fbpx

Cursus Web Application Security

De cursus Web Application Security gaat in op de meest voorkomende security risico's bij web applicaties en hoe deze kunnen worden aangepakt. In een tijd waarin aanvallen op applicaties alleen maar toe lijken te nemen, is voor developers van groot belang zich bewust te zijn van de soorten bedreigingen en hoe applicaties daartegen kunnen worden gewapend.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Web Application Security : Inhoud

  Security Issues

  De cursus gaat van start met een bespreking de meest voorkomende security issues zoals die zijn benoemd in het Open Web Application Security Project (OWASP). Hierbij wordt onder andere ingegaan op de risico's van kwetsbaarheden in libraries, het belang van het minimaliseren van het attack surface van een applicatie en kwetsbaarheden in authenticatie controle.

  Cross Site Scripting

  Bij Cross-Site Scripting (XSS) aanvallen worden kwaadaardige scripts geïnjecteerd in een web site. Typisch gebeurt dit doordat de aanvaller JavaScript code laat uitvoeren in de browser. XSS aanvallen komen veel voor en kunnen overal in de applicatie optreden waarbij user input niet wordt gevalideerd.

  SQL Injection

  Ook wordt aandacht besteed aan SQL Injection waarbij een aanvaller kwaadaardige code in SQL statements plaatst. SQL Injection heeft meestal als oorzaak dat ongecontroleerde user input wordt gebruikt voor de aanmaak van SQL statements. De gevolgen van SQL Injection kunnen ernstig zijn zoals data corruptie, data diefstal of de vernietiging van data.

  Cross Site Request Forgery

  Vervolgens is het de beurt aan de bespreking van CSRF. Aan de orde komt hoe bij CSRF kwaadaardige commando's in naam van een door de web applicatie vertrouwde gebruiker worden uitgevoerd. Vaak wordt hierbij gebruikt gemaakt van speciaal ontworpen image tags of hidden forms.

  Session Hijacking

  En ook Session Hijacking staat op het programma van de cursus. Bij Session Hijacking weet de aanvaller via sniffing technieken of XSS een session ID te bemachtigen en die vervolgens kwaadaardig te exploiteren.

  SSL Certificates

  Tenslotte wordt in de cursus Web Application Security ingegaan op het beveiligen van web applicaties door middel van SSL of TLS. Een encrypted communicatie kanaal zorgt er dan voor dat data veilig getransporteerd kan worden en digital certificates zorgen voor de authenticatie.

 • Cursus Web Application Security : Training

  Doelgroep Cursus Web Application Security

  De cursus Web Application Security is bedoeld voor web developers die willen leren hoe je web applicaties beschermt tegen de vele veiligheidsrisico's.

  Voorkennis Cursus Web Application Security

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met het ontwikkelen van web applicaties vereist. Ervaring met PHP of JavaScript is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Web Applicatie Security

  De cursus Web Applicatie Security heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Web Applicatie Security

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat Web Applicatie Security.

  Web Application Security
 • Cursus Web Application Security : Modules

  Module 1 : Intro Security

  Module 2 : Cross Site Scripting

  Module 3 : SQL Injection

  Security Risks
  Top 1O OWASP Risks
  Sensitive Data Exposure
  Broken Authentication
  Social Engineering
  Library Vulnerabilities
  Sensitive Data Exposure
  Attack Surface
  Security Patches
  Under Protected API's
  Coding for Security
  Malicious Code
  Cookie Theft
  HTML Entity Encoding
  XSS Prevention Rules
  Prevent Untrusted Data
  Attribute Encoding
  JavaScript Encoding
  HTML Encode JSON
  CSS Encoding
  URL Encoding
  Sanitize HTML Markup
  SQL Injection Exploits
  Preventing SQL Injection
  Avoiding Dynamic Queries
  Prepared Statements
  Stored Procedures
  Allow-List Input Validation
  Escaping User Input
  Enforcing Least Privilege
  Union Injections
  Database Differences
  Blind SQL Injection

  Module 4 : Cross-Site Request Forgery

  Module 5 : Session Hijacking

  Module 6 : SSL Certificates

  CSRF Attacks
  Malicious Requests
  Stored CSRF Flaws
  IMG or IFRAME Tags
  Secret Cookies
  Only Accept POST
  Form Tokens
  URL Rewriting
  Same Origin Policy
  Check Referrer Header
  Authentication Handshake
  Session Cookies
  Cookie Theft
  Session Sidejacking
  Session Fixation
  Man in the Middle
  Packet Sniffing
  Hijack TCP-IP Session
  Checking IP
  Session Encryption
  SSL and TLS
  Public and Private Keys
  Encryption Methods
  Asymmetric Encryption
  Symmetric Encryption
  Hash Encryption
  SSL Certificates
  Root Certificates
  Wildcard Certificates
  PKI Infrastructure
 • Cursus Web Application Security : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Web Application Security : Reviews

 • Cursus Web Application Security : Certificaat