fbpx

Cursus Git Fundamentals

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Git Fundamentals : Inhoud

  In de cursus Git Fundamentals leren de deelnemers het gedistribueerde version control system Git te gebruiken voor versie beheer van applicaties. Git is oorspronkelijk ontwikkeld door Linus Torvalds voor het beheer van de Linux Kernel maar is inmiddels uitgegroeid tot een populair en wijdverbreid versie beheers systeem. In de cursus wordt zowel Git vanaf de command line als Git in de GUI SourceTree behandeld.

  Git Intro

  De cursus Git Fundamentals gaat van start met een uitleg van de werking van Git die fundamenteel verschilt van de werking van traditionele versie beheers systemen zoals Subversion en CVS. Git maakt geen gebruik van een centrale repository waarin je files in en uit checkt. Bij Git krijgt iedere developer daarentegen de beschikking over alle voorafgaande versies in gecomprimeerde vorm.

  Git Commands

  Aan de orde komen vervolgens de Git Configuratie opties zoals system, user en repository configuratie. Na een bespreking van fundamentele Git concepten zoals working directory en staging area wordt ingegaan op de verschillende soorten repositories zoals local repositories, remote repositories en bare repositories. Ook komen diverse basis commando's in Git aan bod zoals add, commit, checkout, status, revert en reset aan bod. Aan de orde komt eveneens hoe je aan commits kunt refereren middels een hash of door ze een specifieke tag te geven met git tag.

  Git Branching

  Onderdeel van het cursus programma is ook het afsplitsen van branches voor het testen van features met git branche. Hierbij wordt de betekenis van detached HEADS besproken. Het bewaren van wijzigingen voor later met git stash komt eveneens aan de orde.

  Git Merging

  En ook wordt het weer samenvoegen van deze branches met git merge behandeld. Tijdens het samenvoegen van branches kunnen conflicten zijn ontstaan en de opties voor conflict resolution worden besproken.

  Git Remote

  En ook het werken met remote repositories en de commando's daarvoor worden gebruikt zoals git remote, git fetch, git pull en git push komen aan de orde.

  Tooling

  De cursus wordt afgesloten met een overzicht van de tools die beschikbaar zijn voor Git version management. Dan wordt ook aandacht besteed aan GitHub dat ook wel bekend staat als Facebook voor developers.

 • Cursus Git Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus GIT Fundamentals

  De cursus GIT Fundamentals is bestemd voor een ieder die Git wil leren gebruiken als version control system.

  Voorkennis GIT Fundamentals

  Om aan de cursus GIT Fundamentals te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Ervaring met versie beheer of software ontwikkeling is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training GIT Fundamentals

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten met een Gui verhelderen de behandelde concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering GIT Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat GIT Fundamentals.

  Cursus GIT
 • Cursus Git Fundamentals : Modules

  Module 1 : Git Intro

  Module 2 : Git Commands

  Module 3 : Branching

  What is Git?
  Version Control Systems
  Git Installation
  Git Configuration
  Git Workflow
  Working Directory
  Staging Area
  Repositories
  Git Tooling
  Git Bash
  Git Gui
  Shell Integration
  git init
  git add
  git status
  git diff
  git commit
  git log
  git checkout
  git tag
  git revert
  git reset
  git rm
  Other Commands
  Branching Workflows
  Creating Branches
  git branch
  Switching Branches
  HEAD
  Branch Management
  Branch Pointer
  Master Branch
  Feature Branch
  Remote Branches
  git stash
  Amending Commits

  Module 4 : Merging

  Module 5 : Remotes

  Module 6 : Tooling

  git merge
  Merge Strategies
  Merge Conflicts
  Fork Maintenance
  Conflict Resolution
  Conflict Visualization
  git mergetool
  Resetting Master Branch
  Detached Heads
  git rebase
  Rebasing versus Merging
  Working with Remotes
  Bare repositories
  git clone
  Sharing and Updating
  git remote
  Setting Origin
  git fetch
  git pull
  Deleting Remote Branches
  git push
  Push Errors
  Git Repositories
  Public Repositories
  Securing with SSH
  Github
  BitBucket
  Gitlab
  Git in Open Source
  Gui Clients
  Smart Git
  Github Desktop
  SourceTree
 • Cursus Git Fundamentals : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Git Fundamentals : Reviews

  Hedwig : UvA
  Prima cursus. Er zou wat meer aandacht kunnen worden besteed aan GitHub.
  Simon : TNO
  Goede cursus. Wel graag na 1.5 uur een pauze inlassen.
  Monica : Mobiquity
  Great course. Thanks a lot.
  Irina : Mobiquity
  Thanks for the training. I enjoyed how interactive and hands-on it was.
 • Cursus Git Fundamentals : Certificaat