fbpx

Cursus Data Analyse met Python

In de cursus Data Analyse met Python leert u hoe u de Python taal en Python libraries kunt gebruiken in Data Analysis projecten.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Data Analyse met Python : Inhoud

  Python Overview

  De cursus Data Analyse met Python start met een behandeling in vogelvlucht van de Python syntax aspecten die belangrijk zijn bij Data Analyse projecten. Variabelen, data types, functies, flow control, comprehensions, classes, modules en packages worden besproken. Ook wordt ingegaan op de werking van de Jupyter notebooks, de IPython shell en het installeren van Python packages in Anaconda.

  Numpy

  Vervolgens komt het NumPy package in de cursus Data Analyse met Python aan de orde, waarmee grote datasets zeer efficiënt verwerkt kunnen worden. Hierbij wordt NumPy’s ndarray object en zijn methodes besproken. Aandacht wordt besteed aan de verschillende array manipulatie technieken met broadcasting en vectorized operations.

  Pandas

  Vervolgens staat het gebruik van Panda's op het programma van de cursus Data Analyse met Python. De pandas library introduceert twee nieuwe data structures in Python die gebruik maken van Numpy en daarom snel zijn. De data structures zijn DataFrame en Series en er wordt uitgebreid ingegaan hoe deze te gebruiken voor data analysis bij het inspecteren, selecteren, filteren, combineren en groeperen van data.

  MatPlotLib

  Ook wordt in de cursus Data Analyse met Python de MatPlotlib library besproken die nauw is geïntegreerd met NumPy en een zeer krachtig instrument vormt voor het creëren en plotten van complexe data relaties.

  Scikit-Learn

  En tenslotte wordt aandacht besteed aan de essentials van de ScikitLearn library voor modellering. De cursus Data Analyse met Python maakt gebruik van vele voorbeelden uit de praktijk en laat zien hoe één- en twee- en drie dimensionale data sets kunnen worden gevisualiseerd.

 • Cursus Data Analyse met Python : Training

  Doelgroep Cursus Data Analyse met Python

  De cursus Data Analyse met Python is bedoeld voor data analisten die Python en de Python libraries willen gebruiken in Data Analyse projecten.

  Voorkennis training Data Analyse met Python

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met een willekeurige programmeertaal of pakket zoals SPSS, Matlab of VBA wenselijk. De cursus start met de behandeling van de beginselen van de programmeertaal Python.

  Uitvoering cursus Data Analyse met Python

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Als ontwikkelomgeving wordt de Anaconda distributie met Jupyter notebooks gebruikt. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Data Analyse met Python

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Data Analyse met Python.

  Cursus-Data-Analyse-met-Python
 • Cursus Data Analyse met Python : Modules

  Module 1 : Python Language Syntax

  Module 2 : Functions and Modules

  Module 3 : Classes and Objects

  Python Features
  Running Python
  Anaconda Distribution
  IPython Shell
  Interactive and Script Mode
  Python Data Types
  Numbers and Strings
  Sequences and Lists
  Sets and Dictionaries
  Python Flow Control
  Exception Handling
  Pass by Value and Reference
  Scope of Variables
  EFAP principle
  What are comprehensions?
  Lambda Operator
  Filter, Reduce and Map
  List comprehensions
  Set and Dictionary comprehensions
  Creating and Using Modules
  import Statement
  from…import Statement
  Creating Classes
  Creating and Using Objects
  Accessing Attributes
  Property Syntax
  Constructors and Destructors
  Encapsulation
  Inheritance
  super Keyword
  Checking Relationships
  issubclass and isinstance
  Overriding Methods

  Module 4 : Numpy

  Module 5 : Pandas

  Module 6 : Data Manipulation

  NumPy Numerical Types
  Data Type objects
  dtype attributes
  Slicing and Indexing
  Array comparisons
  Manipulating array shapes
  Stacking and Splitting arrays
  any(),all(), slicing, reshape()
  Manipulating array shapes
  Methods of ndarray
  Views versus copies
  ravel(),flatten(),transpose()
  Pandas DataFrame
  Import Data
  Inspect Data
  Data Visualization
  DataFrame Data Types
  Indexing and selection
  Data operations in pandas
  Missing Data
  Hierarchical Indexing
  Plotting with Pandas
  Combining Datasets
  Exploratory Data Analysis
  Indexing Data Frames
  .loc and .iloc Accessor
  Slicing and Indexing a Series
  Filtering with Boolean Series
  Zeros and NaNs
  all and any Nonzeros
  Using map Function
  Hierarchical Indexing
  Rearranging Data
  Reshaping by Pivoting
  Transformation and Aggregation
  Grouping Data

  Module 7 : MatplotLib

  Module 8 : Time Series

  Module 9 : SciKitLearn Essentials

  Simple Plots
  Plot format String
  Subplots
  Histograms
  Logarithmic Plots
  Scatter plots
  Fill between
  Legend and Annotations
  Three Dimensional Plots
  Contour Plots
  Transformations
  Projections
  Indexing Pandas Time Series
  Reading and Slicing Times
  Using a DatetimeIndex
  Reindexing the Index
  Separating and Resampling
  Rolling mean and Frequency
  Resample and Roll with it
  Manipulating Time Series
  Method chaining and Filtering
  Missing values and Interpolation
  Time Zones and Conversion
  Plotting Time Series
  SkiKit Learn library
  Machine learning essentials
  Supervised and Unsupervised
  Feature matrix
  Target array
  Estimator API
  Hyperparameters
  Fit method
  Predict method
  Model Selection
  Linear Regression
  Logistic Regression
 • Cursus Data Analyse met Python : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Data Analyse met Python : Reviews

  Hilde : Actiam
  Veel geleerd. De python libraries voor Data Analyse zijn omvangrijk. Ik heb het overzicht en kan dingen verder uitzoeken.
  Fred : Telegraaf
  Prima training. Schat aan extra materiaal mee naar huis gekregen.
  Casper : Telegraaf
  Alle onderwerpen zijn aan bod gekomen maar ik zou graag nog meer aandacht willen voor prediction en machine learning.
  Lennart : ABN-AMRO
  Good course. It would be useful to be able to practice more in between the course days.
  Peter : ABN-AMRO
  Due to the group the pace was high, but there was one 'beginner' who had a hard time keeping up.
  Herman : ING
  Deze training gaf een goed overzicht van de mogelijkheden van programmeren in Python en werd gegeven door een enthousiaste, kundige trainer.
  Naar mijn mening werd er iets te veel tijd besteed aan plots maken, maar volgens mij is dat in vervolg trainingen al aangepast.
  Gangjian : ABN-AMRO
  Very informative course for Python starters. The course covers a lot of practical(detailed) issues that can be encountered in daily analytical work. The teacher is open to discussion and helpful.
  Yang : ABN-AMRO
  The content of Python course for data science is quite comprehensive.
  The lecturer is helpful in explaining concepts and giving advice for problems.
  Vijay : NXP
  SpiralTrain helped me to fine tune the material for the need of all participants.
  I find them helpful and friendly.
  Good company and pleasure to have the course from them.
  Joost-Jan : Staples
  Zeer nuttige training met veel informatie en theorie.
  Ik had graag nog meer tijd gehad voor handson praktijk en exercises.
  Goede service en goed behandeld.
 • Cursus Data Analyse met Python : Certificaat