fbpx

Cursus Spring 5 Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Spring 5 Development : Inhoud

  In de cursus Spring 5 Development leer je de nieuwste features van versie 5 van het Spring Framework. In de training wordt ingegaan op Reactive Programming met Spring WebFlux en Reactive Streams. Ook leer je gebruik te maken Functional Programming constructs in Spring en de Kotlin programmeer taal.

 • Cursus Spring 5 Development : Training

  Doelgroep Cursus Spring 5 Development

  De cursus Spring 5 Development is bestemd voor developers met kennis van en ervaring met het Spring Framework die de nieuwe features van Spring 5 willen leren.

  Voorkennis Cursus Spring 5 Development

  Ervaring met programmeren in een oudere versie van het Spring Framework is vereist om deel te kunnen nemen aan deze cursus.

  Uitvoering Training Cursus Spring 5 Development

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentaties en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Spring 5 Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Spring 5 Development.

  Cursus Spring 5 Development
 • Cursus Spring 5 Development : Modules

  Module 1 : Spring 5 New Features

  Module 2 : Spring Core Additions

  Module 3 : Reactive Programming

  JDK 8 and 9 Support
  JDK Changes
  Annotation based Programming
  Lambda's for Bean Registration
  Functional Web Framework
  HTTP 2 Support
  Server Push
  Servlet 4.0 Pushbuilder
  Library Support
  JUnit 5 Support
  @Nullable annotation
  @NotNull annotation
  Java 8 reflection enhancement
  Java 8 default methods
  Commons Logging bridge
  Resource abstraction
  Component index
  Consistent detection of transaction
  Async annotations
  GenericApplicationContext
  What is Reactor?
  Reactive Design Pattern
  Reactive Streams Support
  Event Loop Execution Model
  Reactive Stack
  Reactive Stream Adapters
  Spring Security Reactive
  Reactor and RxJava
  Mutable State
  Threading Model

  Module 4 : Functional Programming

  Module 5 : WebFlux

  Module 6 : Kotlin and Spring

  Matching Media Types
  Match HTTP Request Predicates
  Functional Endpoints?
  HandlerFunction
  RouterFunction
  FilterFunction
  Composing Functions
  Method References
  DispatchHandler
  Conventional Request Patterns
  Restful API
  URI Delegating Calls
  REST Endpoints
  What is WebFlux?
  WebFlux Config
  Reactive API
  Annotated Controllers
  Spring MVC or WebFlux?
  Event Loop
  Concurrency Model
  Netty
  WebHandler API
  Asynchronous Service Request
  Handling Concurrent Requests
  Event Bus Implementation
  Mono and Flux
  What is Kotlin?
  Functional Web endpoints
  Bean registration with Kotlin
  Constructors and Inheritance
  Destructuring Declarations
  Delegations
  Sealed and Data Classes
  Visibility Control
  Extension
  Java Interoperabiliy
  Kotlin's DSL
  Immutable Classes
  null Safe API

  Module 8 : Testing with JUnit 5

  What is new in JUnit?
  JUnit Jupiter
  JUnit Vintage
  Basic Annotations
  @BeforeAll and @BeforeEach
  @DisplayName and @Disabled
  @AfterEach and @AfterAll
  Assertions and Assumptions
  Exception Testing
  Test Suites
  Dynamic Tests
 • Cursus Spring 5 Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Spring 5 Development : Reviews

 • Cursus Spring 5 Development : Certificaat