fbpx

Cursus Security in C# .NET Development

De cursus Security in C# .NET Development voorziet C# developers van de essentiƫle kennis en praktische vaardigheden om security problemen met web applicaties effectief aan te pakken. Veel voorkomende security problemen, zoals beschreven in de OWASP Top Tien, worden behandeld evenals best practices voor het omgaan met security uitdagingen in .NET C# code.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Security in C# .NET Development : Inhoud

  Intro Secure Coding

  De cursus Security in C# .NET Development gaat van start met een overzicht van het landschap van applicatie security, waaronder veel voorkomende attack vectors en mogelijke risico's bij het ontwikkelen van C# code.

  Broken Access Control

  Vervolgens wordt ingegaan het voorkomen van kwetsbaarheden als gevolg van broken access control. Daarbij wordt aandacht besteed aan Role Based Access Control (RABC), de juiste implementatie van session management en Access Control Lists.

  Cryptographic Failures

  Ook cryptografische zwakheden zoals gebrekkige encryptie algoritmen en onjuist gebruik van cryptografische functies komen aan bod.

  Injection Flaws

  Dan wordt worden de gevaren van injectie belicht zoals SQL injection en cross-site scripting (XSS) en cross-site request forgery (CSRF). Ook wordt dan ingegaan op secure coding practices om injectie te voorkomen zoals input validation, output encoding en geparametriseerde queries.

  Insecure Design

  Ook onveilig design komt aan de orde met gebrekkige input validatie, onjuiste error handling en onveilige authenticatie.

  Misconfiguration Failures

  En wordt belicht hoe configuratie fouten kunnen leiden tot security risks, zoals het gebruik van standaard instellingen en het onvoldoende beschermen van gevoelige data.

  NuGet Packages

  Eveneens wordt ingegaan op de risico's van externe NuGet packages, hoe NuGet packages te beoordelen en best practices voor het veilig integreren van NuGet packages.

  Logging and Monitoring

  Tenslotte komt aan de orde hoe logging en monitoring de security van C# applicaties kunnen verbeteren. Aandacht wordt besteed aan het belang van logging en monitoring voor het detecteren en reageren op security incidenten.

 • Cursus Security in C# .NET Development : Training

  Doelgroep Cursus Security in C# .NET Development

  De cursus Security in C# .NET Development is bedoeld voor C# Developers die willen leren hoe je C# applicaties kunt beschermen tegen de vele risico's qua veiligheid.

  Voorkennis Cursus Security in C# .NET Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen kennis van en ervaring met C# en het .NET Platform vereist.

  Uitvoering Training Security in C# .NET Development

  De cursus Secure C# .NET Development is een hands-on cursus. Theorie uitleg aan de hand van demos en presentaties en praktijk aan de hand van exercises wisselen elkaar af.

  Certificaat cursus Security in C# .NET Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een certificaat van deelname aan de cursus Security in C# .NET Development.

  NET910-Secure-C#.NET-Development
 • Cursus Security in C# .NET Development : Modules

  Module 1 : Intro Secure Coding

  Module 2 : Broken Access Control

  Module 3 : Cryptographic Failures

  Secure Coding practices
  Never trusting Input
  SQL injection and NoSQL injection
  OS command injection
  Session Fixation
  Cross Site Scripting and CSRF
  Sensitive Data Exposure
  Insecure Deserialization
  Security Misconfiguration
  Using Unsafe Components
  Implement Proper Authentication
  Broken Authentication
  Role Based Access Control (RBAC)
  Implement Use Session Management
  Session Timeout
  Access Control Lists (ACLs)
  Principle of Least Privilege (PoLP)
  URL and API Authorization
  Error Handling
  Regular Security Testing
  Sensitive Data Exposure
  Weak Key Generation
  Insecure Storage of Keys
  Using Outdated Algorithms
  Hardcoding Secrets
  Insufficient Key Management
  Avoid Homegrown Cryptography
  Verify Signatures
  Side-Channel Attacks
  Lack of Forward Secrecy

  Module 4 : Injection Flaws

  Module 5 : Insecure Design

  Module 6 : Misconfiguration Failures

  SQL Injection (SQLi)
  Cross-Site Scripting (XSS)
  Command Injection
  XML Injection
  LDAP Injection
  XPath Injection
  SSI Injection
  Object Injection
  Template Injection
  CRLF Injection
  Inadequate Authentication
  Inadequate Authorization
  Lack of Input Validation
  Excessive Data Exposure
  Insecure Session Management
  Hardcoding Secrets
  Insufficient Logging and Monitoring
  Insecure Data Storage
  Cross-Site Request Forgery
  Improper Error Handling
  Improper Access Control
  Unsecured APIs
  Open Database Ports
  Default Credentials
  Unused or Unnecessary Features
  Weak Password Policies
  Missing Security Updates
  Improper File Permissions
  Insecure Session Management
  Excessive Error Detail

  Module 7 : NuGet Packages

  Module 8 : Authentication Mistakes

  Module 9 : Logging and Monitoring

  Known Vulnerabilities
  Malicious Packages
  License Compliance
  Misconfigured Packages
  Dependency Chains
  Cryptographic Weaknesses
  Data Privacy and Compliance
  Resource Exhaustion
  Insecure Configuration Defaults
  Weak Password Policies
  No Account Lockout Mechanism
  Inadequate Password Storage
  Hardcoding Credentials
  Lack of Multi-Factor Authentication (MFA)
  Insufficient Session Management
  Missing CAPTCHA or Rate Limiting
  Overly Permissive Access Controls
  Improper Handling Forgotten Passwords
  Insufficient Logging
  Lack of Centralized Logging
  Logging Sensitive Information
  Inadequate Log Retention
  Unencrypted Logging
  Insufficient Access Controls
  Failure to Monitor Logs in Real-Time
  No Alerts or Notifications
  Ignoring Anomalous Activity
 • Cursus Security in C# .NET Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Security in C# .NET Development : Reviews

 • Cursus Security in C# .NET Development : Certificaat