fbpx

Cursus Security in C# .NET Development

De cursus Security in C# .NET Development behandelt hoe het Android operating systeem en mobile apps op Android het beste beveiligd kunnen worden. Aandacht wordt besteed aan de Google Security Services, de security architectuur van het Android platform en kernel en applicatie security. De training gaat ook in op de implementatie van security en de rapportage van security issues.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Security in C# .NET Development : Inhoud

  Intro Security

  De cursus Application Security for Android gaat van start met een verklaring van belangrijke security begrippen zoals authenticatie, encryption, data resilience, backup, recovery, confidentiality, integrity en access control.

  Google Security Services

  Vervolgens wordt ingegaan op de Security Services die door Google worden aangeboden zoals App Services, Safety Net Attestation, Google Play, Penetration Testing en de Android Device Manager.

  Platform Security Architecture

  Ook wordt aandacht besteed aan de Android Platform Architecture die voorziet in bescherming van Apps, User Data, Networking en Inter Process Communication. Tevens komen dan App Signing en App en User Permissions aan bod.

  Kernel Security

  Onderdeel van het programma van de cursus Application Security voor Android is ook een bespreking van de kernel security die gebaseerd is op Linux. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de application sandbox, safe mode, filesystem permissions, storage encryption en de verified boot.

  Application Security

  Vervolgens komt application security aan de orde waarbij ingegaan wordt op het Android Permission Model voor het benaderen van Protected API's, het werken met content providers, Sensitive Data Input Devices en Application Signing.

  Implementing Security

  En ook aan de implementatie van security in Android wordt aandacht besteed. Die security wordt bevorderd door code reviews, het gebruik van Android Lint en het loggen van data. Eveneens komt het beveiligen van SUID files en configuratie files en het beperken van directory en device driver access aan de orde.

  Security Updates en Reports

  Tenslotte wordt ingegaan op het belang van security updates, de rapportage van security issues en de triaging van bugs. De belangrijkste zaken uit Android Reports en White Papers van de afgelopen jaren worden ook besproken.

 • Cursus Security in C# .NET Development : Training

  Doelgroep Cursus Security in C# .NET Development

  De cursus Security in C# .NET Development is bedoeld voor C# Developers die willen leren hoe je C# applicaties kunt beschermen tegen de vele risico's qua veiligheid.

  Voorkennis Cursus Security in C# .NET Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen kennis van en ervaring met C# en het .NET Platform vereist.

  Uitvoering Training Security in C# .NET Development

  De cursus Secure C# .NET Development is een hands-on cursus. Theorie uitleg aan de hand van demos en presentaties en praktijk aan de hand van exercises wisselen elkaar af.

  Certificaat cursus Security in C# .NET Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een certificaat van deelname aan de cursus Security in C# .NET Development.

  NET910-Secure-C#.NET-Development
 • Cursus Security in C# .NET Development : Modules

  Module 1 : Intro Secure Coding

  Module 2 : Broken Access Control

  Module 3 : Cryptographic Failures

  Secure Coding practices
  Never trusting Input
  SQL injection and NoSQL injection
  OS command injection
  Session Fixation
  Cross Site Scripting and CSRF
  Sensitive Data Exposure
  Insecure Deserialization
  Security Misconfiguration
  Using Unsafe Components
  Implement Proper Authentication
  Broken Authentication
  Role Based Access Control (RBAC)
  Implement Use Session Management
  Session Timeout
  Access Control Lists (ACLs)
  Principle of Least Privilege (PoLP)
  URL and API Authorization
  Error Handling
  Regular Security Testing
  Sensitive Data Exposure
  Weak Key Generation
  Insecure Storage of Keys
  Using Outdated Algorithms
  Hardcoding Secrets
  Insufficient Key Management
  Avoid Homegrown Cryptography
  Verify Signatures
  Side-Channel Attacks
  Lack of Forward Secrecy

  Module 4 : Injection Flaws

  Module 5 : Insecure Design

  Module 6 : Misconfiguration Failures

  SQL Injection (SQLi)
  Cross-Site Scripting (XSS)
  Command Injection
  XML Injection
  LDAP Injection
  XPath Injection
  SSI Injection
  Object Injection
  Template Injection
  CRLF Injection
  Inadequate Authentication
  Inadequate Authorization
  Lack of Input Validation
  Excessive Data Exposure
  Insecure Session Management
  Hardcoding Secrets
  Insufficient Logging and Monitoring
  Insecure Data Storage
  Cross-Site Request Forgery
  Improper Error Handling
  Improper Access Control
  Unsecured APIs
  Open Database Ports
  Default Credentials
  Unused or Unnecessary Features
  Weak Password Policies
  Missing Security Updates
  Improper File Permissions
  Insecure Session Management
  Excessive Error Detail

  Module 7 : NuGet Packages

  Module 8 : Authentication Mistakes

  Module 9 : Logging and Monitoring

  Known Vulnerabilities
  Malicious Packages
  License Compliance
  Misconfigured Packages
  Dependency Chains
  Cryptographic Weaknesses
  Data Privacy and Compliance
  Resource Exhaustion
  Insecure Configuration Defaults
  Weak Password Policies
  No Account Lockout Mechanism
  Inadequate Password Storage
  Hardcoding Credentials
  Lack of Multi-Factor Authentication (MFA)
  Insufficient Session Management
  Missing CAPTCHA or Rate Limiting
  Overly Permissive Access Controls
  Improper Handling Forgotten Passwords
  Insufficient Logging
  Lack of Centralized Logging
  Logging Sensitive Information
  Inadequate Log Retention
  Unencrypted Logging
  Insufficient Access Controls
  Failure to Monitor Logs in Real-Time
  No Alerts or Notifications
  Ignoring Anomalous Activity
 • Cursus Security in C# .NET Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Security in C# .NET Development : Reviews

 • Cursus Security in C# .NET Development : Certificaat