fbpx

Cursus Git Fundamentals

In de cursus Git Fundamentals leren de deelnemers het gedistribueerde version control system Git te gebruiken voor versie beheer van applicaties. Git is oorspronkelijk ontwikkeld door Linus Torvalds voor het beheer van de Linux Kernel maar is inmiddels uitgegroeid tot een populair en wijdverbreid versie beheers systeem. In de cursus wordt zowel Git vanaf de command line als Git in de GUI SourceTree behandeld.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Git Fundamentals : Inhoud

  Git Intro

  De cursus Git Fundamentals gaat van start met een uitleg van de werking van Git die fundamenteel verschilt van de werking van traditionele versie beheers systemen zoals Subversion en CVS. Git maakt geen gebruik van een centrale repository waarin je files in en uit checkt. Bij Git krijgt iedere developer daarentegen de beschikking over alle voorafgaande versies in gecomprimeerde vorm.

  Git Commands

  Aan de orde komen vervolgens de Git Configuratie opties zoals system, user en repository configuratie. Na een bespreking van fundamentele Git concepten zoals working directory en staging area wordt ingegaan op de verschillende soorten repositories zoals local repositories, remote repositories en bare repositories. Ook komen diverse basis commando's in Git aan bod zoals add, commit, checkout, status, revert en reset aan bod. Aan de orde komt eveneens hoe je aan commits kunt refereren middels een hash of door ze een specifieke tag te geven met git tag.

  Git Branching

  Onderdeel van het cursus programma is ook het afsplitsen van branches voor het testen van features met git branche. Hierbij wordt de betekenis van detached HEADS besproken. Het bewaren van wijzigingen voor later met git stash komt eveneens aan de orde.

  Git Merging

  En ook wordt het weer samenvoegen van deze branches met git merge behandeld. Tijdens het samenvoegen van branches kunnen conflicten zijn ontstaan en de opties voor conflict resolution worden besproken.

  Git Remote

  En ook het werken met remote repositories en de commando's daarvoor worden gebruikt zoals git remote, git fetch, git pull en git push komen aan de orde.

  Tooling

  De cursus wordt afgesloten met een overzicht van de tools die beschikbaar zijn voor Git version management. Dan wordt ook aandacht besteed aan GitHub dat ook wel bekend staat als Facebook voor developers.

 • Cursus Git Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus GIT Fundamentals

  De cursus GIT Fundamentals is bestemd voor een ieder die Git wil leren gebruiken als version control system.

  Voorkennis GIT Fundamentals

  Om aan de cursus GIT Fundamentals te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Ervaring met versie beheer of software ontwikkeling is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training GIT Fundamentals

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten met een Gui verhelderen de behandelde concepten. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering GIT Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat GIT Fundamentals.

  Cursus GIT
 • Cursus Git Fundamentals : Modules

  Module 1 : Git Intro

  Module 2 : Git Commands

  Module 3 : Branching

  What is Git?
  Version Control Systems
  Git Installation
  Git Configuration
  Git Workflow
  Working Directory
  Staging Area
  Repositories
  Git Tooling
  Git Bash
  Git Gui
  Shell Integration
  git init
  git add
  git status
  git diff
  git commit
  git log
  git checkout
  git tag
  git revert
  git reset
  git rm
  Other Commands
  Branching Workflows
  Creating Branches
  git branch
  Switching Branches
  HEAD
  Branch Management
  Branch Pointer
  Master Branch
  Feature Branch
  Remote Branches
  git stash
  Amending Commits

  Module 4 : Merging

  Module 5 : Remotes

  Module 6 : Tooling

  git merge
  Merge Strategies
  Merge Conflicts
  Fork Maintenance
  Conflict Resolution
  Conflict Visualization
  git mergetool
  Resetting Master Branch
  Detached Heads
  git rebase
  Rebasing versus Merging
  Working with Remotes
  Bare repositories
  git clone
  Sharing and Updating
  git remote
  Setting Origin
  git fetch
  git pull
  Deleting Remote Branches
  git push
  Push Errors
  Git Repositories
  Public Repositories
  Securing with SSH
  Github
  BitBucket
  Gitlab
  Git in Open Source
  Gui Clients
  Smart Git
  Github Desktop
  SourceTree
 • Cursus Git Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Git Fundamentals : Reviews

  Hedwig : UvA
  Prima cursus. Er zou wat meer aandacht kunnen worden besteed aan GitHub.
  Simon : TNO
  Goede cursus. Wel graag na 1.5 uur een pauze inlassen.
  Monica : Mobiquity
  Great course. Thanks a lot.
  Irina : Mobiquity
  Thanks for the training. I enjoyed how interactive and hands-on it was.
 • Cursus Git Fundamentals : Certificaat