de installatie van de applicatie server, deployment kwesties, productie installaties, tuning en monitoring, beveiliging en clustering. De cursus is gebaseerd op de nieuwste JBoss Application Server versie maar dekt ook de verschillen met de vorige versies van de server. Sinds versie 7.0 zijn vele verbeteringen ten opzichte van eerdere versies aangebracht, zoals gecentraliseerd configuratie management, versimpeld beheer, een modulaire kern en class loading, parallelle deployment, een snellere start tijd en veel nieuwe functies. De cursus is bedoeld voor deelnemers die applicatie ondersteuning bieden, zoals systeembeheerders en medewerkers configuratie management en kwaliteitszorg. Maar ook developers van applicaties voor JBoss zullen baat hebben bij de cursus. Zij leren zich te bekwamen in het configureren en beheren van JBoss Application Servers. Ook leren ze hoe kan worden voldaan aan de eisen van applicaties die worden geinstalleerd en de voor en nadelen van verschillende deployment scenarios.

Module 1 : Java EE Standard

Module 2 : JBoss Intro

Module 3 : Class Loading

Java EE Standard
Java EE Servers
Servlets and JSP’s
EJB Components
Persistent Entities
Layered Architecture
Container Services
Session Beans
Pooling Stateless Session Beans
Stateful Session Bean Life Cycle
Passivation and Activation Process
Java EE API’s
JAX-WS Java EE Web Services
JAX-WS Operation
JAXB for Java to XML Binding
REST Web Services
Java Messaging Service
Message Driven Beans
JBoss AS TimeLine
Kernel Taxonomy
Relation to Java EE spec
JBoss AS versus EAP
JBoss EAP 6
Features of EAP 6
Standalone versus Domain
Extensions
Profiles and Subsystems
Datasources Subsystem
Paths
Interfaces
Standalone and Domain Mode
Start Standalone Server
Management Resources
Attributes
Children
Descriptions
Modules
Class Loading Preference
Modular Class Loading
Why use Modules?
Static Modules
module.xml
Dynamic Modules
Module Dependencies
Dependency Example
Class Loading in Deployments
Dynamic Module Naming
Class Loading and Subdeployments
Implicit Module Dependencies
Included Modules

Module 4 : JBoss Logging

Module 5 : User Management

Module 6 : JBoss Security

Logging
Logging in Java
log4J Basic Concepts
Logging API
Simple Logging
JBoss Logging
Supported Logging Frameworks
Bootup Logging
View Bootup Errors
read-boot-errors Command
Garbage Collection Logging
Log Levels
Logging Configuration
Handlers and Loggers
About User Management
Creating a User
Using Web Console
Using Command Line Interface
Add user Command Arguments
Specifying Realms
Passing Arguments
Alternate Property Files
User in Single Group
User in Multiple Groups
Remote Access
Administrator Privileges
Securing Applications
Filtering Clients by Source
Plain-Text Login Module
Database Login Module
FORM-based Login
Configuring JBoss AS for SSL
Creating SSL Certificates
Configure SSL Connector
Requiring SSL in Apps
Securing JMS destinations
Securing AS
AS System User
File System Security
Java Security Manager
Running Behind a Firewall

Module 7 : Connecting to Databases

Module 8 : Web Services and JBoss

Module 9 : Clustering

Java Database Connectivity
JDBC Architecture and Operation
JDBC Drivers
JDBC Executing a Statement
Types of DataSources
Deployment of *ds.xml Files
Non XA Datasources
Datasource Connection URL’s
Non-XA Datasources
Datasource Connection URL’s
Common Datasources Parameters
Common Pool Parameters
Core Datasource Statistics
JDBC Statistics
Example MySQL Datasource
Module.xml Files
Module Add Command
Web Services Overview
Service Oriented Architecture
Web Services With JAX-WS
Web Services on JBoss
Configure Web Services Options
Modify WSDL Address
WSDL Host Setting
WSDL Port
WSDL Secure Port
Web Services Subsystem
Adding Handlers
Configuring Handler Chain
Reload Server
What is Clustering?
Clustering Terminology
Clustering Types
Vertical and Horizontal
Sticky Sessions
State Replication
Clustering in Jboss
HTTP Session Clustering
Improved Scaling
Session Beans
Java Persistence API
persistence.xml
Hornet HA
Shared Store
Message Replication
HTTP Connectors

Module 10 : Performance Tuning

Performance Considerations
Important Performance Aspects
Java Performance Timeline
Code Compilation and JIT
Establishing Benchmarks
JVM Tuning
Heap Tuning and Stack Tuning
Generational GC
Java Object Behavior
Heap Space Organization
Heap Area Characteristics
Measuring Garbage Collection
Concurrent Mark and Sweep
Tuning Garbage Collection
Application Server Trimming
Thread Pool Tuning
Database Connection Pooling

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl