fbpx

Cursus Kubernetes Orchestration

In de cursus Kubernetes Orchestration leren de deelnemers hoe een Kubernetes cluster kan worden ingericht om een systeem van microservices en containers te deployen en te managen. Kubernetes zorgt in een systeem van op container gebaseerde microservices voor de container orchestratie.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Kubernetes Orchestration : Inhoud

  Kubernetes Intro

  De cursus Kubernetes Orchestration gaat van start met een bespreking de packaging van applicaties in images waaruit containers worden geïnstantieerd. Met name wordt ingegaan op Docker Containers, Docker Engine en de rol van Dockerfiles en docker-compose.yaml.

  Kubernetes Components

  Vervolgens wordt uitgelegd uit welke componenten een Kubernetes cluster bestaat, hoe deze componenten zijn opgebouwd en hoe ze met elkaar samenwerken. Daarbij komen Nodes, Pods en Services aan bod. Ook wordt besproken hoe het command line tool kubectl kan worden gebruikt voor de besturing van de cluster.

  Kubernetes Architecture

  De cursus Kubernetes Orchestration gaat ook in op de architectuur van een Kubernetes cluster met de scheduler, replication controllers en rest services. Hierbij komt de rol van YAML Files, het Pod Manifest, Metadata en ConfigMaps aan bod.

  Cluster Deployments

  Dan is het de beurt aan een bespreking van Cluster Deployments. Aan de orde komt de de deployment lifecycle van een cluster met container states als Desired State, Actual State en Pod phases als Complete Stage en Failed Stage. Ook scaling van deployments en de rollback van deployments wordt daarbij besproken.

  Kubernetes Services

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de diverse services die in een Kubernetes cluster aanwezig zijn zoals de ClusterIP, de NodePort en de LoadBalancer service. Ook wordt dan ingegaan op service discovery en port configurations.

  Networking

  Tenslotte staat networking in een Kubernetes cluster op het programma van de cursus. Daarbij komen container communication en pod communication aan bod. Ook wordt ingegaan op ingress networking en ingress rules.

 • Cursus Kubernetes Orchestration : Training

  Doelgroep cursus Kubernetes Orchestration

  De cursus Kubernetes Orchestration is bedoeld voor developers en devops professionals die kennis willen opdoen van Kubernetes voor het deployen en orchestreren van containers.

  Voorkennis cursus Kubernetes Orchestration

  Om aan de cursus Kubernetes Orchestration mee te kunnen doen moeten deelnemers beschikken over ervaring met het ontwikkelen van applicaties. Ervaring met containers wordt aanbevolen.

  Uitvoering Training Kubernetes Orchestration

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat cursus Kubernetes Orchestration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat Kubernetes Orchestration.

  Cursus Kubernetes Orchestration
 • Cursus Kubernetes Orchestration : Modules

  Module 1 : Kubernetes Intro

  Module 2 : Kubernetes Components

  Module 3 : Kubernetes Architecture

  What is Kubernetes?
  Packaging Applications
  Images
  Docker Containers
  Docker Engine
  Environment Replication
  Control Groups
  Namespaces
  Layered File System
  Resource Utilization
  Development Life Cycle
  Containers and Microservices
  Container Orchestration
  Kubernetes Cluster
  Nodes and Pods
  Services
  kubectl
  cluster-info
  Kubernetes Dashboard
  Grafana Monitoring
  Rest-API
  Swagger Dashboard
  Master Container
  kube-scheduler
  kube-apiserver
  Using CLI
  Scheduler
  Replication Controllers
  Rest Services
  etcd
  kube-proxy
  YAML Files
  Pod Manifest
  Metadata
  Label Selectors
  Storage
  ConfigMaps
  ConfigMap from File
  ConfigMap in Pod

  Module 4 : Cluster Deployments

  Module 5 : Kubernetes Services

  Module 6 : Networking

  Deployment Lifecycle
  Deployment Stages
  Progressing Stage
  Desired State
  Actual State
  Complete Stage
  Failed Stage
  Rollback Deployments
  Scale Deployment
  Pause Deployment
  Cluster Workloads
  Health Checks
  Life Cycle Hooks
  Types of Services
  ClusterIP
  NodePort
  LoadBalancer
  ExternalName
  Proxy Modes
  userspace
  iptables
  Service Discovery
  DNS versus ENV Var
  Headless Services
  Port Configurations
  Secrets
  Container Communication
  Pod Communication
  Pod to Service Communication
  Ingress
  HTTP(S) Routes
  Ingress Rules
  Types Of Ingress
  Single Service
  Simple Fanout
  Virtual Hosting
  Ingress Controllers
  Helm Charts
  Operators
 • Cursus Kubernetes Orchestration : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Kubernetes Orchestration : Reviews

 • Cursus Kubernetes Orchestration : Certificaat