fbpx

Cursus Python Network Automation

In de cursus Python Network Automation leren de deelnemers Python en speciale Python networking libraries te gebruiken voor het automatisch beheren en configureren van netwerken. De focus ligt op het gebruik van Python voor de interactie met netwerk apparatuur. De cursus maakt gebruik van de Graphical Network Simulator-3, GNS3, waarmee complexe netwerken kunnen worden gesimuleerd. De opgedane kennis is direct bruikbaar bij de dagelijkse werkzaamheden van network engineers.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Python Network Automation : Inhoud

  Python Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van de basis syntax van Python met variabelen, data types, control flow, functies, modules en packages.

  Classes en Objects

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan classes en objects in Python waarbij ook encapsulation, inheritance, polymorfisme en abstracte classes aan de orde komen.

  Python Libraries

  Ook veel gebruikte Python libraries zoals die voor reguliere expressies en de benadering files waaronder XML en JSON files staan op het programma van de cursus.

  Python Network Access

  De Graphical Network Simulator-3, GNS3, wordt dan geladen met images van Cisco IOS, Juniper vSRX en Arista vEOS om deze netwerk systemen met Python te benaderen en te configureren.

  Serial Connections

  Aandacht wordt eveneens besteed aan het opzetten van seriële connecties, encoding en decoding, het configureren van Cisco devices en module enhancement.

  Network Automation

  Dan wordt ingegaan op het automatiseren van netwerken met de SSH tools Paramiko en Netmiko en de open source Napalm Network API.

  Parallel Processing

  Tenslotte staat, na een behandeling van het maken van backups, parallel processing in Python met multiple threads en processen op het programma. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van Netmiko.

 • Cursus Python Network Automation : Training

  Doelgroep voor de Cursus Python Network Automation

  De cursus Cursus Python Network Automation is bedoeld voor developers en systeembeheerders die Python willen leren gebruiken voor het configureren en analyseren van netwerk apparatuur.

  Voorkennis voor de Training Python Network Automation

  Ervaring met Python programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in Python programmeren is wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Python Network Automation

  De theorie in de cursus Python Network Automation wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Python Network Automation

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Python Network Automation.

  Course Python Network Automation
 • Cursus Python Network Automation : Modules

  Module 1 : Python Essentials

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : Python Libraries

  Python 2 versus Python 3
  Lines and Indentation
  Python Data Types
  Numbers and Strings
  Lists and Tuples
  Sets and Dictionaries
  Python Flow Control
  Comprehensions
  Functions
  Modules and Packages
  Exception Handling
  Python Object Orientation
  Creating Classes
  Class Members
  Creating and Using Objects
  Property Syntax
  Static Methods
  Encapsulation
  Inheritance and Polymorphism
  Constructor Chaining
  Overriding Methods
  Abstract Classes
  Regular Expressions
  Logging
  Log Configuration
  Generators
  Unit Testing
  Dates and Times
  JSON Access
  XML Access
  Numpy Library
  Pandas Library
  Plotting

  Module 4 : Python Network Access

  Module 5 : File Access

  Module 6 : Serial Connections

  VM Installations
  Install GNS3 VM
  Cisco IOS Images
  Juniper vSRX Images
  Arista vEOS Images
  Connect to Images
  Cisco IOS in GNS3
  Arista vEOS in GNS3
  Juniper vSRX in GNS3
  Configuring Images
  Creating Files
  File Processing
  Reading Files
  Tell, Seek and Cursors
  With Keyword
  Reading into List
  CSV File Access
  CSV Custom Delimiters
  Iterating over Files
  Copying Files
  Bytes Objects
  Encoding and Decoding
  Communication Basics
  Connecting to Console Port
  Open Connection to Device
  Configure Cisco Devices
  Pyserial Refactoring
  Custom Serial Module
  Module Enhancement
  Configuration Automation

  Module 7 : Network Automation

  Module 8 : Backups

  Module 9 : Parallel Processing

  Telnet Protocol Basics
  Connecting to Network Devices
  getpass Module
  Configure Multiple Devices
  Configure Loopback Interfaces
  Automation with Paramiko
  SSH on Cisco Devices
  Configure OSPF
  Automation with Netmiko
  Automation with Napalm
  Cisco Backup Configuration
  Secure Copying with SCP
  Netmiko Prompt
  Global Config Mode
  Backup Improvement
  Preparing Router for SCP
  Configure EOS Switches
  Check Interface Status
  Merging Configurations
  Configuration Rollback
  Processing Theory
  Multiple Threads
  Multiple Processing
  Subprocess Module
  Os Module
  Synchronization
  Global Interpreter Lock
  Multiprocessing with Netmiko
  Shutil Module
  Troubleshooting Netmiko
 • Cursus Python Network Automation : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Python Network Automation : Reviews

 • Cursus Python Network Automation : Certificaat