fbpx
Code: JVS600
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus TypeScript Programmeren

04-07 t/m 05-07-2019
05-09 t/m 06-09-2019
07-11 t/m 08-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus TypeScript

Cursus TypeScriptDe cursus TypeScript Programmeren is bestemd voor Web Developers die TypeScript en de ECMAScript 6 standaard willen gebruiken bij het ontwikkelen van het front-end van moderne Web Applicaties.

Voorkennis Cursus TypeScript Programmeren

Ervaring met JavaScript en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training TypeScript Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat TypeScript Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat TypeScript Programmeren.

Inhoud Cursus TypeScript

In de cursus TypeScript Programmeren leren de deelnemers de TypeScript taal toe te passen in moderne Web Applicaties. TypeScript is een op JavaScript gebaseerde taal waaraan extra kenmerken zijn toegevoegd. Met name biedt TypeScript strong typing in plaats van de oorspronkelijke weak typing in JavaScript. In TypeScript worden fouten daarom al tijdens compilatie in plaats van tijdens run-time gedetecteerd. De cursus gaat van start met een overzicht van TypeScript en de features van de nieuwe ECMA 6 JavaScript standaard. Vervolgens wordt ingegaan op de installatie, mogelijke ontwikkelomgevingen en het gebruik van de diverse types in TypeScript. Ook wordt aandacht besteed aan functions in TypeScript waarbij callbacks, closures en type guards worden besproken. Ook object georienteerd programmeren in TypeScript met classes, constructors, inheritance en interfaces is onderdeel van het cursus programma. Tenslotte wordt aandacht besteed aan generics, het parametriseren van types en het gebruik van modules en namespaces in TypeScript. Na afloop van de cursus heeft u u goed inzicht in de mogelijkheden van TypeScript dat onder andere wordt gebruikt in het JavaScript Framework Angular versie 2 en later.

Module 1 : TypeScript Intro

Module 2 : Language Syntax

Module 3 : ECMAScript 6

What is TypeScript?
TypeScript Intro
TypeScript Characteristics
Features of TypeScript
Benefits of TypeScript
Components of JavaScript
Installing TypeScript
TypeScript Playground
Environment Setup
Debugging TypeScript
Typescript IDE’s
Visual Studio Code
WebStorm
Hello TypeScript
TypeScript Identifiers
TypeScript Keywords
TypeScript Syntax
TypeScript Object Orientation
TypeScript Types
Handling Types
Built-in Types
TypeScript Variables
Variable Declarations
Type Assertion
Variable Scope
Operators
Control Flow
Structural Typing
Arrow Functions
Enhanced Object Literals
Template Strings
Destructuring
Spread
Hoisting
let Variables
const Keyword
Unicode
Proxies
Symbols
Promises
Reflect api
Tail calls

Module 4 : Functions

Module 5 : Complex Types

Module 6 : Classes and Objects

Return Type
Parameter Passing
Optional Parameters
Default Parameters
Variable Arguments
Anonymous Functions
Function Constructor
Recursion
Lambda Functions
Syntactic Variations
Function Overloading
Overloading Examples
Specialized Overload Signature
Arrays Intro
Accessing Array Elements
Array Class
Array Methods
More Methods
Functional Methods
Array Destructuring
Passing and Returning Arrays
Tuples
Tuple Operations
Unions
Unions and Arrays
Enums
Classes in TypeScript
Variables and Methods
Constructors
Creating Instance Variables
Class Inheritance
Method Overriding
static Members
Encapsulation
Access Modifiers
Interfaces
Interface Inheritance
Overloading with super
Factory Pattern
Decorators

Module 7 : Generics

Module 8 : Modules

Generics Explained
Generic Example
Generic Syntax
Instantiating Generic Classes
Using type T
Constraining Type of T
Generic Interfaces
Generic Object Creation
Bounded Type Parameter
Runtime Type checking
Generic Function
Reflection
Checking Object for Function
Interface Checking with Generics
Module Keyword
Declaration File
Global variables
Internal Modules
External Modules
Working with Modules
Namespaces
Export and Import
Module Systems
Generated for AMD
Generated for CommonJS
Module Merging
TypeScript Definiton Manager
Querying for Packages

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl