fbpx

Cursus PostgreSQL Administration

In de cursus PostgreSQL Administration leren de deelnemers PostgreSQL databases te configureren en beheren. PostgreSQL is a krachtig en robust open source object-relationeel database system met een goede reputatie wat betreft betrouwbaarheid en performance. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de PostgreSQL database en het pgAdmin grafische user interface.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus PostgreSQL Administration : Inhoud

  PostgreSQL Intro

  De cursus PostgreSQL Administration gaat van start met een bespreking van de installatie opties en de tools pgAdmin and psql. Ook worden dan de voornaamste kenmerken van PostgreSQL behandeld zoals table inheritance, sophisticated locking, nested transactions en asynchrone replicatie.

  PostgreSQL Architecture

  Vervolgens wordt ingegaan op de PostgreSQL Architecture en de processen die daarbij een rol spelen zoals het Postmaster Daemon Process, Background en Backend Processen en Client Processen. En ook tablespaces en vacuum komen aan bod.

  Server en Database Objects

  Eveneens wordt aandacht besteed aan de meest gebruikte server en database objecten die PostgreSQL levert. Het is van belang deze objecten, zoals o.a. Server Service en Database Object, te leren kennen om hun functionaliteit te kunnen benutten.

  Backup and Restore

  Dan is het tijd voor de PostgreSQL backup tools pg_dump and pg_dumpall. Point-in-Time Database Restoration en Setting up WAL archiving passeren dan de revue.

  Indexes

  Het gebruik van indices in PostgreSQL en de verschillen tussen de indices B-Tree, Hash, GiSY, GIN and BRIN is eveneens onderdeel van de cursus PostgreSQL Administration.

  Roles en Security

  Het beveiligen van een PostgreSQL Server is vanzelfsprekend van groot belang. In dat verband wordt ingegaan op access permissions en client authentication control, maar ook op Data Encryption en de pg_crypto module.

  Clustering

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan High Availability and Load Balancing door meerderde PostgreSQL servers in een cluster te plaatsen.

 • Cursus PostgreSQL Administration : Training

  Doelgroep Cursus PostgreSQL Administration

  De cursus PostgreSQL Administration is bedoeld voor personen die PostgreSQL databases en PostgreSQL servers moeten beheren, controleren en ondersteunen.

  Voorkennis PostgreSQL Administration

  Voor deelname aan de cursus PostgreSQL Administration is kennis van de SQL query taal en databases een vereiste.

  Uitvoering Training PostgreSQL Administration

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentaties. Demo's verduidelijken de theorie en praktische oefeningen zorgen voor een verwerking van de stof. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering PostgreSQL Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PostgreSQL Administration.

  Cursus-PostgreSQL-Administration
 • Cursus PostgreSQL Administration : Modules

  Module 1 : PostgreSQL Intro

  Module 2 : PostgreSQL Architecture

  Module 3 : Server and Database Objects

  What is PostgreSQL?
  PostgreSQL Features
  User-defined types
  Table inheritance
  Sophisticated locking mechanism
  Foreign key referential integrity
  Nested Transactions and Savepoints
  Multi-version Concurrency Control
  Asynchronous replication
  Install and Connect to PostgreSQL
  pgAdmin Application and psql Shell
  Shared Memory
  Shared and WAL Buffer
  PostgreSQL Process Types
  Postmaster Daemon Process
  Background Processes
  Backend Processes
  Client Processes
  Database Structure
  Create User Database
  What are Tablespaces?
  What is Vacuum?
  Server Service
  Database Object
  Table Object and Schema
  PostgreSQL Tablespaces
  pg_default and pg_global
  View as Virtual Tables
  Functions and Operators
  Server Configuration
  Logging Parameters
  Memory Parameters
  WAL Parameters

  Module 4 : Backup and Restore

  Module 5 : Indexes

  Module 6 : Database Management

  PostgreSQL Backup Tools
  pg_dump and pg_dumpall
  Point-in-Time Database Restoration
  Setting up WAL archiving
  Data and/or Structure
  pg_dump Parameters
  Backup Object Definitions
  pg_restore and psql
  Ignore and Stop on Errors
  pg_store Parameters
  Restore only Structure
  What are Indexes?
  Index Types
  B-Tree, Hash, GiSY
  GIN and BRIN
  Index Differences
  Create and Drop Index
  List indexes
  Unique Index
  Index on Expression
  Partial index and Reindex
  Multicolumn Indexes
  Options to Create Databases
  Modify Databases
  Rename Databases
  Change Owner and Tablespace
  Change Session Defaults
  Delete Databases
  Check Activity with pg_stat_activity
  Copy a Database
  Using pg_dump
  Get Database Object Sizes
  Using pg_size_pretty

  Module 7 : Role Management

  Module 8 : Securing PostgreSQL

  Module 9 : Cluster Management

  Access Permissions
  pg_hba.conf file
  Creating PostgreSQL Roles
  Privileges and Restrictions
  superuser
  Login Privilege
  pg_roles System Catalog
  Role Attributes
  Groups
  Role Membership
  User Role and Group Inheritance
  Client Authentication Control
  Rule Specification
  Server Configuration
  Changing Parameters
  Role Strategies
  Super User Management
  Data Encryption
  One and Two Way Encryption
  pg_crypto
  Logging
  pg_stat_statements Module
  High Availability Cluster
  Performing Replication
  Primary Server
  Promoting Standby Server
  Load Balancing
  HAProxy Configuration
  Xinetd Setup
  HAProxy in ClusterControl
  Reslaving Standby Server
  Chained Replication
  Keepalived
 • Cursus PostgreSQL Administration : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus PostgreSQL Administration : Reviews

  Monika : Taxameter Centrale BV
  This training really was helpful to me. It taught me backup and restore database basics which i really want to solve. It might be helpful in my work area. It was a great experience to expand the knowledge of the postgresql database.
 • Cursus PostgreSQL Administration : Certificaat