fbpx
Code: MOB600
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus PhoneGap Programmeren

29-07 t/m 30-07-2019
28-10 t/m 29-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus PhoneGap Programmeren

Cursus PhoneGap Programmeren Deze cursus is bedoeld voor web developers, mobile developers en designers en project managers in mobile projecten die willen leren hoe PhoneGap kan worden gebruikt voor cross-platform programmering.

Voorkennis PhoneGap Programmeren

Kennis en ervaring met HTML, CSS en JavaScript en het mobile ecosysteem is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training PhoneGap Programmeren

De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s helpen in de verdere verheldering van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Mobile devices worden geëmuleerd in de Eclipse IDE. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering PhoneGap Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PhoneGap Programmeren.

Inhoud Cursus PhoneGap Programmeren

In de cursus PhoneGap Programmeren leren de deelnemers om met behulp van het open-source framework PhoneGap mobile apps te ontwikkelen die cross-platform zijn. Er wordt besproken hoe je met PhoneGap mobile apps kunt bouwen, waarbij code en andere assets worden hergebruikt en met inzet van vertrouwde web technologieën zoals HTML, CSS en JavaScript. Aandacht wordt besteed aan het inrichten van de ontwikkelomgeving, het compileren voor verschillende platforms en het runnen en debuggen van HTML en JavaScript. Ook wordt besproken hoe PhoneGap Build kan worden gebruikt om app-store-ready applicaties voor iOS, Android en Windows Phone te maken. Ook deployment en de installatie van de app op het device zoals een smartphone of tablet wordt behandeld. Verder wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van JavaScript voor mobile devices, het gebruik van CSS transities, animaties en transformaties om native looking interfaces te verkrijgen en het gebruik van mobile JS libraries, zoals XUI en Dashcode om mobile apps sneller te bouwen. Tot slot wordt besproken hoe native API’s, inclusief location, camera, accelerometer, contacts en meer via JavaScript kunnen worden benaderd.

Module 1 : Cross Platform Development

Module 2 : PhoneGap Essentials

Module 3 : PhoneGap Build

What is Phonegap?
Cross-platform development
jQuery
jQuery Mobile
AJAX and JSON
Local storage
App navigation techniques
Introducing PhoneGap
Native or HTML
PhoneGap Walkthrough
Apache Cordova
Adobe PhoneGap Build Accounts
Page Model
Developing in the Browser
Writing PhoneGap-Only Code
Initialization
Using PhoneGap APIs
Detecting Devices
Navigation
Responsive Design
What is PhoneGap Build
Eclipse with Plug-Ins
Running Android Simulators
Building your first App
Deploying on an Android
What is Required?
Viewing Console with Android SDK
What about Icenium?
Optional Apple Mac setup in XCode
Why not use PhoneGap Build?

Module 4 : Mobile Projects

Module 5 : Developing for iOS

Module 6 : Developing for Android

Mobile Projects
Creating a new project
Importing a boiler-plate project
Enabling PhoneGap for existing projects
What are Signing Certificates?
What is Provisioning?
Obtaining and Using Signing Certificate Keys
Workflow of iOS Development
Apple Developer program
Getting a Developer Account
Preparing the Mac
Provisioning a Device
Building a Development IPA
Building a Distribution IPA
Submitting to the AppStore
Signup for Google Play
Android Developer keys
Register Your App
Signing Your App
Upload to Google Play
Kindle Android Store
Registering with the Store
Testing Your App
Uploading for Certification
Why not PhoneGap Build?
Building the Project

Module 7 : Developing for Windows

Module 8 : Mobile Coding Techniques

Module 9 : Miscellaneous Topics

Windows Phone 8 emulators
Windows keys
Ripple Emulator in Chrome
Free Microsoft tools for Windows 8
Adding a Privacy Policy
Working with WinJS Code
Preparing for the Store
Submitting to the Store
Mobile Coding Techniques
Writing Optimised Javascript
Managing memory on mobiles
CSS optimisations
User-Interface best practices
Accessing Native APIs
When to go native
Geolocation
Camera
Accelerometer
Contacts
Other device-specific APIs

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl