fbpx

Cursus Developing Web Components

In de cursus Developing Web Components leren de deelnemers web platform API's zoals te gebruiken om nieuwe zelf gedefinieerde Web Components met een eigen HTML tag, eigen encapsulated styles en eigen gedrag te maken. De deelnemers leren te werken met Custom Elements, Shadow DOM en HTML Templates

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Developing Web Components : Inhoud

  Intro Web Components

  De cursus Developing Web Components gaat van start met een overzicht van Web Components en de voordelen die ze bieden op het gebied van encapsulation, reusability en interoperability. Deelnemers krijgen een fundamenteel inzicht in de belangrijkste concepten en technologieën die ten grondslag liggen aan Web Components, zoals Custom Elements, de Shadow DOM en HTML templates.

  Custom Elements

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de manier waarop Custom Elements kunnen worden gedefinieerd en gebruikt. Onderwerpen zijn onder meer de life cycle van Custom Elements, properties, attributes en events, evenals best practices voor het maken en uitbreiden van Custom Elements.

  ES modules

  Ook komen ES modules aan bod die modulaire code organisatie en dependency management bij JavaScript development mogelijk maken. Onderwerpen zijn de creatie van ES modules en het importeren en exporteren van ES modules. Ook komt aan de orde hoe projecten met behulp van dit krachtige module systeem kunnen worden gestructureerd.

  Shadow DOM

  Ook de Shadow DOM wordt besproken en er wordt uitgelegd hoe je styling en markup binnen Web Components kunt inkapselen, waardoor isolatie wordt gegarandeerd en style leakage wordt voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan het creëren van Shadow Roots, het stylen van Shadow DOM content en het gebruik van slots voor content projection.

  HTML Templates

  Onderdeel van de cursus Web Component Development zijn ook de HTML templates waarmee herbruikbare markup structuren worden gedefinieerd. Er wordt uitgelegd hoe HTML templates encapsulation en instantiatie van complexe HTML structuren mogelijk maken, waardoor een flexibele en efficiënte component composition in web applicaties mogelijk wordt.

  Advanced Web Components

  Tenslotte worden geavanceerde technieken en patterns voor het ontwikkelen van Web Components behandeld. Hierbij komen de samenstelling en communicatie tussen Web Components, het integreren van Web Components in microservices architecturen en het optimaliseren van prestaties en toegankelijkheid aan bod.

 • Cursus Developing Web Components : Training

  Doelgroep Cursus Developing Web Components

  De cursus Developing Web Components is bestemd voor Web Developers die willen leren hoe Web Components in moderne web applicaties kunnen worden toegepast.

  Voorkennis Cursus Developing Web Components

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is goede kennis van de basis van Web Applicaties met HTML en CSS en kennis van JavaScript vereist.

  Uitvoering Training Web Components

  De theorie wordt uitgelegd met slides en demos. De cursus heeft een hands-on karakter. Uitleg wordt afgewisseld met oefeningen.

  Certificaat Cursus Web Components

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan Web Components.

  Cursus Developing Web Components
 • Cursus Developing Web Components : Modules

  Module 1 : Intro Web Components

  Module 2 : Custom Elements

  Module 3 : ES Modules

  What are Web Components?
  Benefits of Web Components
  Web Component Specifications
  Custom Elements
  Shadow DOM
  Style Encapsulation
  ES Modules
  HTML Templates
  Browser Support
  Environment Setup
  Create First Web Component
  Intro Custom Elements
  Defining Custom Elements
  Lifecycle Hooks
  Attributes and Properties
  Event Handling
  Extending Built-in Elements
  Naming Conventions
  JavaScript Libraries
  Platform API's
  Polyfills
  Browser Compatibility
  ECMA Standard
  Module Systems
  CommonJS Modules
  Asynchronous Module Definition
  Internal Modules
  External Modules
  Imports and Exports
  Module Scopes
  Module Instantiation
  Dependency Graphs
  WebAssembly Integration

  Module 4 : Shadom DOM

  Module 5 : HTML Templates

  Module 6 : Advanced Web Components

  What is Shadow DOM?
  Encapsulation
  Creating Shadow Roots
  Styling Shadow DOM Content
  Scoped CSS Variables
  Shadow DOM Slots
  Shadow DOM Events
  Manipulating Shadow DOM Content
  CSS Encapsulation
  CSS Inheritance
  Debugging Shadow DOM
  What are HTML Templates?
  Creating HTML Templates
  Content Insertion
  Markup Fragments
  Template Cloning
  Template Instantiation
  Parameterized Templates
  Dynamic Templates
  Template Accessibility
  Templating Engines
  Template Libraries
  Composing Web Components
  Component Interaction
  Custom Events
  Shadow DOM Composition
  Slot Receptacles
  Named Slots
  Conditional Rendering
  Internationalization
  Single Page Applications
  Microservices Architecture
  Responsive Web Components
 • Cursus Developing Web Components : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Developing Web Components : Reviews

 • Cursus Developing Web Components : Certificaat