fbpx

Cursus PostgreSQL Administration

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus PostgreSQL Administration : Inhoud

  In de cursus PostgreSQL Administration leren de deelnemers PostgreSQL databases te configureren en beheren. PostgreSQL is a krachtig en robust open source object-relationeel database system met een goede reputatie wat betreft betrouwbaarheid en performance. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de PostgreSQL database en het pgAdmin grafische user interface.

  PostgreSQL Intro

  De cursus PostgreSQL Administration gaat van start met een bespreking van de installatie opties en de tools pgAdmin and psql. Ook worden dan de voornaamste kenmerken van PostgreSQL behandeld zoals table inheritance, sophisticated locking, nested transactions en asynchrone replicatie.

  PostgreSQL Architecture

  Vervolgens wordt ingegaan op de PostgreSQL Architecture en de processen die daarbij een rol spelen zoals het Postmaster Daemon Process, Background en Backend Processen en Client Processen. En ook tablespaces en vacuum komen aan bod.

  Server en Database Objects

  Eveneens wordt aandacht besteed aan de meest gebruikte server en database objecten die PostgreSQL levert. Het is van belang deze objecten, zoals o.a. Server Service en Database Object, te leren kennen om hun functionaliteit te kunnen benutten.

  Backup and Restore

  Dan is het tijd voor de PostgreSQL backup tools pg_dump and pg_dumpall. Point-in-Time Database Restoration en Setting up WAL archiving passeren dan de revue.

  Indexes

  Het gebruik van indices in PostgreSQL en de verschillen tussen de indices B-Tree, Hash, GiSY, GIN and BRIN is eveneens onderdeel van de cursus PostgreSQL Administration.

  Roles en Security

  Het beveiligen van een PostgreSQL Server is vanzelfsprekend van groot belang. In dat verband wordt ingegaan op access permissions en client authentication control, maar ook op Data Encryption en de pg_crypto module.

  Clustering

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan High Availability and Load Balancing door meerderde PostgreSQL servers in een cluster te plaatsen.

 • Cursus PostgreSQL Administration : Training

  Doelgroep Cursus PostgreSQL Administration

  De cursus PostgreSQL Administration is bedoeld voor personen die PostgreSQL databases en PostgreSQL servers moeten beheren, controleren en ondersteunen.

  Voorkennis PostgreSQL Administration

  Voor deelname aan de cursus PostgreSQL Administration is kennis van de SQL query taal en databases een vereiste.

  Uitvoering Training PostgreSQL Administration

  De stof wordt behandeld aan de hand van presentaties. Demo's verduidelijken de theorie en praktische oefeningen zorgen voor een verwerking van de stof. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering PostgreSQL Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PostgreSQL Administration.

  Cursus-PostgreSQL-Administration
 • Cursus PostgreSQL Administration : Modules

  Module 1 : PostgreSQL Intro

  Module 2 : PostgreSQL Architecture

  Module 3 : Server and Database Objects

  What is PostgreSQL?
  PostgreSQL Features
  User-defined types
  Table inheritance
  Sophisticated locking mechanism
  Foreign key referential integrity
  Nested Transactions and Savepoints
  Multi-version Concurrency Control
  Asynchronous replication
  Install and Connect to PostgreSQL
  pgAdmin Application and psql Shell
  Shared Memory
  Shared and WAL Buffer
  PostgreSQL Process Types
  Postmaster Daemon Process
  Background Processes
  Backend Processes
  Client Processes
  Database Structure
  Create User Database
  What are Tablespaces?
  What is Vacuum?
  Server Service
  Database Object
  Table Object and Schema
  PostgreSQL Tablespaces
  pg_default and pg_global
  View as Virtual Tables
  Functions and Operators
  Server Configuration
  Logging Parameters
  Memory Parameters
  WAL Parameters

  Module 4 : Backup and Restore

  Module 5 : Indexes

  Module 6 : Database Management

  PostgreSQL Backup Tools
  pg_dump and pg_dumpall
  Point-in-Time Database Restoration
  Setting up WAL archiving
  Data and/or Structure
  pg_dump Parameters
  Backup Object Definitions
  pg_restore and psql
  Ignore and Stop on Errors
  pg_store Parameters
  Restore only Structure
  What are Indexes?
  Index Types
  B-Tree, Hash, GiSY
  GIN and BRIN
  Index Differences
  Create and Drop Index
  List indexes
  Unique Index
  Index on Expression
  Partial index and Reindex
  Multicolumn Indexes
  Options to Create Databases
  Modify Databases
  Rename Databases
  Change Owner and Tablespace
  Change Session Defaults
  Delete Databases
  Check Activity with pg_stat_activity
  Copy a Database
  Using pg_dump
  Get Database Object Sizes
  Using pg_size_pretty

  Module 7 : Role Management

  Module 8 : Securing PostgreSQL

  Module 9 : Cluster Management

  Access Permissions
  pg_hba.conf file
  Creating PostgreSQL Roles
  Privileges and Restrictions
  superuser
  Login Privilege
  pg_roles System Catalog
  Role Attributes
  Groups
  Role Membership
  User Role and Group Inheritance
  Client Authentication Control
  Rule Specification
  Server Configuration
  Changing Parameters
  Role Strategies
  Super User Management
  Data Encryption
  One and Two Way Encryption
  pg_crypto
  Logging
  pg_stat_statements Module
  High Availability Cluster
  Performing Replication
  Primary Server
  Promoting Standby Server
  Load Balancing
  HAProxy Configuration
  Xinetd Setup
  HAProxy in ClusterControl
  Reslaving Standby Server
  Chained Replication
  Keepalived
 • Cursus PostgreSQL Administration : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus PostgreSQL Administration : Reviews

  Monika : Taxameter Centrale BV
  This training really was helpful to me. It taught me backup and restore database basics which i really want to solve. It might be helpful in my work area. It was a great experience to expand the knowledge of the postgresql database.
 • Cursus PostgreSQL Administration : Certificaat