fbpx

Cursus JSON Fundamentals

In de cursus JSON Fundamentals leren de deelnemers de beginselen van het JSON data formaat en krijgen een grondig begrip van de toepassing van JSON bij REST Services en configuratie files.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus JSON Fundamentals : Inhoud

  JSON Introductie

  De cursus JSON Fundamentals gaat van start met een uitleg van de JSON standaard en de verschillende versies daarvan. Vervolgens wordt ingegaan om de nauwe relatie tussen JavaScript en JSON dat immers de afkorting is van JavaScript Object Notatie.

  JSON Syntax

  Aandacht wordt besteed aan de syntax van JSON documenten waarbij data bestaat uit namen gekoppeld aan values, verschillende data elementen gescheiden worden door komma's, objecten worden omgeven door accolades en blok haken arrays bevatten.

  JSON Validity

  Ook komt het valideren van JSON documenten met JSON Schema aan de orde. Het verschil tussen syntactische en semantische validatie wordt besproken. En er wordt ingegaan op de verschillende data types die JSON Schema kent zoals numbers, objects, arrays en enumerated values.

  JSON Processing

  Tenslotte komt het gebruik van JSON bij Web API's aan bod. Tevens wordt dan aandacht besteed aan zoek mogelijkheden met JSON en aan transformatie van JSON data naar andere data formaten zoals HTML.

 • Cursus JSON Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus JSON Fundamentals

  De cursus JSON Fundamentals is bedoeld voor developers, systeemanalisten en systeembeheerders die de basisconcepten van JSON en de toepassingen van JSON willen leren.

  Voorkennis Cursus JSON Fundamentals

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen zijn algemene computer vaardigheden en basiskennis van het Internet vereist.

  Uitvoering Training JSON Fundamentals

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's en afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus JSON Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat JSON Fundamentals.

  Cursus JSON Fundamentals
 • Cursus JSON Fundamentals : Modules

  Module 1 : JSON Introduction

  Module 2 : JSON Syntax

  Module 3 : JSON Validity

  JSON Standard
  Why JSON?
  JSON and JavaScript
  JavaScript Objects
  JSON Generators
  JSON Stringifier
  JSON Parser
  Core JSON
  JSON Versions
  JSON File Type
  JSON Style Guidelines
  JSON Data Types
  JSON Value Types
  JSON Nesting
  JSON MIME Type
  JSON Objects
  JSON Arrays
  JSON Comments
  JSON Serialization
  toJSON()
  JSON Deserialization
  Using eval
  Syntactic Validation
  Semantic Validation
  What Is JSON Schema?
  Comparison to XML Schema
  JSON Schema Types
  Basic Types
  Numbers
  Arrays
  Enumerated Values
  Objects
  Pattern Properties

  Module 4 : JSON Processing

  JSON Web API's
  JSON Search
  Libraries and Tools
  JSON Search Libraries
  JSON Search Tools
  JSON Path
  JSON Pointer
  JSON Transform
  JSON-to-HTML
  Transform Libraries
  JSON-to-JSON Transform
 • Cursus JSON Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus JSON Fundamentals : Reviews

 • Cursus JSON Fundamentals : Certificaat