fbpx

Cursus Access Programmeren met VBA

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Access Programmeren met VBA : Inhoud

  In de cursus Access Programmeren met VBA leert u de Microsoft Access Database van extra functionaliteit te voorzien met Visual Basic for Applications (VBA). Access is een relationele database applicatie die onderdeel is van het Microsoft Office pakket. Access gebruikt een grafische interface, waardoor het mogelijk is voor weinig gevorderde gebruikers om een database te bouwen. Access bevat tevens functionaliteit om een frontend te bouwen. Met VBA kun je echter nog meer functionaliteit aan Access toevoegen.

  Intro VBA

  De cursus VBA Access Programmeren gaat van start met een bespreking van de VBA Editor, het invoeren van code en het stapsgewijs uitvoeren van de code met de debugger.

  VBA Syntax

  Vervolgens wordt ingegaan op de syntax van VBA met variabelen, operatoren, procedures, functies, parameters, objecten en modules.

  Control Flow

  Ook wordt behandeld hoe sturing kan worden gegeven aan de uitvoer van de code middels if en else statements, select clausules en for loops. Ook worden dan arrays aan de orde gesteld.

  Events

  Events worden gegenereerd door user interactie zoals het op knoppen drukken of het invoeren van commando's via het keyboard. Deze events zijn belangrijk zijn voor het aansturen van Access en worden behandeld.

  Formulieren

  Bovendien wordt aandacht besteed aan hoe je formulieren en rapporten meer functionaliteit kunt geven met VBA Access.

  DAO

  Tenslotte wordt ingegaan op het Data Access Object model (DAO) en de properties en functies daarvan. Met DAO en VBA kan uit een willekeurige Access database informatie worden opgevraagd en kunnen de gegevens gesorteerd en gefilterd worden. Met DAO is het ook mogelijk om vanuit Word en Excel met VBA Access databases te benaderen.

 • Cursus Access Programmeren met VBA : Training

  Doelgroep Cursus Access Programmeren met VBA

  Deze cursus is bestemd voor iedereen die VBA, Visual Basic for Applications, en het DAO object model van Access wil leren om functionaliteit toe te voegen aan formulieren, rapporten en databases.

  Voorkennis Access Programmeren met VBA

  Kennis van en ervaring met Access is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Access Programmeren met VBA

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo’s zorgen voor verduidelijking van de concepten. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Access Programmeren met VBA

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Access Programmeren met VBA.

  Cursus VBA Access Programmeren
 • Cursus Access Programmeren met VBA : Modules

  Module 1 : VBA Intro

  Module 2 : VBA Syntax

  Module 3 : Control flow

  Visual Basic Editor
  Programmeren in VBA
  Entering code
  VBA Code
  Statements
  Comments
  Stapsgewijs uitvoeren
  Breakpoints
  Debuggen
  Variabelen
  Constanten
  Operatoren
  Parameters
  Argumenten
  Procedures
  Functies
  Modules
  Objecten
  If Statements
  Else Statements
  If Then Else
  Select case
  For Next
  Do Loop
  Arrays in VBA
  Multidimensionale arrays
  Dynamische array declareren

  Module 4 : Events

  Module 5 : Formulieren

  Module 6 : DAO

  Wat zijn Events
  Soorten events
  Reageren op events
  Events afhandelen
  Event functies
  Domein functies
  MsgBox in VBA
  Formulieren
  Koppelen aan gegevens
  Autolookup queries gebruiken
  Formulieren synchroniseren
  Besturingselementen en velden
  Berekende queryvelden gebruiken
  Opdrachten van Access
  Wat is DAO
  Data Access Objects
  Informatie zoeken
  Werkgroepen
  Record sets
  Word Database Access
  Excel Database Access
 • Cursus Access Programmeren met VBA : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Access Programmeren met VBA : Reviews

 • Cursus Access Programmeren met VBA : Certificaat