fbpx

Cursus Advanced C Programmeren

In de cursus Advanced C Programmeren worden geavanceerde aspecten van de programmeertaal C behandeld, waaronder het gebruik van modules en interfaces, object georiënteerd programmeren en encapsulation in C.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Advanced C Programmeren : Inhoud

  Potentiële Gevaren in C

  Ook wordt aandacht besteed aan de potentiële gevaren die bepaalde constructies in C hebben, zoals C macro's, evaluatie volgorde en het gebruik van globals.

  Pointer Technieken

  Verder komt het gebruik van verschillende pointer technieken aan de orde evenals het gebruik van pointers naar functies.

  Dynamische Datastructuren

  De meest voorkomende dynamische datastructuren zoals arrays, linked lists, hash tables en trees en hun implementatie in C worden eveneens in detail besproken.

  Optimalisatie Technieken

  En ook wordt aandacht besteed aan optimalisatie technieken voor wat betreft executie snelheid en geheugen gebruik.

  Advanced C Library Functies

  Verder staan de meer geavanceerde functies van de C library zoals setjmp, longjmp, signals, bsearch en qsort etc. op het programma.

  Bit Manipulatie

  Tot slot is er aandacht voor bit manipulatie en geavanceerde string handling en parsing.

 • Cursus Advanced C Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Advanced C Programmeren

  De cursus Advanced C Programmeren is bedoeld voor C developers die zich willen verdiepen in de meer geavanceerde functies en technieken van de taal C.

  Voorkennis Cursus Advanced C Programmeren

  Om aan deze cursus deel te nemen is kennis van en ervaring met programmeren in C vereist.

  Uitvoering Training Advanced C

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Advanced C Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced C Programmeren.

  Cursus Advanced C Programmeren
 • Cursus Advanced C Programmeren : Modules

  Module 1 : C Pitfalls

  Module 2 : Object Orientation in C

  Module 3 : Pointers and Arrays

  C Standards
  Pitfalls C Language
  Write Clean Code
  Good Programming Style
  Rules for Functions
  Deep versus Flat Code
  Evaluation Order
  Avoid Macros
  Without const
  Using const
  Code Reuse
  Avoid Globals
  Pre and Post Conditions
  Invariants
  Code Smells
  Object Orientation
  Classes and Objects
  Example Class and Objects
  Object Orientation in C
  Simple Objects in C
  C versus C++
  Class Constructor in C
  Member Functions in C
  Encapsulation in C
  Public Function Members in C
  Inheritance
  Extending C++ Classes
  Virtual Functions
  Virtual Function Table
  Polymorphism
  Pointers Revisited
  Pointer Arithmetic
  Pointers and Arrays
  Function Pointers
  Optional Ampersand
  Variable Length Arguments
  Varargs Example
  Array Initialization
  Array Traversal
  Arrays of Structs
  Arrays versus Pointers
  Multidimensional Arrays
  Indices in 3d Array
  Dynamic Arrays
  Ragged Arrays

  Module 4 : Data Structures in C

  Module 5 : Bit Manipulation

  Module 6 : C Standard Library

  Dynamic Data Structures
  Singly Linked Lists
  Linked List Element Type
  Creating List Elements
  Doubly Linked Lists
  Stacks and Queues
  Hash Tables
  Load Factor
  Hash Functions
  Trees
  Trees Traversal
  Bit Manipulation
  Bitwise Operators
  Bitwise AND
  Bitwise OR
  Bitwise XOR
  Bitwise NOT
  Bitshift Operators
  Bit Shifting
  Bitwise Assignment Operators
  Bit Rotation
  BitFlag Functions
  What are Signals?
  ANSI C-Signal Types
  Handling Signals
  SIGABRT, SEGV, SEGFPE
  setjmp and longjmp
  Coroutines
  atexit Function
  assert Function
  perror Function
  Raising Signals
  Alarm Signal

  Module 7 : String Handling

  Looking for Characters
  Looking for Substrings
  Count Matching Characters
  Looking for Character Sets
  String Comparison
  String Tokenizing
  Convertion Strings to Numbers
  Handling Conversion Errors
  qsort and Bsearch
  Advanced String Handling
 • Cursus Advanced C Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Advanced C Programmeren : Reviews

  Ferdinand : Brunel
  Zeer bruikbare cursus waarvan ik de opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk. Lekkere lunches.
  Marc : ICT Automatisering
  Cursus is van een goede standaard.
  Inhoudelijk erg informatief en up to date.
 • Cursus Advanced C Programmeren : Certificaat