fbpx
Code: VBA300
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus VBA Access Programmeren

25-07 t/m 26-07-2019
03-10 t/m 04-10-2019
05-12 t/m 06-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus VBA Access Programmeren

Cursus VBA Access Programmeren Deze cursus is bestemd voor iedereen die VBA, Visual Basic for Applications, en het DAO object model van Access wil leren om functionaliteit toe te voegen aan formulieren, rapporten en databases.

Voorkennis VBA Access

Kennis van en ervaring met Access is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training VBA Access Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s zorgen voor verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering BA Access Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat VBA Access Programmeren.

Inhoud Cursus VBA Access Programmeren

Aan de orde komt hoe VBA, Visual Basic for Applications, kan worden gebruikt om in Access te programmeren en hoe het DAO object model gebruikt kan worden om Access databases te benaderen. Met name wordt ingegaan op die onderdelen van VBA Access die belangrijk zijn voor het aansturen van Access. De deelnemers leren hoe je met VBA informatie uit een Access database kan opvragen en hoe de gegevens gesorteerd en gefilterd kunnen worden. Bovendien komt aan de orde hoe je formulieren en rapporten meer functionaliteit kunt geven met VBA Access. Ook wordt ingegaan op hetzogenaamde DAO, Data Access Object, object model en de properties en functies daarvan waarmee willekeurige database toegang mogelijk wordt. DAO is ook toepasbaar buiten VBA Access om. Tenslotte komt dan ook aan de orde hoe databases ook vanuit Word en Excel benaderd kunnen worden met het DAO object model.

Module 1 : VBA Intro

Module 2 : VBA Syntax

Module 3 : Control flow

Visual Basic Editor
Programmeren in VBA
Entering code
VBA Code
Statements
Comments
Stapsgewijs uitvoeren
Breakpoints
Debuggen
Variabelen
Constanten
Operatoren
Parameters
Argumenten
Procedures
Functies
Modules
Objecten
Selecties
If Statements
Else Statements
If Then Else
Select case
Iteraties
For Next
Do Loop
Arrays in VBA
Multidimensionale arrays
Dynamische array declareren

Module 4 : Events

Module 5 : Formulieren

Module 6 : DAO

Wat zijn Events
Soorten events
Reageren op events
Events afhandelen
Event functies
Domein functies
MsgBox in VBA
Formulieren
Koppelen aan gegevens
Informatie zoeken
Autolookup queries gebruiken
Formulieren synchroniseren
Besturingselementen en velden
Berekende queryvelden gebruiken
Opdrachten van Access
DoCmd in Access
Wat is DAO
Data Access Objects
Werkgroepen
Record sets
Word Database Access
Excel Database Access

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl