fbpx

Cursus TypeScript Programmeren

In de cursus TypeScript Programmeren leren de deelnemers de TypeScript taal toe te passen in moderne Web Applicaties. TypeScript is een op JavaScript gebaseerde taal waaraan extra kenmerken zijn toegevoegd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus TypeScript Programmeren : Inhoud

  Strong Typing

  Met name biedt TypeScript strong typing in plaats van de oorspronkelijke weak typing in JavaScript. In TypeScript worden fouten daarom al tijdens compilatie in plaats van tijdens run-time gedetecteerd.

  TypeScript Fundamentals

  De cursus gaat van start met een overzicht van TypeScript en de features van de nieuwste ECMA JavaScript standaarden. Vervolgens wordt ingegaan op de installatie, mogelijke ontwikkelomgevingen en het gebruik van de diverse types in TypeScript.

  Callbacks en Closures

  Ook wordt aandacht besteed aan functions in TypeScript waarbij callbacks, closures en type guards worden besproken.

  Classes en Objects

  Ook object georiënteerd programmeren in TypeScript met classes, constructors, inheritance en interfaces is onderdeel van het cursus programma.

  Generics en Modules

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan generics, het parametriseren van types en het gebruik van modules en namespaces in TypeScript. Na afloop van de cursus heeft u u goed inzicht in de mogelijkheden van TypeScript dat onder andere wordt gebruikt in het JavaScript Framework Angular versie 2 en later.

 • Cursus TypeScript Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus TypeScript Programmeren

  De cursus TypeScript Programmeren is bestemd voor Web Developers die TypeScript en de nieuwste ECMAScript standaarden willen gebruiken bij het ontwikkelen van het front-end van moderne Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus TypeScript Programmeren

  Ervaring met JavaScript en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training TypeScript Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat TypeScript Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat TypeScript Programmeren.

  Cursus TypeScript
 • Cursus TypeScript Programmeren : Modules

  Module 1 : TypeScript Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : ECMAScript 6

  What is TypeScript?
  TypeScript Intro
  TypeScript Characteristics
  Features of TypeScript
  Benefits of TypeScript
  Components of JavaScript
  Installing TypeScript
  TypeScript Playground
  Environment Setup
  Debugging TypeScript
  Typescript IDE’s
  Visual Studio Code
  WebStorm
  Hello TypeScript
  TypeScript Identifiers
  TypeScript Keywords
  TypeScript Syntax
  TypeScript Object Orientation
  TypeScript Types
  Handling Types
  Built-in Types
  TypeScript Variables
  Variable Declarations
  Type Assertion
  Variable Scope
  Operators
  Control Flow
  Structural Typing
  Arrow Functions
  Enhanced Object Literals
  Template Strings
  Destructuring
  Spread
  Hoisting
  let Variables
  const Keyword
  Unicode
  Proxies
  Symbols
  Promises
  Reflect api
  Tail calls

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Complex Types

  Module 6 : Classes and Objects

  Return Type
  Parameter Passing
  Optional Parameters
  Default Parameters
  Variable Arguments
  Anonymous Functions
  Function Constructor
  Recursion
  Lambda Functions
  Syntactic Variations
  Function Overloading
  Overloading Examples
  Specialized Overload Signature
  Arrays Intro
  Accessing Array Elements
  Array Class
  Array Methods
  More Methods
  Functional Methods
  Array Destructuring
  Passing and Returning Arrays
  Tuples
  Tuple Operations
  Unions
  Unions and Arrays
  Enums
  Classes in TypeScript
  Variables and Methods
  Constructors
  Creating Instance Variables
  Class Inheritance
  Method Overriding
  static Members
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Interfaces
  Overloading with super
  Factory Pattern
  Decorators

  Module 7 : Generics

  Module 8 : Modules

  Generics Explained
  Generic Example
  Generic Syntax
  Instantiating Generic Classes
  Using type T
  Constraining Type of T
  Generic Interfaces
  Generic Object Creation
  Bounded Type Parameter
  Runtime Type checking
  Generic Function
  Reflection
  Checking Object for Function
  Interface Checking with Generics
  Module Keyword
  Declaration File
  Global variables
  Internal Modules
  External Modules
  Working with Modules
  Namespaces
  Export and Import
  Module Systems
  Generated for AMD
  Generated for CommonJS
  Module Merging
  TypeScript Definiton Manager
  Querying for Packages
 • Cursus TypeScript Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus TypeScript Programmeren : Reviews

 • Cursus TypeScript Programmeren : Certificaat