fbpx

Cursus AWS voor Developers

In de cursus AWS voor Developers leren de deelnemers Amazon Web Services (AWS) te gebruiken voor de ontwikkeling van Cloud Applicaties en Services. AWS is een veel gebruikt Cloud Platform waarmee bedrijven en individuen applicaties op basis van een Pay as You go model in AWS server farms kunnen laten draaien.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus AWS voor Developers : Inhoud

  AWS Intro

  De cursus AWS voor Developers gaat van start met een overzicht van de belangrijkste services die door AWS worden aangeboden. Hierbij komen Compute, Storage en Free Services evenals Virtual Servers aan bod. Ook wordt ingegaan op de AWS Architecture, availability zones en het pricing model.

  EC2 Instances

  Dan is het tijd voor een bespreking van het gebruik van EC2 instances. EC2 instances zijn VPC's die gebaseerd zijn op basis Amazon Machine Images (AMI's) maar die verder geheel naar eigen inzicht kunnen worden ingericht. Het maken van connecties, het toekennen van storage en de beveiliging van EC2 komen aan de orde.

  Elastic Beanstalk

  Vervolgens wordt ingegaan op de AWS orchestration service Elastic Beanstalk waarop applicaties kunnen worden gedeployed. EBS ondersteunt diverse programmeertalen en biedt services als load balancing, auto scaling en security met een firewall.

  AWS Data Access

  Ook het gebruik van databases in de AWS Cloud is onderdeel van het programma van de cursus. Hierbij staat de Relational Database Service centraal en komen koppelingen met databases als MySQL en PostgreSQL aan de orde. Voorts wordt aandacht besteed NoSQL databases en aan het aanmaken en managen van S3 Storage Buckets.

  AWS Lambda

  AWS ondersteunt ook serverless computing met AWS Lambda. Uitgelegd wordt dat serverless computing niet betekent dat er geen servers worden gebruikt maar dat het management van servers volledig uit handen wordt genomen door AWS. Aan de orde komt vervolgens het reageren op events, automatic scaling en orchestration van functions.

  Virtual Networks

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het opzetten van Virtual Networks in de de AWS Cloud. Daarbij wordt ingegaan op AWS Networking met Elastic IP Addresses, Internet Gateways, Security Groups en Network Address Translation.

 • Cursus AWS voor Developers : Training

  Doelgroep Cursus AWS voor Developers

  De cursus AWS voor Developers is bedoeld voor developers die Amazon Web Services willen gebruiken om cloud applicaties te ontwikkelen en te deployen.

  Voorkennis Cursus AWS voor Developers

  Ervaring met een moderne programmeer taal zoals C#, Java, Python of PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training AWS voor Developers

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. Tijdens de cursus worden theorie en exercises afgewisseld.

  Certificering Cursus AWS voor Developers

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat van deelname aan AWS voor Developers.

  Cursus AWS Cloud Development
 • Cursus AWS voor Developers : Modules

  Module 1 : AWS Intro

  Module 2 : EC2 Instances

  Module 3 : Elastic Beanstalk

  Amazon Web Services
  AWS Cloud Computing
  Compute Services
  Virtual Servers
  Storage Services
  AWS CloudFront
  AWS Architecture
  AWS Regions
  Availability Zones
  AWS CLI
  Developer Tools
  AWS Pricing
  Free Services
  What is AWS EC2?
  EC2 Instance Types
  Amazon Machine Images
  EC2 VPC's
  Selecting Storage
  Elastic Block Storage
  Security Groups
  EC2 Key Pair
  IAM Users
  Instance Creation
  Instance Tagging
  Connect to EC2 Instance
  EC2 Monitoring
  What is Elastic Beanstalk?
  Elastic Beanstalk Architecture
  Beanstalk Environment
  Web Server Environment
  Deploying Applications
  Supported Languages
  Elastic Load Balancer
  Auto Scaling Group
  Host Manager
  Creating Firewall
  Worker Environment
  Communication with Queue
  Deploying on EBS

  Module 4 : Data Access

  Module 5 : AWS Lambda

  Module 6 : Virtual Networks

  Relational Database Service
  DB Instances
  RDS Database Types
  MySQL and PostgreSQL
  Amazon Aurora
  Query API
  Scaling RDS
  NoSQL Database Service
  DynamoDB
  AWS S3 Storage
  S3 Buckets
  Managing Buckets
  S3 Glacier
  What is AWS Lambda?
  Serverless Computing
  Automating Infrastructure
  Automated Administration
  Reacting to Events
  HTTP Requests
  Supported Languages
  Custom Backends
  Fault Tolerance
  Automatic Scaling
  Running Container Images
  Orchestrating Functions
  Pay per Use
  AWS Networking
  Virtual Private Cloud (VPC)
  Elastic IP Addresses
  Private and Public IP
  Subnets
  Route Tables
  Internet Gateway
  Security Group
  Network ACL
  Understanding VPC CIDR
  Network Address Translation
  NAT Gateway
  Private Connectivity Options
 • Cursus AWS voor Developers : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus AWS voor Developers : Reviews

 • Cursus AWS voor Developers : Certificaat