fbpx

Cursus Polymer Web Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Polymer Web Development : Inhoud

  In de cursus Polymer Web Development leren de deelnemers het Polymer JavaScript Framework te gebruiken bij het ontwikkelen van moderne single page Web Applicaties.

  Web Components

  Polymer is een open source JavaScript library voor het bouwen van web applicaties op basis van Web Components. Moderne design principes worden geïmplementeerd in een afzonderlijk Material Design project.

  Polymer Fundamentals

  Polymer is geen compleet framework voor het bouwen van web applicaties zoals Angular, maar legt daarentegen de nadruk op herbruikbare Web Componenten.

  Polymer Core Library

  Terwijl Angular API's heeft voor zaken als services, routing en server communication biedt Polymer deze zaken als Web Componenten in de core library. Deze Web Componenten zijn niet gebonden aan Polymer maar kunnen zoals lego blokken ook in web applicatie frameworks worden toegepast.

  Shadow en Shady DOM

  De cursus gaat van start met de installatie van Polymer en met een intro over de fundamentele begrippen die een rol spelen bij Web Component specificaties zoals HTML Templates, HTMLImports, Shadow en Shady DOM.

  Custom Elements

  Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van Custom Elements in Polymer, data binding en de implementatie van life cycle callbacks. Ook de verschillende Material Design custom elementen die Polymer standaard ter beschikking stelt komen aan de orde.

  Styling

  Aandacht is er voorts voor hergebruik en styling met CSS waarbij DOM manipulatie, encapsulation van style en shims worden besproken.

  Event Handling

  Tenslotte zijn ook event handling, Polymer tooling en applicatie building onderdeel van de cursus.

 • Cursus Polymer Web Development : Training

  Doelgroep Cursus Polymer Web Development

  De cursus Polymer Web Development is bestemd voor Web Developers die de nieuwste versie van het Polymer JavaScript Framework willen gebruiken bij het ontwikkelen van moderne single page Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus Polymer Web Development

  Een goede kennis van JavaScript en ervaring met JavaScript programmeren is vereist om aan de cursus Polymer Web Development te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Polymer Web Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Polymer Web Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Polymer Web Development.

  Cursus Polymer Web Development
 • Cursus Polymer Web Development : Modules

  Module 1 : Polymer Intro

  Module 2 : Polymer Elements

  Module 3 : Properties and Databinding

  What is Polymer?
  Web App Complexity
  What are Web Components?
  Web Component Specifications
  HTML Templates
  Activating Templates
  HTMLImports
  Shadow and Shady DOM
  Downloading Polymer
  Polymer Framework Files
  Installing Polymer
  Polymer Directories
  Custom Elements
  Creating and Extending
  Polymer Custom Elements
  Importing HTML
  Hello Polymer Revisited
  Including Hello Element
  Local DOM
  Element Sections
  Class Style Constructor
  Type Extension Element
  Lifecycle Callbacks
  Attaching and Detaching
  Element Properties
  Property Key Value
  Property Types
  Data Binding Objects
  Native Element Binding
  Attribute Binding
  Computed Properties
  Observers
  Observer Array Mutations
  Conditional Templates
  Template Repeater and Array Selector
  Autobinding Template

  Module 4 : Polymer Element Catalog

  Module 5 : Reuse and Styling

  Module 6 : Events and Behavior

  Material Design
  Iron Elements
  Iron-Ajax-Element
  Paper Elements
  Paper Input Element
  Google Web Components
  Gold Elements
  Gold cc input element
  Neon Elements
  Platinum Elements
  Platinum Service Worker
  App Elements
  Routing with App-Route
  Local DOM
  Insertion Points
  Encapsulation and Scope
  Shadow and hady DOM
  Light DOM
  Accessing the DOM
  Polymer DOM API
  Observe Node Changes
  In and Outside CSS Styling
  CSS Variables and Mixins
  Custom Property API
  Shim Limitations
  Custom and Shared Styles
  Polymer Events
  Event Listeners
  on-event Annotations
  Add and Remove Listeners
  Listener on Custom Element
  Listen on Child Elements
  Listener on Outside Elements
  Custom Events
  Gesture Events
  Gesture Event Types
  Event Retargeting
  Property Changed Events
  Behaviors

  Module 7 : Polymer Tooling

  Module 8 : Building Applications

  Tools Overview
  Polymer CLI
  CLI Commands
  Polyfills
  ES6 Modules
  Create Element Project
  Create Application Project
  Element Documentation
  Testing Elements
  polymer.json Specification
  Node Support
  Using NPM
  App Templates
  app-layout Elements
  Build for Production
  polymer-build
  Build Configuration
  HTTP/2 Push
  Pre Cache
  Lazy Load
  Multiple Builds
  Server Apps
  PRPL Pattern
  Service Workers
 • Cursus Polymer Web Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Polymer Web Development : Reviews

 • Cursus Polymer Web Development : Certificaat