fbpx

Cursus Neo4J Data Access

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Neo4J Data Access : Inhoud

  In de cursus Neo4J Data Access leren de deelnemers data op te slaan en te benaderen in het Graph database management systeem Neo4J. Neo4J is de meest gebruikte Graph database en is ontwikkeld in Java. Neo4J is een NoSQL database, is schaalbaar bij het verwerken van grote hoeveelheden data en ondersteunt transacties.

  Intro Graph Databases

  De cursus gaat van start met een uitleg over de basis concepten van Graph databases waarin data wordt gemodelleerd in de vorm een graph. De nodes van een graph stellen daarbij de entiteiten voor en de relaties tussen de entiteiten worden voorgesteld door de associaties tussen de nodes.

  Property Graph Model

  Vervolgens wordt ingegaan op het Property Graph Model in Neo4J en de mogelijke relatie types. Nodes and relaties slaan data op in key-value pairs die properties worden genoemd. Ook Node Labels, Graph Global Operations en In Graph Indexes komen daarbij aan de orde.

  Cypher Query Language

  Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Cypher Query Language die in Neo4J wordt gebruikt bij data access. Path finding queries, het gebruik van parameters en complex queries komen aan bod en ook de Neo4J Data types worden daarbij besproken.

  Query Clausules en Functies

  De verschillende Cypher Query clausules zoals bijvoorbeeld CREATE, MERGE en SET passeren de revue en ook wordt ingegaan op de functies die in de Cypher Query language beschikbaar zijn.

  Neo4J Shell Tools

  De cursus wordt afgesloten met een bespreking van het gebruik van Neo4J in Java en Spring applicaties, het importeren van data vanuit CSV files, batch inserts en de Neo4J Shell Tools.

 • Cursus Neo4J Data Access : Training

  Doelgroep Cursus Neo4J Data Access

  De cursus Neo4J Data Access is bestemd voor software developers die de Graph Database Neo4J willen gebruiken voor het benaderen, querying en aanpassen van data.

  Voorkennis Cursus Neo4J Data Access

  Ervaring met software development in een taal zoals Java, C#, JavaScript of Python is vereist en kennis van JSON wordt aanbevolen.

  Uitvoering Training Neo4J Data Access

  De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Neo4J Data Access

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Neo4J Data Access.

  Cursus Neo4J Data Access
 • Cursus Neo4J Data Access : Modules

  Module 1 : Neo4J Intro

  Module 2 : Graph Databases

  Module 3 : Cypher Queries

  What is Neo4J?
  Key Concepts
  Neo4J Characteristics
  NoSQL Databases
  Key Value Stores
  Document Stores
  Graphs Databases
  Cypher Queries
  Path Queries
  Indexes and Caching
  Installing Neo4J
  Extending Neo4J
  Property Graph Model
  Node Labels
  Relationship Types
  Graph Global Operations
  Graph Modeling
  Design for Query Ability
  In Graph Indexes
  Granulate Nodes
  Graph Pitfalls
  Rich Properties
  Unconnected Graphs
  Dense Node Pattern
  Path Finding Queries
  MATCH Clause
  RETURN Clause
  Properties
  Neo4J Data Types
  Numerics and Strings
  Booleans and Arrays
  Neo4J Browser Usage
  Using REST API
  Query Parameters
  Complex Queries
  Shortest Path

  Module 4 : Cypher Clauses

  Module 5 : Cypher Functions

  Module 6 : Neo4J Applications

  CREATE Clause
  CREATE UNIQUE
  DELETE and REMOVE
  WHERE Clause
  ORDER BY
  INDEXES
  CONSTRAINTS
  LIMIT and SKIP
  WITH and UNWIND
  UNION and USING
  MERGE and SET
  Key Functions
  Mathematical Functions
  Node Functions
  Relationship Functions
  count
  length
  type
  id
  timestamp
  labels
  collect
  Embedded versus REST
  Using Java API
  BatchInserter
  Batch Indexing
  Import Data from CSV
  Import Using Cypher
  CSV Lint and Papa Parse
  Neo4J Shell Tools
  Importing Relationships
  Exporting Data
  Spring Data and Neo4J
 • Cursus Neo4J Data Access : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Neo4J Data Access : Reviews

 • Cursus Neo4J Data Access : Certificaat