fbpx

Cursus TypeScript Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus TypeScript Programmeren : Inhoud

  In de cursus TypeScript Programmeren leren de deelnemers de TypeScript taal toe te passen in moderne Web Applicaties. TypeScript is een op JavaScript gebaseerde taal waaraan extra kenmerken zijn toegevoegd.

  Strong Typing

  Met name biedt TypeScript strong typing in plaats van de oorspronkelijke weak typing in JavaScript. In TypeScript worden fouten daarom al tijdens compilatie in plaats van tijdens run-time gedetecteerd.

  TypeScript Fundamentals

  De cursus gaat van start met een overzicht van TypeScript en de features van de nieuwste ECMA JavaScript standaarden. Vervolgens wordt ingegaan op de installatie, mogelijke ontwikkelomgevingen en het gebruik van de diverse types in TypeScript.

  Callbacks en Closures

  Ook wordt aandacht besteed aan functions in TypeScript waarbij callbacks, closures en type guards worden besproken.

  Classes en Objects

  Ook object georiënteerd programmeren in TypeScript met classes, constructors, inheritance en interfaces is onderdeel van het cursus programma.

  Generics en Modules

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan generics, het parametriseren van types en het gebruik van modules en namespaces in TypeScript. Na afloop van de cursus heeft u u goed inzicht in de mogelijkheden van TypeScript dat onder andere wordt gebruikt in het JavaScript Framework Angular versie 2 en later.

 • Cursus TypeScript Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus TypeScript Programmeren

  De cursus TypeScript Programmeren is bestemd voor Web Developers die TypeScript en de nieuwste ECMAScript standaarden willen gebruiken bij het ontwikkelen van het front-end van moderne Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus TypeScript Programmeren

  Ervaring met JavaScript en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training TypeScript Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat TypeScript Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat TypeScript Programmeren.

  Cursus TypeScript
 • Cursus TypeScript Programmeren : Modules

  Module 1 : TypeScript Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : ECMAScript 6

  What is TypeScript?
  TypeScript Intro
  TypeScript Characteristics
  Features of TypeScript
  Benefits of TypeScript
  Components of JavaScript
  Installing TypeScript
  TypeScript Playground
  Environment Setup
  Debugging TypeScript
  Typescript IDE’s
  Visual Studio Code
  WebStorm
  Hello TypeScript
  TypeScript Identifiers
  TypeScript Keywords
  TypeScript Syntax
  TypeScript Object Orientation
  TypeScript Types
  Handling Types
  Built-in Types
  TypeScript Variables
  Variable Declarations
  Type Assertion
  Variable Scope
  Operators
  Control Flow
  Structural Typing
  Arrow Functions
  Enhanced Object Literals
  Template Strings
  Destructuring
  Spread
  Hoisting
  let Variables
  const Keyword
  Unicode
  Proxies
  Symbols
  Promises
  Reflect api
  Tail calls

  Module 4 : Functions

  Module 5 : Complex Types

  Module 6 : Classes and Objects

  Return Type
  Parameter Passing
  Optional Parameters
  Default Parameters
  Variable Arguments
  Anonymous Functions
  Function Constructor
  Recursion
  Lambda Functions
  Syntactic Variations
  Function Overloading
  Overloading Examples
  Specialized Overload Signature
  Arrays Intro
  Accessing Array Elements
  Array Class
  Array Methods
  More Methods
  Functional Methods
  Array Destructuring
  Passing and Returning Arrays
  Tuples
  Tuple Operations
  Unions
  Unions and Arrays
  Enums
  Classes in TypeScript
  Variables and Methods
  Constructors
  Creating Instance Variables
  Class Inheritance
  Method Overriding
  static Members
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Interfaces
  Overloading with super
  Factory Pattern
  Decorators

  Module 7 : Generics

  Module 8 : Modules

  Generics Explained
  Generic Example
  Generic Syntax
  Instantiating Generic Classes
  Using type T
  Constraining Type of T
  Generic Interfaces
  Generic Object Creation
  Bounded Type Parameter
  Runtime Type checking
  Generic Function
  Reflection
  Checking Object for Function
  Interface Checking with Generics
  Module Keyword
  Declaration File
  Global variables
  Internal Modules
  External Modules
  Working with Modules
  Namespaces
  Export and Import
  Module Systems
  Generated for AMD
  Generated for CommonJS
  Module Merging
  TypeScript Definiton Manager
  Querying for Packages
 • Cursus TypeScript Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus TypeScript Programmeren : Reviews

 • Cursus TypeScript Programmeren : Certificaat