fbpx

Cursus Cobol Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Cobol Programmeren : Inhoud

  In de cursus Cobol Programmeren leren de deelnemers applicaties te ontwikkelen in de Common Business Oriented Language (COBOL). Cobol kwam in 1959 voort uit de Conference on Data Systems Language (CODASYL), toen in de westerse wereld steeds meer bedrijven behoefte kregen aan de automatisering van processen. Cobol wordt nog steeds veel gebruikt bij banken en verzekerings maatschappijen, maar heeft sinds de begin dagen veel veranderingen ondergaan. Sinds de COBOL 2002 standaard ondersteunt Cobol ook object georiënteerd programmeren.

  Cobol Intro

  De cursus gaat van start met een overzicht van de typische kenmerken en programma structuur van Cobol. Hierbij worden de Cobol Metalanguage, Divisions, Sections, Paragraphs, Sentences en Statements besproken.

  Data Declarations en Procedure Divisions

  Vervolgens wordt ingegaan op het gebruik van Data Declarations en Procedure Divisions. Aandacht wordt besteed aan literals, constants, variabelen, structured data en assignment. En ook input en output en diverse verbs komen aan bod zoals ACCEPT, DISPLAY, COMPUTE, ADD, SUBTRACT, MULTIPLY en DIVIDE.

  Control Flow

  Voorst zijn control flow constructies in Cobol met selecties en iteraties onderdeel van het programma van de cursus. Daarbij komen onder andere condition types, truth tables, decision tables, de EVALUATE Metalanguage en ook PERFORM..THRU, PERFORM..TIMES en PERFORM..VARYING aan de orde.

  Subroutines

  Na een behandeling van subroutines in Cobol is het dan de beurt aan een bespreking van het lezen en schrijven van sequential files.

  Records

  Hierbij wordt aandacht besteed aan Records, Fields, Record Buffers, Variable-Length Records en de operaties SELECT, ASSIGN, OPEN, CLOSE, READ en WRITE.

  Arrays en Strings

  Tenslotte passeren tabular data, arrays en strings in Cobol de revue en wordt de cursus afgesloten met de behandeling van object georiënteerd programmeren in Cobol met modules en classes.

 • Cursus Cobol Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Cobol Programmeren

  De cursus Cobol Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de programmeer taal Cobol.

  Voorkennis Cursus Cobol Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Cobol Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Cobol Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Cobol Programmeren.

  Cursus Cobol Programmeren
 • Cursus Cobol Programmeren : Modules

  Module 1 : Cobol Intro

  Module 2 : Data Declaration

  Module 3 : Procedure Division

  Cobol Origins
  Versions of Cobol
  Cobol Idiosyncrasies
  Noise Words
  Cobol Metalanguage
  Program Structure
  Divisions and Sections
  Paragraphs and Sentences
  Statements
  Coding Rules
  Micro Focus Cobol
  Installing Cobol
  Alphanumeric Literals
  Numeric Literals
  Figurative Constants
  Data Items or Variables
  Type Enforcement
  Alphabetic Data
  Declaring Data
  PICTURE Clause
  Assignments
  MOVE Verb
  Structured Data
  Data Hierarchy
  Input and Output
  ACCEPT Verb
  DISPLAY Verb
  System Variables
  Common Arithmetic
  ROUNDED Phrase
  ON SIZE ERROR
  COMPUTE Verb
  ADD Verb
  SUBTRACT Verb
  MULTIPLY Verb
  DIVIDE Verb

  Module 4 : Selection

  Module 5 : Iteration

  Module 6 : Sequential Files

  IF Statement
  Condition Types
  Relation and Class
  Sign and Complex
  Truth Tables
  Implied Subjects
  Nested IF's
  END-IF vs. Period
  SET Verb Metalanguage
  Decision Tables
  EVALUATE Metalanguage
  Open Subroutines
  Closed Subroutines
  PERFORM NamedBlock
  PERFORM..THRU Dangers
  PERFORM..TIMES
  Inline Execution
  Out-of-Line Execution
  PERFORM..UNTIL
  UNTIL Condition
  PERFORM..VARYING
  WITH TEST
  Records and Fields
  Processing Files
  Implications of Buffers
  Creating Records
  Record Buffers
  SELECT and ASSIGN
  OPEN and CLOSE
  READ and WRITE
  Multiple Records
  Type Code
  Variable-Length Records

  Module 7 : Tabular Data

  Module 8 : String Manipulation

  Module 9 : Classes and Objects

  Tables vs. Arrays
  Declaring Tables
  OCCURS Clause Rules
  Subscript Rules
  Multidimensional Tables
  Prefilled Tables
  SEARCH and SEARCH ALL
  INDEXED BY Clause
  Using SET
  KEY IS Clause
  Binary Search
  INSPECT Verb
  INSPECT .. TALLYING
  Modifying Phrases
  INSPECT .. REPLACING
  INSPECT .. CONVERTING
  String Concatenation
  STRING Verb
  String Splitting
  Data-Movement Termination
  UNSTRING Termination
  Reference Modification
  Module Strength
  Module Coupling
  Dictionary Class
  Cobol Classes
  Objects and Methods
  Registering Classes
  Object References
  Destroying Objects
  Object Identifiers
  SUPER and SELF
  Scope Issues
 • Cursus Cobol Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Cobol Programmeren : Reviews

 • Cursus Cobol Programmeren : Certificaat