fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus VBA Access Programmeren

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus VBA Access Programmeren : Training

  Cursus VBA Access Programmeren

  Doelgroep Cursus VBA Access Programmeren

  Deze cursus is bestemd voor iedereen die VBA, Visual Basic for Applications, en het DAO object model van Access wil leren om functionaliteit toe te voegen aan formulieren, rapporten en databases.

  Voorkennis VBA Access

  Kennis van en ervaring met Access is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training VBA Access Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s zorgen voor verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering VBA Access Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat VBA Access Programmeren.

 • Cursus VBA Access Programmeren : Inhoud

  In de cursus VBA Access Programmeren komt aan de orde hoe VBA, Visual Basic for Applications, kan worden gebruikt om in Access te programmeren en hoe het DAO object model gebruikt kan worden om Access databases te benaderen. Met name wordt ingegaan op die onderdelen van VBA Access die belangrijk zijn voor het aansturen van Access.

  De deelnemers leren hoe je met VBA informatie uit een Access database kan opvragen en hoe de gegevens gesorteerd en gefilterd kunnen worden. Bovendien komt aan de orde hoe je formulieren en rapporten meer functionaliteit kunt geven met VBA Access.

  Ook wordt ingegaan op het zogenaamde DAO, Data Access Object, object model en de properties en functies daarvan waarmee willekeurige database toegang mogelijk wordt. DAO is ook toepasbaar buiten VBA Access om. Tenslotte komt dan ook aan de orde hoe databases ook vanuit Word en Excel benaderd kunnen worden met het DAO object model.

 • Cursus VBA Access Programmeren : Modules

  Module 1 : VBA Intro

  Module 2 : VBA Syntax

  Module 3 : Control flow

  Visual Basic Editor
  Programmeren in VBA
  Entering code
  VBA Code
  Statements
  Comments
  Stapsgewijs uitvoeren
  Breakpoints
  Debuggen
  Variabelen
  Constanten
  Operatoren
  Parameters
  Argumenten
  Procedures
  Functies
  Modules
  Objecten
  If Statements
  Else Statements
  If Then Else
  Select case
  For Next
  Do Loop
  Arrays in VBA
  Multidimensionale arrays
  Dynamische array declareren

  Module 4 : Events

  Module 5 : Formulieren

  Module 6 : DAO

  Wat zijn Events
  Soorten events
  Reageren op events
  Events afhandelen
  Event functies
  Domein functies
  MsgBox in VBA
  Formulieren
  Koppelen aan gegevens
  Autolookup queries gebruiken
  Formulieren synchroniseren
  Besturingselementen en velden
  Berekende queryvelden gebruiken
  Opdrachten van Access
  Wat is DAO
  Data Access Objects
  Informatie zoeken
  Werkgroepen
  Record sets
  Word Database Access
  Excel Database Access
 • Cursus VBA Access Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus VBA Access Programmeren : Reviews

 • Cursus VBA Access Programmeren : Certificaat