fbpx

Cursus Web Development met GWT

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Web Development met GWT : Inhoud

  In de cursus Web Development met GWT krijgen de deelnemers een overzicht van de werking en mogelijkheden van de Google Web Toolkit (GWT). De Google Web Toolkit is een framework waarmee web developers complexe JavaScript front-end applicaties kunnen schrijven in Java. De GWT compiler zorgt voor de vertaling van de Java code naar JavaScript.

  GWT Intro

  De cursus Web Development met GWT gaat van start met een uitleg over de basis concepten. Aan de orde komt hoe de GWT legt de nadruk op standaard procedures voor typische web development taken zoals asynchrone remote procedure calls, history management, bookmarking, abstractie van het User Interface, internationalisatie en cross-browser portability.

  GWT Architectuur

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de Google Web Toolkit architectuur, het onderscheid tussen Development mode en Production mode, de JRE emulation library en deployment van GWT applicaties.

  Events en Widgets

  Uitgebreid komt ook event handeling in GWT aan bod en wordt er ingegaan op de GWT GUI class library met diverse GWT widgets, het event listener model en het gebruik van CSS.

  Layout en Panels

  De layout van het User Interface door middel van de diverse GWT panels of declaratief in XML staat eveneens op het programma.

  GWT RPC

  Voorts wordt besproken wordt hoe in Google Web Toolkit single page functionaliteit wordt geïmplementeerd door middel van Remote Procedure Calls (RPC's) naar server objecten. Ook GWT serialisatie komt daarbij aan bod.

  JSNI en Internationalisatie

  En tenslotte staat het Java Script Native Interface (JSNI), de communicatie tussen Java en JavaScript met gebruik van JSON en internationalisatie van GWT applicaties op het programma.

 • Cursus Web Development met GWT : Training

  Doelgroep Cursus Web Development met GWT

  De cursus Web Development met GWT is bestemd voor Java developers die dynamische web applicaties met de Google Web Toolkit (GWT) willen maken en het potentieel van dit framework willen verkennen.

  Voorkennis Cursus Web Development met GWT

  Kennis van en ervaring met ontwikkelen in Java en het ontwikkelen van Web applicaties is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Google Web Toolkit

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentaties. De theorie wordt verduidelijkt met demos. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Web Development met GWT

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Web Development met GWT.

  Cursus Web Development met GWT
 • Cursus Web Development met GWT : Modules

  Module 1 : GWT Intro

  Module 2 : GWT Architecture

  Module 3 : GWT Event Handling

  What is GWT?
  Single Page Application Model
  Synchronous versus Asynchronous
  GWT Solution
  Installing GWT
  Eclipse Plugin
  Browser Plugin
  Development Mode
  Production Mode
  Deployed mode
  Creating Projects
  Deploying Applications
  GWT Application Components
  Main GWT Project Configuration
  Entry Point Class
  Module Configuration File
  HTML Host Page
  Project Configuration with RPC
  Compiler Output
  GWT Production Mode
  Running on External Server
  Java to Javascript compiler
  JRE Emulation library
  Deferred Binding
  Basic Widgets
  Common Events
  Pushbuttons
  Checkboxes and Radiobuttons
  Listboxes
  Textfields
  Implementing Event Handling
  Event Handler Interface
  Event Handler Classes
  Named Inner Classes
  Anonymous Inner Classes
  Lambda Functions

  Module 4 : Layout with Panels

  Module 5 : Extended GUI Widgets

  Module 6 : GWT RPC

  GWT UI Class Library
  GWT Widgets and Panels
  Root Panel
  Panels for Layout
  HorizontalPanel and VerticalPanel
  FlowPanel and Grid
  FlexTable
  Composite Panels
  TabLayoutPanel
  StackLayoutPanel
  SplitLayoutPanel
  DockLayoutPanel
  DeckLayoutPanel
  Popup Messages
  DialogBox
  PopupPanel
  Native Dialog Boxes
  DatePicker Widget
  Date Input Boxes
  MenuBar Widget
  Fancy Text Boxes
  Autocompleter Text Boxes
  Optional Text Box
  Tree Widget
  TabBar Widget
  Custom Widgets
  What is GWT RPC?
  Overall RPC Idea
  RPC Data Types
  GWT Serialization
  Communication with Server
  GWT RPC Mechanism
  GWT Plumbing Diagram
  Service Interface
  Callback Version Service Interface
  Service Servlet
  Service Implementation
  Create Service Proxy
  Client Side Callbacks

  Module 7 : Declarative Layout

  Module 8 : JavaScript Native Interface

  Module 9 : GWT Internationalization

  Java Based Layout Problems
  UiBinder Approach
  HTML-based UiBinder GUIs
  Widget-based UiBinder GUIs
  UI Event Handling with UiBinder
  UiBinder XML syntax
  @UiConstructor
  @UiFactory
  @UiField
  CSS in UiBinder
  Images in UiBinder
  JavaScript Native Interface (JSNI)
  Where is JSNI used?
  Format of Methods
  $wnd and $doc variables
  Basic JSNI Syntax
  JSNI Arguments and Return Types
  Passing Values
  JSNI Fields and Methods
  JavaScript Object Notation (JSON)
  JavaScriptObject
  Overlay Types
  Localization of Applications
  GWT Property Files
  Deferred Binding
  Seperate JS files
  String Internationalization
  Local Model
  GWT I18N library
  DateTime Formatting
  Number Formatting
  Setting History Tokens
  Responding to History Tokens
 • Cursus Web Development met GWT : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Web Development met GWT : Reviews

 • Cursus Web Development met GWT : Certificaat