fbpx

Cursus APEX Fundamentals

In de cursus APEX Fundamentals leren de deelnemers Web applicaties te ontwikkelen met het tool Oracle Application Express, APEX, dat standaard wordt meegeleverd met de Oracle database software.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus APEX Fundamentals : Inhoud

  APEX Intro

  De cursus APEX Fundamentals gaat van start met een uitleg over de structuur van de APEX ontwikkelomgeving en de structuur van APEX Web applicaties.

  Applications

  Vervolgens wordt besproken hoe een APEX applicatie van scratch of op basis van een spreadsheet kan worden ontwikkeld. Daarbij komt ook aan de orde hoe je aan eind gebruikers kunt toestaan een selectie te maken uit een List of Values.

  Reports and Forms

  De cursus APEX Fundamentals gaat ook in op het maken van schermen en rapporten. De deelnemers leren hoe je door gebruik te maken van standaard componenten en wizards snel een Web applicatie ontwikkelt met schermen en rapporten. Zowel tabular als master details forms komen aan de orde.

  Pages and Regions

  Tevens wordt aandacht besteed aan APEX Pages zoals de definitie van Pages, het renderen en het manipuleren van Pages. Ook worden APEX regions, Calendars en Charts behandeld.

  Navigation and Layout

  Dan komt het navigeren tussen pagina's aan de orde en wordt besproken hoe u de layout van de web applicatie aanpast. Tenslotte wordt aandacht besteed hoe je door toepassing van PL-SQL specifieke functionaliteit aanpassingen aan de standaardcomponenten kunt realiseren.

 • Cursus APEX Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus APEX Fundamentals

  De cursus APEX Fundamentals is bestemd voor developers die APEX Web Applicaties willen ontwikkelen op basis van een Oracle database.

  Voorkennis APEX Fundamentals

  Om aan de APEX Fundamentals cursus te kunnen deelnemen is basis kennis van HTML en CSS en kennis en ervaring met SQL en PL-SQL programmeren in een Oracle omgeving vereist.

  Uitvoering Training APEX Fundamentals

  De cursus wordt gegeven met de nieuwste versie van Oracle en APEX. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en de concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering APEX Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat APEX Fundamentals.

  Cursus APEX Fundamentals
 • Cursus APEX Fundamentals : Modules

  Module 1 : APEX Intro

  Module 2 : Applications

  Module 3 : Reports and Forms

  APEX Architecture
  APEX installation
  APX configuration
  Application Builder
  Basics of Oracle Web Applications
  Managing Workspaces
  User Roles
  Administration
  Starting with Oracle APEX
  SQL Workshop
  From scratch
  From Spreadsheet
  Import
  Export
  Shared Components
  List of Values
  Types of LOV's
  Items and Buttons
  Application Deployment
  Language Issues
  Reports from scratch
  Interactive reports
  Report headers
  Report templates
  Column formatting
  Tabular forms
  Master detail forms
  Editing form attributes
  Validations
  Computations

  Module 4 : Pages and Regions

  Module 5 : Navigation and Layout

  Pages
  Page Definition
  Page Processing
  Page Rendering
  Page Manipulations
  Page Zero
  Regions
  Region Definition
  Calendars
  Charts
  Tabs
  Navigation Bars
  Breadcrumbs
  Lists
  Trees
  Themes
  Templates
  Template type and Classes
  Template Files
  Template Subscriptions
 • Cursus APEX Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus APEX Fundamentals : Reviews

 • Cursus APEX Fundamentals : Certificaat