fbpx
 • nl
 • en

Cursus JBoss Administration

Cursus JBoss Administration
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : Java EE Standard

  Module 2 : JBoss Intro

  Module 3 : Modules

  Java EE Servers
  Servlets and JSP’s
  EJB Components
  Persistent Entities
  Container Services
  Stateless Session Beans
  Stateful Session Beans
  Passivation and Activation
  Java EE API’s
  JAX-WS Java EE Web Services
  JAXB for Java to XML Binding
  REST Web Services
  Message Driven Beans
  JBoss AS versus EAP
  JBoss EAP 6
  Features of EAP 6
  Standalone versus Domain
  Extensions
  Profiles and Subsystems
  Datasources Subsystem
  Paths and Interfaces
  Standalone and Domain Mode
  Start Standalone Server
  Management Resources
  Attributes
  Children
  Class Loading Preference
  Modular Class Loading
  Why use Modules?
  Static Modules
  module.xml
  Dynamic Modules
  Module Dependencies
  Dependency Example
  Class Loading in Deployments
  Dynamic Module Naming
  Class Loading and Subdeployments
  Implicit Module Dependencies
  Included Modules

  Module 4 : JBoss Logging

  Module 5 : User Management

  Module 6 : JBoss Security

  log4J Basic Concepts
  Logging API
  Simple Logging
  JBoss Logging
  Supported Logging Frameworks
  Bootup Logging
  View Bootup Errors
  read-boot-errors Command
  Garbage Collection Logging
  Log Levels
  Logging Configuration
  Handlers and Loggers
  About User Management
  Creating a User
  Using Web Console
  Using Command Line Interface
  Add user Command Arguments
  Specifying Realms
  Passing Arguments
  Alternate Property Files
  User in Single Group
  User in Multiple Groups
  Remote Access
  Administrator Privileges
  Securing Applications
  Database Login Module
  FORM-based Login
  Configuring JBoss AS for SSL
  Creating SSL Certificates
  Configure SSL Connector
  Securing JMS destinations
  Securing AS
  AS System User
  File System Security
  Java Security Manager
  Running Behind a Firewall

  Module 7 : Connecting to Databases

  Module 8 : Web Services and JBoss

  Module 9 : Clustering

  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture and Operation
  JDBC Drivers
  Types of DataSources
  Deployment of *ds.xml Files
  Non XA Datasources
  Datasource Connection URL’s
  Non-XA Datasources
  Datasource Connection URL’s
  Common Datasources Parameters
  Common Pool Parameters
  Core Datasource Statistics
  JDBC Statistics
  Web Services Overview
  Service Oriented Architecture
  Web Services With JAX-WS
  Web Services on JBoss
  Configure Web Services Options
  Modify WSDL Address
  WSDL Host Setting
  WSDL Port
  WSDL Secure Port
  Web Services Subsystem
  Adding Handlers
  Configuring Handler Chain
  Reload Server
  Clustering Types
  Vertical and Horizontal
  Sticky Sessions
  State Replication
  Clustering in Jboss
  HTTP Session Clustering
  Session Beans
  Java Persistence API
  persistence.xml
  Hornet HA
  Shared Store
  Message Replication
  HTTP Connectors

  Module 10 : Performance Tuning

  Performance Considerations
  Important Performance Aspects
  Code Compilation and JIT
  Establishing Benchmarks
  JVM Tuning
  Heap Tuning and Stack Tuning
  Generational GC
  Java Object Behavior
  Heap Space Organization
  Heap Area Characteristics
  Concurrent Mark and Sweep
  Tuning Garbage Collection
  Application Server Trimming
  Thread Pool Tuning
  Database Connection Pooling
 • Doelgroep Cursus JBoss Administration

  Cursus JBoss Administration Systeembeheerders en web developers die de JBoss server moeten beheren en configureren en die applicaties op JBoss versies AS 7.*, WildFly of EAP 6.* moeten installeren.

  Voorkennis JBoss Administration

  Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden, zoals het werken met een command prompt en het benaderen van het file systeem. Kennis van web applicaties en andere web servers is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training JBoss Administration

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden verder toegelicht met behulp van demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering JBoss Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat JBoss Administration.

 • In de cursus JBoss Administration leren de deelnemers de applicatie server te installeren, in te richten en te configureren. In de cursus wordt gewerkt met de JBoss versies EAP 6.x, AS 7.* en Wildfly. Aan de orde komen de architectuur, de installatie van de applicatie server, deployment kwesties, productie installaties, tuning en monitoring, beveiliging en clustering.

  De cursus is gebaseerd op de nieuwste JBoss Application Server versie maar dekt ook de verschillen met de vorige versies van de server. Sinds versie 7.0 zijn vele verbeteringen ten opzichte van eerdere versies aangebracht, zoals gecentraliseerd configuratie management, versimpeld beheer, een modulaire kern en class loading, parallelle deployment, een snellere start tijd en veel nieuwe functies.

  De cursus is bedoeld voor deelnemers die applicatie ondersteuning bieden, zoals systeembeheerders en medewerkers configuratie management en kwaliteitszorg. Maar ook developers van applicaties voor JBoss zullen baat hebben bij de cursus. Zij leren zich te bekwamen in het configureren en beheren van JBoss Application Servers.

  Ook leren ze hoe kan worden voldaan aan de eisen van applicaties die worden geinstalleerd en de voor en nadelen van verschillende deployment scenarios.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Sem : Duo
  Veel geleerd. We kunnen nu web applicaties op Jboss deployen, databases en message queues inrichten en een Jboss cluster opzetten. Fijn dat het werken met Maven ook aan de orde kwam.
  Alana : Tom-Tom
  Thanks for the training. I would have liked to have training materials for Linux as well.
  Dennis : Tom-Tom
  The course helped me a lot to deeply understand how JBoss works internally under the hood itself and the kind of connections it can make with the outside Java world.