fbpx

Cursus Lua Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Lua Programmeren : Inhoud

  In de cursus Lua Programmeren leren de deelnemers Lua te gebruiken bij het ontwikkelen van applicaties. Lua is een lichtgewicht, open source script taal en is geschreven in C. Lua wordt toegepast in vele platforms variërend van grote server systemen tot kleine mobiele applicaties. Lua is bedoeld om geïntegreerd te worden met C code en vult C code aan met een goede faciliteiten voor string manipulatie, eenvoudige test en debug mogelijkheden, dynamische geheugen allocatie en automatisch memory management.

  Lua Intro

  De cursus gaat van start met een uitleg over het Lua Software systeem, de Lua Interpreter, de Lua Compiler en de SciTE IDE.

  Lua Syntax

  Ook wordt ingegaan op de Lua language syntax, de variabelen en data types, het verschil tussen RValues en LValues, operators, control flow en Lua modules.

  Functions

  Vervolgens komt het definiëren en aanroepen van functies in Lua aan de orde met parameter passing, function scope en return values. Lua ondersteunt ook functioneel programmeren en in dit verband worden functies als variabelen, functies als return values en closures behandeld.

  Data Structures en Classes

  Ook wordt ingegaan op data structures en classes en objects in Lua. Hierbij worden arrays, iterators en tables behandeld en worden de concepten van inheritance, overriding en polymorphism uitgelegd en gedemonstreerd.

  Threads en Coroutines

  Dan staan multithreading en coroutines op het programma van de cursus. Aan de orde komt hoe verschillende taken parallel aan elkaar kunnen worden uitgevoerd in multiple threads en hoe coroutines de controle aan elkaar overgeven met yield en resume.

  Lua Data Access

  Tenslotte wordt de cursus afgesloten met de behandeling van data access vanuit Lua applicaties. Zowel het benaderen van files als het benaderen van relationele databases wordt daarbij behandeld.

 • Cursus Lua Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Lua Programmeren

  De cursus Lua Programmeren is bedoeld voor developers die de snelle geïnterpreteerde scripttaal Lua willen leren.

  Voorkennis Cursus Lua Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren vereist. Ervaring met object georiënteerd en functioneel programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Lua Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Lua Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Lua Programmeren.

  Cursus Lua Programmeren
 • Cursus Lua Programmeren : Modules

  Module 1 : Lua Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Lua Functions

  Lua Origins
  Relation to C
  Lua Interpreter
  Lua Compiler
  Memory Management
  String Handling
  Lua's Software System
  Installing Lua
  Interactive Mode
  SciTE IDE
  Lua Extensions
  Lua Tokens
  Data Types
  Variables
  LValues and RValues
  Type Function
  Operators
  Control Flow
  Loops
  If Selection
  Modules
  require Statement
  Defining Functions
  Function Scope
  Parameter Passing
  Formal Parameters
  Return Values
  Assigning Functions
  Passing Functions
  Variable Arguments
  Chunks as Functions
  Closures
  Built-In Functions

  Module 4 : Data Structures

  Module 5 : Object Orientation

  Module 6 : Threading and Coroutines

  Arrays and Indexing
  Multiple Dimensions
  Lua Iterators
  Generic For Iterator
  Stateless Iterators
  Stateful Iterators
  Lua Tables
  Table Representation
  Table Manipulation
  Sorting Tables
  Metatables
  Operation Behavior
  Classes and Objects
  Creating Objects
  Accessing Properties
  Member Functions
  Mutable Values
  Immutable Values
  MetaMethods
  Inheritance
  Overriding Methods
  Polymorphism
  Garbage Collection
  Collector Functions
  What are Coroutines?
  Creating Coroutines
  Coroutine Functions
  yield and resume
  wrap and running
  Transferring Control
  Maintaining State
  Concurrent Tasks
  Synchronization
  Event Handling
  Event Loops
  Debugging

  Module 7 : Data Access

  File I/O
  Implicit File Descriptors
  Explicit File Descriptors
  Database Access
  LuaSQL Library
  Making Connection
  Execute Function
  Inserts and Updates
  Executing Queries
  Retrieving Results
  Transactions
  SQLite and MySQL
 • Cursus Lua Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Lua Programmeren : Reviews

 • Cursus Lua Programmeren : Certificaat