Code: JVS600
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus TypeScript Programmeren

30-11 t/m 01-12-2017
18-01 t/m 19-01-2018
22-03 t/m 23-03-2018
24-05 t/m 25-05-2018
19-07 t/m 20-07-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus TypeScript

Cursus TypeScript Web Developers die TypeScript en de EcmaScript 6 standaard willen gebruiken bij het ontwikkelen van het front-end van moderne Web Applicaties.

Voorkennis Cursus TypeScript Programmeren

Ervaring met JavaScript en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training TypeScript Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat TypeScript Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat TypeScript Programmeren.

Inhoud Cursus TypeScript

In de cursus TypeScript Programmeren leren de deelnemers de TypeScript taal toe te passen in moderne Web Applicaties. TypeScript is een op JavaScript gebaseerde taal waaraan extra kenmerken zijn toegevoegd. Met name biedt TypeScript strong typing in plaats van de oorspronkelijke weak typing in JavaScript. In TypeScript worden fouten daarom al tijdens compilatie in plaats van tijdens run-time gedetecteerd. De cursus gaat van start met een overzicht van TypeScript en de features van de nieuwe ECMA 6 JavaScript standaard. Vervolgens wordt ingegaan op de installatie, mogelijke ontwikkelomgevingen en het gebruik van de diverse types in TypeScript. Ook wordt aandacht besteed aan functions in TypeScript waarbij callbacks, closures en type guards worden besproken. Ook object georienteerd programmeren in TypeScript met classes, constructors, inheritance en interfaces is onderdeel van het cursus programma. Tenslotte wordt aandacht besteed aan generics, het parametriseren van types en het gebruik van modules en namespaces in TypeScript. Na afloop van de cursus heeft u u goed inzicht in de mogelijkheden van TypeScript dat onder andere wordt gebruikt in het JavaScript Framework AngularJS versie 2.

Module 1 : TypeScript Intro

Module 2 : Working with Types

Module 3 : Functions in TypeScript

What is TypeScript?
Weak typing in JavaScript
Strong Typing in TypeScript
New features EcmaScript 6
Installing TypeScript
Encapsulation
public accessors
private accessors
Debugging TypeScript
Typescript IDE’s
Visual Studio
Webstorm
Brackets
Using Built-in Types
Numbers and Booleans
Strings
Object, Any, Void
Advanced Type
Inferred typing
Duck-typing
Arrays
The any type
Explicit casting
Enums
Symbols
Anonymous functions
Optional parameters
Default parameters
The arguments variable
Function callbacks
Function signatures
Callbacks and scope
Function overloads
JavaScript closures
Union types
Type guards
Type aliases
sync and await

Module 4 : Classes and Objects

Module 5 : Generics

Module 6 : Modules

Class constructors
Class functions
Interfaces
Interface function definitions
Class modifiers
Constructor modifiers
Property accessors
Static functions
Static properties
Interface inheritance
Class inheritance
Overloading with super
Factory Pattern
Decorators
Generic syntax
Instantiating generic classes
Using the type T
Constraining the type of T
Generic interfaces
Generic Object Creation
Runtime type checking
Reflection
Checking an object for a function
Interface checking with generics
What are modules
Module keyword
Declaration file
Global variables
Working with modules
Namespaces
Importing modules
Module Merging
Class namespaces
Nested namespaces
TypeScript Definiton Manager
Querying for packages
Using wildcards

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl