fbpx

Cursus Web Application Security

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Web Application Security : Inhoud

  De cursus Web Application Security gaat in op de meest voorkomende security risico's bij web applicaties en hoe deze kunnen worden aangepakt. In een tijd waarin aanvallen op applicaties alleen maar toe lijken te nemen, is voor developers van groot belang zich bewust te zijn van de soorten bedreigingen en hoe de applicaties daartegen kunnen worden gewapend.

  Security Issues

  De cursus gaat van start met een bespreking de meest voorkomende security issues zoals die zijn benoemd in het Open Web Application Security Project (OWASP). Hierbij wordt onder andere ingegaan op de risico's van kwetsbaarheden in libraries, het belang van het minimaliseren van het attack surface van een applicatie en kwetsbaarheden in authenticatie controle.

  Cross Site Scripting

  Bij Cross-Site Scripting (XSS) aanvallen worden kwaadaardige scripts geïnjecteerd in een web site. Typisch gebeurt dit doordat de aanvaller JavaScript code laat uitvoeren in de browser. XSS aanvallen komen veel voor en kunnen overal in de applicatie optreden waarbij user input niet wordt gevalideerd.

  SQL Injection

  Ook wordt aandacht besteed aan SQL Injection waarbij een aanvaller kwaadaardige code in SQL statements plaatst. SQL Injection heeft meestal als oorzaak dat ongecontroleerde user input wordt gebruikt voor de aanmaak van SQL statements. De gevolgen van SQL Injection kunnen ernstig zijn zoals data corruptie, data diefstal of de vernietiging van data.

  Cross Site Request Forgery

  Vervolgens is het de beurt aan de bespreking van CSRF. Aan de orde komt hoe bij CSRF kwaadaardige commando's in naam van een door de web applicatie vertrouwde gebruiker worden uitgevoerd. Vaak wordt hierbij gebruikt gemaakt van speciaal ontworpen image tags of hidden forms.

  Session Hijacking

  En ook Session Hijacking staat op het programma van de cursus. Bij Session Hijacking weet de aanvaller via sniffing technieken of XSS een session ID te bemachtigen en die vervolgens kwaadaardig te exploiteren.

  SSL Certificates

  Tenslotte wordt in de cursus Web Application Security ingegaan op het beveiligen van web applicaties door middel van SSL of TLS. Een encrypted communicatie kanaal zorgt er dan voor dat data veilig getransporteerd kan worden en digital certificates zorgen voor de authenticatie.

 • Cursus Web Application Security : Training

  Doelgroep Cursus Web Application Security

  De cursus Web Application Security is bedoeld voor web developers die willen leren hoe je web applicaties beschermt tegen de vele veiligheidsrisico's.

  Voorkennis Cursus Web Application Security

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met het ontwikkelen van web applicaties vereist. Ervaring met PHP of JavaScript is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Web Applicatie Security

  De cursus Web Applicatie Security heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Web Applicatie Security

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat Web Applicatie Security.

  Web Application Security
 • Cursus Web Application Security : Modules

  Module 1 : Intro Security

  Module 2 : Cross Site Scripting

  Module 3 : SQL Injection

  Security Risks
  Top 1O OWASP Risks
  Sensitive Data Exposure
  Broken Authentication
  Social Engineering
  Library Vulnerabilities
  Sensitive Data Exposure
  Attack Surface
  Security Patches
  Under Protected API's
  Coding for Security
  Malicious Code
  Cookie Theft
  HTML Entity Encoding
  XSS Prevention Rules
  Prevent Untrusted Data
  Attribute Encoding
  JavaScript Encoding
  HTML Encode JSON
  CSS Encoding
  URL Encoding
  Sanitize HTML Markup
  SQL Injection Exploits
  Preventing SQL Injection
  Avoiding Dynamic Queries
  Prepared Statements
  Stored Procedures
  Allow-List Input Validation
  Escaping User Input
  Enforcing Least Privilege
  Union Injections
  Database Differences
  Blind SQL Injection

  Module 4 : Cross-Site Request Forgery

  Module 5 : Session Hijacking

  Module 6 : SSL Certificates

  CSRF Attacks
  Malicious Requests
  Stored CSRF Flaws
  IMG or IFRAME Tags
  Secret Cookies
  Only Accept POST
  Form Tokens
  URL Rewriting
  Same Origin Policy
  Check Referrer Header
  Authentication Handshake
  Session Cookies
  Cookie Theft
  Session Sidejacking
  Session Fixation
  Man in the Middle
  Packet Sniffing
  Hijack TCP-IP Session
  Checking IP
  Session Encryption
  SSL and TLS
  Public and Private Keys
  Encryption Methods
  Asymmetric Encryption
  Symmetric Encryption
  Hash Encryption
  SSL Certificates
  Root Certificates
  Wildcard Certificates
  PKI Infrastructure
 • Cursus Web Application Security : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Web Application Security : Reviews

 • Cursus Web Application Security : Certificaat