fbpx

Cursus Mean Stack Programmeren

In de cursus MEAN Stack Programmeren leren de deelnemers full stack web applicaties te ontwikkelen met MongoDB, Express, Angular en NodeJS (MEAN). Met de MEAN stack en de onderliggende technologieën kunnen hoogwaardige full stack web applicaties ontwikkeld worden die alleen gebaseerd zijn op HTML, CSS en JavaScript.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Mean Stack Programmeren : Inhoud

  Mean Stack

  De cursus gaat van start met een overzicht van Full Stack Web Development en de architectuur van de MEAN stack. Hierbij wordt het NodeJS ecosysteem toegelicht met de npm package manager voor dependency management van packages, modules en Global Objects. Ook wordt ingegaan op de principes van Single Page Applicaties (SPA) die gebaseerd zijn op Ajax technologie.

  NodeJS

  Vervolgens wordt de server side JavaScript library NodeJS meer in detail besproken. Aandacht wordt besteed aan de centrale NodeJS event loop, het verschil tussen synchronous en asynchronous calls en het gebruik van promises in plaats van callbacks.

  Express Framework

  Dan komt het Express Framework aan de orde dat bestaat uit een aantal node modules die fungeren als een server side web application framework. Een Express Server bestaat in feite uit een drietal componenten, de router, de routes en middleware componenten.

  REST Services

  Aan de orde komt hoe Express reageert op het HTTP protocol en fungeert als een REST server. De principes van REST services worden uitgelegd waarbij content wordt geserveerd op basis van URL patterns en HTTP verbs als GET, POST en PUT.

  Angular

  En ook de nieuwste versie van het Angular JavaScript Frontend Framework voor SPA applicaties staat op het programma van de cursus. Hierbij komen Angular Routing, Typescript en Angular Forms aan de orde.

  MongoDB

  Tenslotte wordt ingegaan op de MongoDB database voor NoSQL data opslag op de server en komen de creatie van MongoDB collecties en het uitvoeren van queries aan de orde.

 • Cursus Mean Stack Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Mean Stack Programming

  De cursus Mean Stack Programming is bedoeld voor Web Developers die de Mean stack met MongoDB, Express, Angular en NodeJS willen gebruiken bij het ontwikkelen van moderne single page Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus Mean Stack Programming

  Ervaring met JavaScript programmeren en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Mean Stack Programming

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Mean Stack Programming

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Mean Stack Programming.

  Cursus Mean Stack Programming
 • Cursus Mean Stack Programmeren : Modules

  Module 1 : Mean Stack Intro

  Module 2 : NodeJS

  Module 3 : Express Framework

  Full Stack Development
  Mean Stack Architecture
  NodeJS and nmp
  NodeJS Ecosystem
  Using Packages
  Global Objects
  NodeJS Module System
  package.json
  NoSQL Databases
  MongoDB
  Single Page Applications
  Angular Framework
  MVC Patterm
  Node’s Event Loop
  Interleaving Events
  Timers
  Synchronous versus Asynchronous
  Blocking versus Non Blocking
  Using Callbacks
  Synchronous Mode
  Asynchrony with Callbacks
  Node Events
  Callback versus Events
  EventEmitter Class
  Emitting Once
  Asynchrony with Promises
  Node Web Server
  Node Web Client
  What is Express?
  Important Modules
  Request Properties
  Request Methods
  Response Properties
  Response Methods
  Basic Routing
  Serving Static Files
  Get and Post Method
  File Upload
  Cookies Management

  Module 4 : Rest Services

  Module 5 : Angular Framework

  Module 6 : TypeScript

  REST Web Services
  REST Principles
  ID and Links
  Multiple Representation
  Common REST Patterns
  Resource URI Access Patterns
  JSON
  JSON versus XML
  List Users API
  Add User API
  Path Parameters
  Delete API
  Bootstrapping Angular
  Displaying data
  Using Directives
  Dependency Injection
  Templates
  Annotations
  Views
  Controllers
  Data Binding
  Input and Outputs
  Angular Services
  Modules
  Weak Typing in JavaScript
  Strong Typing in TypeScript
  ECMAScript Standard
  Using Built-in Types
  Inferred Typing
  Explicit Casting
  Classes
  Interfaces
  Decorators
  Iterators
  Generics
  Sync and await

  Module 7 : Routing

  Module 8 : Forms

  Module 9 : MongoDB

  Angular Routes
  Routing Configuration
  Route Comparison
  Routing Parameters
  Configuring routes
  Linking to Routes
  Guards
  Child routes
  Sibling routes
  Lazy Loading Routes
  Template Driven Forms
  Model-driven Forms
  Tracking Changes by CSS
  Control
  ControlGroup
  FormBuilder
  Validation
  Error Messages
  Custom Validators
  Asynchronous Validators
  Mongoose Node Module
  Mongoose Schema's
  ObjectID Schema Type
  Mongoose Models
  Create Database in MongoDB
  Create Collection
  Insert into Collection
  Insert Multiple Documents
  Find One, All or Some
  Queries
 • Cursus Mean Stack Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Mean Stack Programmeren : Reviews

 • Cursus Mean Stack Programmeren : Certificaat