fbpx

Cursus SpecFlow Acceptatie Testen

In de cursus Acceptatie Testen met SpecFlow komt aan de orde hoe het open source framework SpecFlow in combinatie met de scenario taal Gherkin kan worden gebruikt voor het schrijven van de specificaties voor geautomatiseerde acceptatie tests.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SpecFlow Acceptatie Testen : Inhoud

  SpecFlow BDD

  SpecFlow, ook wel genoemd Cucumber voor .NET, is een Behavior Driven Development tool waarmee test scenarios in overleg met klant en eindgebruiker in gewone mensen taal worden opgesteld. De scenarios zijn ook voor developers bedoeld en dienen als input voor de generatie van geautomatiseerde test scripts in een programmeertaal en test framework.

  Gherkin Feature Files

  In de cursus Acceptatie Testen met SpecFlow wordt aandacht besteed aan de opstelling van Feature files, de syntax van de specificatie taal Gherkin en de creatie van een template file voor de step definitions. Diverse SpecFlow configuratie opties komen daarbij aan de orde.

  SpecFlow Hooks

  Voorts wordt ingegaan op Data Driven testing met SpecFlow en het parameteriseren van tests. Ook het aanbrengen van hooks die voor, na of tijdens een test step worden uitgevoerd komt aan de orde.

  SpecFlow Integratie

  Tenslotte wordt in de cursus Acceptatie Testen met SpecFlow ingegaan op SpecFlow tags, SpecFlow expression language en de integratie met het NUnit Test Framework. De cursus Acceptatie Testen met SpecFlow wordt uitgevoerd met C# als programmeertaal en NuGet voor het binnenhalen van SpecFlow en NUnit dependencies.

 • Cursus SpecFlow Acceptatie Testen : Training

  Doelgroep Cursus Acceptatie Testen met SpecFlow

  De cursus Acceptatie Testen met SpecFlow is bedoeld voor testers, developers en anderen die SpecFlow en Gherkin willen gebruiken voor de specificatie van geautomatiseerde testen.

  Voorkennis cursus Acceptatie Testen met SpecFlow

  Ervaring met testen en/of programmeren in C# of Java wordt sterk aanbevolen om aan de cursus Acceptatie Testen met SpecFlow te kunnen deelnemen.

  Uitvoering training Acceptatie Testen met SpecFlow

  De theorie wordt uitgelegd aan de hand van presentaties en demo's. Scenario's worden uitgewerkt als oefeningen in C# met de Visual Studio ontwikkelomgeving. Theorie en praktijk worden afgewisseld. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

  Certificering Acceptatie Testen met SpecFlow

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Acceptatie Testen met SpecFlow.

  Cursus Acceptatie Testen met SpecFlow
 • Cursus SpecFlow Acceptatie Testen : Modules

  Module 1 : SpecFlow Intro

  Module 2 : Gherkin Keywords

  Module 3 : Step Definitions

  SpecFlow Intro
  SpecFlow Configuration
  Visual Studio Integration
  Acceptance Test Driven Development
  ATDD for .NET
  Cucumber for .NET
  Project Requirements
  Mocking and Stubbing
  User Stories
  Scenarios
  Features
  What is Gherkin?
  Gherkin Syntax
  Feature Files
  Gherkin Keywords
  Feature Keyword
  Background Keyword
  Scenario Keyword
  Given and When Keyword
  Then and And Keyword
  But Keyword
  * Keyword
  Step Definitions
  Step Definition File
  Step Template
  Automation Script
  Step Implementation
  SpecFlow Options
  dryRun Option
  monochrome Option
  features Option
  glue Option
  format Option

  Module 4 : Data Driven Testing

  Module 5 : SpecFlow Hooks

  Module 6 : SpecFlow Tags

  Parameterization
  Scenario Outline
  Executing Examples
  Data Tables
  Raw Methods
  Maps in Data Tables
  Test Step Implementation
  Matching Steps
  Failed Steps
  What are Hooks?
  Scenario Hooks
  Before Hook
  After Hook
  Lambda Style
  Around Hook
  Step Hooks
  BeforeStep and AfterStep
  Tagged Hooks
  What are Tags?
  Scenario Subset
  Scoping Hooks
  Tag Placement
  Tag Inheritance
  Tag Expressions
  Run Scenario Subset
  Ignoring Scenarios
  Tags for Documentation

  Module 7 : Extending SpecFlow

  Module 8 : NUnit and MSTest

  SpecFlow+
  SpecMap
  Automapper
  SpecFlow.Assist
  Scoped Bindings
  Multiple Bindings
  Context Injections
  SpecFlow Tables
  SpecFlow Report Generation
  SpecFlow and Pickles
  NUnit Integration
  MSTest Integration
  Assert Statements
  Assert Class
  Fixtures
  Annotations
  Test Suites
  Suite in Suite
  Parallel Execution
  Parameterized Tests
 • Cursus SpecFlow Acceptatie Testen : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus SpecFlow Acceptatie Testen : Reviews

 • Cursus SpecFlow Acceptatie Testen : Certificaat