fbpx

Cursus PhoneGap Programmeren

In de cursus PhoneGap Programmeren leren de deelnemers om met behulp van het open-source framework PhoneGap mobile apps te ontwikkelen die cross-platform zijn.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus PhoneGap Programmeren : Inhoud

  Cross Platform Apps

  Aan de orde komt hoe je met PhoneGap mobile apps kunt bouwen, waarbij code en andere assets worden hergebruikt en met inzet van vertrouwde web technologieën zoals HTML, CSS en JavaScript. Aandacht wordt besteed aan het inrichten van de ontwikkelomgeving, het compileren voor verschillende platforms en het runnen en debuggen van HTML en JavaScript.

  PhoneGap Build

  Ook wordt besproken hoe PhoneGap Build kan worden gebruikt om app-store-ready applicaties voor iOS en Android te maken. Deployment en de installatie van de app op het device zoals een smartphone of tablet wordt eveneens behandeld.

  JavaScript Optimalisatie

  Verder wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van JavaScript voor mobile devices, het gebruik van CSS transities, animaties en transformaties om native looking interfaces te verkrijgen. Het gebruik van mobile JS libraries, zoals XUI en Dashcode om mobile apps sneller te bouwen, staat eveneens op het programma.

  Native API's

  Tot slot wordt besproken hoe native API's, inclusief location, camera, accelerometer, contacts en meer via JavaScript kunnen worden benaderd.

 • Cursus PhoneGap Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus PhoneGap Programmeren

  De cursus PhoneGap Programmeren is bedoeld voor web developers, mobile developers en designers en project managers in mobile projecten die willen leren hoe PhoneGap kan worden gebruikt voor cross-platform programmering.

  Voorkennis PhoneGap Programmeren

  Kennis en ervaring met HTML, CSS en JavaScript en het mobile ecosysteem is vereist om aan de cursus PhoneGap Programmeren te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training PhoneGap Programmeren

  De onderwerpen worden besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's helpen in de verdere verheldering van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Mobile devices worden geëmuleerd in de Eclipse IDE. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering PhoneGap Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PhoneGap Programmeren.

  Cursus PhoneGap Programmeren
 • Cursus PhoneGap Programmeren : Modules

  Module 1 : Cross Platform Development

  Module 2 : PhoneGap Essentials

  Module 3 : PhoneGap Build

  What is Phonegap?
  Cross-Platform Development
  jQuery
  jQuery Mobile
  AJAX and JSON
  Local Storage
  App Navigation Techniques
  Initializing PhoneGap
  Native or HTML
  PhoneGap Walkthrough
  Apache Cordova
  Adobe PhoneGap Build Accounts
  Page Model
  Developing in Browser
  Writing PhoneGap-Only Code
  Using PhoneGap APIs
  Detecting Devices
  Navigation
  What is PhoneGap Build
  Eclipse with Plug-Ins
  Running Android Simulators
  Building your first App
  Deploying on an Android
  Viewing Console with Android SDK
  What about Icenium?
  Optional Apple Mac setup in XCode
  Why not use PhoneGap Build?

  Module 4 : Mobile Projects

  Module 5 : Developing for iOS

  Module 6 : Developing for Android

  Mobile Projects
  Creating a new project
  Importing a boiler-plate project
  Enabling PhoneGap for Projects
  What are Signing Certificates?
  What is Provisioning?
  Obtaining Certificates
  Using Signing Certificate Keys
  Uploading for Certification
  Workflow of iOS Development
  Apple Developer program
  Getting a Developer Account
  Preparing the Mac
  Provisioning a Device
  Building a Development IPA
  Building a Distribution IPA
  Submitting to the AppStore
  Signup for Google Play
  Android Developer keys
  Register Your App
  Signing Your App
  Upload to Google Play
  Kindle Android Store
  Registering with the Store
  Testing Your App
  Why not PhoneGap Build?
  Building the Project

  Module 7 : Developing for Windows

  Module 8 : Mobile Coding Techniques

  Module 9 : Miscellaneous Topics

  Windows Phone 8 emulators
  Windows keys
  Ripple Emulator in Chrome
  Free Microsoft tools for Windows 8
  Adding a Privacy Policy
  Submitting to the Store
  Mobile Coding Techniques
  Writing Optimised Javascript
  Working with WinJS Code
  Managing memory on mobiles
  CSS Optimisations
  User-Interface best practices
  Accessing Native APIs
  When to go native
  Geolocation
  Camera
  Accelerometer
  Other device-specific APIs
 • Cursus PhoneGap Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus PhoneGap Programmeren : Reviews

 • Cursus PhoneGap Programmeren : Certificaat