fbpx
Code: PRG202
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1650

Cursus Advanced C Programmeren

27-05 t/m 29-05-2019
24-07 t/m 26-07-2019
25-09 t/m 27-09-2019
27-11 t/m 29-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced C

Cursus Advanced C ProgrammerenDe cursus Advanced C Programmeren is bedoeld voor C developers die zich willen verdiepen in de meer geavanceerde functies en technieken van de taal C.

Voorkennis Cursus Advanced C

Om aan deze cursus deel te nemen is kennis van en ervaring met programmeren in C vereist.

Uitvoering Training Advanced C

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Advanced C Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced C Programmeren.

Inhoud Cursus Advanced C Programmeren

In de cursus Advanced C Programmeren worden geavanceerde aspecten van de programmeertaal C behandeld, waaronder het gebruik van modules en interfaces, object georiënteerd programmeren en encapsulation in C. Ook wordt aandacht besteed aan de potentiële gevaren die bepaalde constructies in C hebben, zoals C macro’s, evaluatie volgorde en het gebruik van globals. Verder komt het gebruik van verschillende pointer technieken aan de orde evenals het gebruik van pointers naar functies. De meest voorkomende dynamische datastructuren zoals arrays, linked lists, hash tables en trees en hun implementatie in C worden eveneens in detail besproken. En ook wordt aandacht besteed aan optimalisatie technieken voor wat betreft executie snelheid en geheugen gebruik. Verder staan de meer geavanceerde functies van de C library zoals setjmp, longjmp, signals, bsearch en qsort etc. op het programma. Tot slot is er aandacht voor bit manipulatie en geavanceerde string handling en parsing.

Module 1 : C Pitfalls

Module 2 : Object Orientation in C

Module 3 : Pointers and Arrays

C Standards
Pitfalls C Language
Write Clean Code
Good Programming Style
Rules for Functions
Deep versus Flat Code
Evaluation Order
Avoid Macros
Without const
Using const
Code Reuse
Avoid Globals
Pre and Post Conditions
Invariants
Code Smells
Object Orientation
Classes and Objects
Example Class and Objects
Object Orientation in C
Simple Objects in C
C versus C++
Class Constructor in C
Member Functions in C
Encapsulation in C
Public Function Members in C
Inheritance
Extending C++ Classes
Virtual Functions
Virtual Function Table
Polymorphism
Pointers Revisited
Pointer Arithmetic
Pointers and Arrays
Function Pointers
Optional Ampersand
Variable Length Arguments
Varargs Example
Array Initialization
Array Traversal
Arrays of Structs
Arrays versus Pointers
Multidimensional Arrays
Indices in 3d Array
Dynamic Arrays
Ragged Arrays

Module 4 : Data Structures in C

Module 5 : Bit Manipulation

Module 6 : C Standard Library

Dynamic Data Structures
Singly Linked Lists
Linked List Element Type
Creating List Elements
Doubly Linked Lists
Stacks and Queues
Hash Tables
Load Factor
Hash Functions
Trees
Trees Traversal
Bit Manipulation
Bitwise Operators
Bitwise AND
Bitwise OR
Bitwise XOR
Bitwise NOT
Bitshift Operators
Bit Shifting
Bitwise Assignment Operators
Bit Rotation
BitFlag Functions
What are Signals?
ANSI C-Signal Types
Handling Signals
SIGABRT, SEGV, SEGFPE
setjmp and longjmp
Coroutines
atexit Function
assert Function
perror Function
Raising Signals
Alarm Signal

Module 7 : String Handling

Looking for Characters
Looking for Substrings
Count Matching Characters
Looking for Character Sets
String Comparison
String Tokenizing
Convertion Strings to Numbers
Handling Conversion Errors
qsort and Bsearch
Advanced String Handling

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl