fbpx

Cursus Python Network Automation

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Python Network Automation : Inhoud

  In de cursus Python Network Automation leren de deelnemers Python en speciale Python networking libraries te gebruiken voor het automatisch beheren en configureren van netwerken. De focus ligt op het gebruik van Python voor de interactie met netwerk apparatuur. De cursus maakt gebruik van de Graphical Network Simulator-3, GNS3, waarmee complexe netwerken kunnen worden gesimuleerd. De opgedane kennis is direct bruikbaar bij de dagelijkse werkzaamheden van network engineers.

  Python Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van de basis syntax van Python met variabelen, data types, control flow, functies, modules en packages.

  Classes en Objects

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan classes en objects in Python waarbij ook encapsulation, inheritance, polymorfisme en abstracte classes aan de orde komen.

  Python Libraries

  Ook veel gebruikte Python libraries zoals die voor reguliere expressies en de benadering files waaronder XML en JSON files staan op het programma van de cursus.

  Python Network Access

  De Graphical Network Simulator-3, GNS3, wordt dan geladen met images van Cisco IOS, Juniper vSRX en Arista vEOS om deze netwerk systemen met Python te benaderen en te configureren.

  Serial Connections

  Aandacht wordt eveneens besteed aan het opzetten van seriële connecties, encoding en decoding, het configureren van Cisco devices en module enhancement.

  Network Automation

  Dan wordt ingegaan op het automatiseren van netwerken met de SSH tools Paramiko en Netmiko en de open source Napalm Network API.

  Parallel Processing

  Tenslotte staat, na een behandeling van het maken van backups, parallel processing in Python met multiple threads en processen op het programma. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van Netmiko.

 • Cursus Python Network Automation : Training

  Doelgroep voor de Cursus Python Network Automation

  De cursus Cursus Python Network Automation is bedoeld voor developers en systeembeheerders die Python willen leren gebruiken voor het configureren en analyseren van netwerk apparatuur.

  Voorkennis voor de Training Python Network Automation

  Ervaring met Python programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in Python programmeren is wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Python Network Automation

  De theorie in de cursus Python Network Automation wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Python Network Automation

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Python Network Automation.

  Course Python Network Automation
 • Cursus Python Network Automation : Modules

  Module 1 : Python Essentials

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : Python Libraries

  Python 2 versus Python 3
  Lines and Indentation
  Python Data Types
  Numbers and Strings
  Lists and Tuples
  Sets and Dictionaries
  Python Flow Control
  Comprehensions
  Functions
  Modules and Packages
  Exception Handling
  Python Object Orientation
  Creating Classes
  Class Members
  Creating and Using Objects
  Property Syntax
  Static Methods
  Encapsulation
  Inheritance and Polymorphism
  Constructor Chaining
  Overriding Methods
  Abstract Classes
  Regular Expressions
  Logging
  Log Configuration
  Generators
  Unit Testing
  Dates and Times
  JSON Access
  XML Access
  Numpy Library
  Pandas Library
  Plotting

  Module 4 : Python Network Access

  Module 5 : File Access

  Module 6 : Serial Connections

  VM Installations
  Install GNS3 VM
  Cisco IOS Images
  Juniper vSRX Images
  Arista vEOS Images
  Connect to Images
  Cisco IOS in GNS3
  Arista vEOS in GNS3
  Juniper vSRX in GNS3
  Configuring Images
  Creating Files
  File Processing
  Reading Files
  Tell, Seek and Cursors
  With Keyword
  Reading into List
  CSV File Access
  CSV Custom Delimiters
  Iterating over Files
  Copying Files
  Bytes Objects
  Encoding and Decoding
  Communication Basics
  Connecting to Console Port
  Open Connection to Device
  Configure Cisco Devices
  Pyserial Refactoring
  Custom Serial Module
  Module Enhancement
  Configuration Automation

  Module 7 : Network Automation

  Module 8 : Backups

  Module 9 : Parallel Processing

  Telnet Protocol Basics
  Connecting to Network Devices
  getpass Module
  Configure Multiple Devices
  Configure Loopback Interfaces
  Automation with Paramiko
  SSH on Cisco Devices
  Configure OSPF
  Automation with Netmiko
  Automation with Napalm
  Cisco Backup Configuration
  Secure Copying with SCP
  Netmiko Prompt
  Global Config Mode
  Backup Improvement
  Preparing Router for SCP
  Configure EOS Switches
  Check Interface Status
  Merging Configurations
  Configuration Rollback
  Processing Theory
  Multiple Threads
  Multiple Processing
  Subprocess Module
  Os Module
  Synchronization
  Global Interpreter Lock
  Multiprocessing with Netmiko
  Shutil Module
  Troubleshooting Netmiko
 • Cursus Python Network Automation : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Python Network Automation : Reviews

 • Cursus Python Network Automation : Certificaat