Code: PRG202
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1400

Cursus Advanced C Programmeren

20-12 t/m 22-12-2017
21-02 t/m 23-02-2018
24-04 t/m 26-04-2018
27-06 t/m 29-06-2018
22-08 t/m 24-08-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced C

Cursus Advanced C  Deze cursus is bedoeld voor C developers die zich willen verdiepen in de meer geavanceerde functies en technieken van de taal C.

Voorkennis Cursus Advanced C

Om aan deze cursus deel te nemen is kennis van en ervaring met programmeren in C vereist.

Uitvoering Training Advanced C

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Advanced C Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced C Programmeren.

Inhoud Cursus Advanced C Programmeren

In de cursus Advanced C Programmeren worden geavanceerde aspecten van de programmeertaal C behandeld, waaronder het gebruik van modules en interfaces, object georiënteerd programmeren en encapsulation in C. Ook wordt aandacht besteed aan de potentiële gevaren die bepaalde constructies in C hebben, zoals C macro’s, evaluatie volgorde en het gebruik van globals. Verder komt het gebruik van verschillende pointer technieken aan de orde evenals het gebruik van pointers naar functies. De meest voorkomende dynamische datastructuren zoals arrays, linked lists, hash tables en trees en hun implementatie in C worden eveneens in detail besproken. En ook wordt aandacht besteed aan optimalisatie technieken voor wat betreft executie snelheid en geheugen gebruik. Verder staan de meer geavanceerde functies van de C library zoals setjmp, longjmp, signals, bsearch en qsort etc. op het programma. Tot slot is er aandacht voor bit manipulatie en geavanceerde string handling en parsing.

Module 1 : C Pitfalls

Module 2 : Object Orientation in C

Module 3 : Pointers and Arrays

Coding Style
Evaluation Order
Risk or macros
Use of const
Code re-use
Modules
Interfaces
Object Oriented Programming in C
Encapsulation
Data Hiding
Pointer arithmetic
Function pointers
Variable Length Argument Lists
Arrays vs. Pointers
Multidimensional arrays
Dynamic Arrays
Ragged Arrays

Module 4 : Data Structures in C

Module 5 : Bit Manipulation

Module 6 : C Standard Library

Dynamic data structures
Linked Lists
Doubly Linked Lists
Stacks, Queues And Lists
Hash Tables
Open Address Hash Tables
Trees
Recursive traversal
Iterative traversal
Bit Manipulation
Optimizing memory management
Optimization Techniques
C Standard Library
Handling Asynchronous Events With Signal
setjmp and longjmp
atexit, assert, perror

Module 7 : String Handling

qsort and Bsearch
Advanced String Handling

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl