fbpx

Cursus Azure Administrator

In de cursus Azure Administrator komen de essentiƫle beheers concepten van de Azure cloud aan de orde en worden de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het beheren en onderhouden van Azure resources. De cursus is geschikt om kandidaten voor te bereiden op het Microsoft Certified Azure Administrator Associate examen (AZ-104). Deze cursus is een uitstekende keuze als u nieuw bent in het beheren van Azure of op zoek bent naar certificering.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Azure Administrator : Inhoud

  Azure Intro

  De cursus Azure voor Developers gaat van start met een overzicht van de services en Availability Zones die het Azure Cloud Platform te bieden heeft. Ook komt het verschil tussen Azure PAAS (Platform as a Service) en Azure IAAS (Infrastructure as a Service) aan bod.

  App Services

  Vervolgens wordt ingegaan op App Services en hoe Azure gebruikt kan worden voor het hosten van Applicaties en in het bijzonder Web Applicaties. Ook wordt aandacht besteed aan de ondersteuning van diverse Development Environments zoals voor bijvoorbeeld voor ASP.NET, Node JS en Python.

  Data Access

  Tevens staan de diverse vormen van storage die Azure te bieden heeft op het programma van de cursus. Daarbij worden o.a. Blob Storage en File Storage besproken. En er wordt ingegaan op het benaderen van relationele en NoSQL databases vanuit Azure.

  VM's and Containers

  Azure biedt ook ondersteuning voor deployment van Virtual Machines die geheel naar eigen inzicht kunnen worden ingericht. Zowel Windows als Linux VM's behoren tot de mogelijkheden. En ook containers op basis van Docker Images worden in Azure ondersteund.

  Azure Functions

  Vervolgens komt aan de orde hoe Azure serverless computing ondersteunt met Azure Functions. Bij serverless computing worden wel servers gebruikt, maar deze draaien onzichtbaar in de cloud. Ingegaan wordt op function scenario's, function pipelines en function chaining.

  Virtual Networks

  Tenslotte wordt aandacht besteed de Azure Network Service en het opzetten van Virtual Networks. Hierbij worden inbound en outbound rules besproken en komt load balancing en port forwarding aan de orde.

 • Cursus Azure Administrator : Training

  Doelgroep Cursus Azure Administrator

  De cursus Azure Administrator is bedoeld voor beheerders die Microsoft Azure resources en services willen leren beheren en onderhouden.

  Voorkennis Cursus Azure Administrator

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met het beheer van operating systemen en applicaties gewenst.

  Uitvoering Training Azure Administrator

  De stof wordt uitgelegd aan de hand van demo's. De verhouding tussen theorie en praktijk is 50/50.

  Certificaat Cursus Azure Administrator

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat van deelname aan Azure Administrator.

  Cursus Azure Administrator
 • Cursus Azure Administrator : Modules

  Module 1 : Azure Intro

  Module 2 : Resource Management

  Module 3 : Virtual Machines

  Intro Azure Cloud
  Cloud Computing Types
  Azure Administrator Role
  Azure Services
  Azure Portal
  Management Interfaces
  Resource Groups and Tags
  Subscriptions and Billing
  Management Tools and SDKs
  Azure Cost Management
  What are Azure Resources?
  Azure Resource Groups
  Creating Resource Groups
  Deployment Templates
  ARM Templates
  Azure Resource Locks
  Azure Resource Policies
  Role-Based Access Control
  Azure Policies
  Resource Monitoring
  Azure Virtual Machines
  Creating VMs
  VM Images and Disks
  VM Sizes
  Performance Options
  Availability Sets and Zones
  Azure VM Extensions
  VM Backup
  VM Disaster Recovery
  Scaling VMs in Azure

  Module 4 : Azure Networking

  Module 5 : Access Management

  Module 6 : Storage Services

  Azure Virtual Networks
  VNet Peering
  Azure VPN Gateway
  Azure ExpressRoute
  Azure DNS
  Azure Firewall
  Network Security Groups
  Azure Load Balancing
  Azure Application Gateway
  Azure CDN
  Azure Active Directory
  AD Users and Groups
  Custom Roles
  Role Assignments
  AD Application Management
  Multi-Factor Authentication
  B2B and B2C
  Privileged Identity Management
  AD Conditional Access
  Identity Management
  Overview Azure Storage
  Azure Storage Benefits
  Azure Blob Storage
  Azure File Storage
  Table Storage
  Azure Queue Storage
  Azure Disk Storage
  Data Lake Storage
  Azure SQL Database
  Azure Cosmos DB

  Module 7 : Azure Compute Services

  Module 8 : Governance and Compliance

  Module 9 : Exam Preparation

  Azure App Service
  Azure Functions
  Serverless Computing
  Logic Apps
  Workflow Automation
  Kubernetes Service
  Azure Batch
  Azure Container Registry
  Deployment Strategies
  Policy and Blueprints
  Managing Azure Security
  Azure Security Center
  Azure Monitor and Log Analytics
  Azure Key Vault
  Secrets Management
  Azure Audit and Compliance
  Disaster Recovery and Backup
  Azure Backup and Site Recovery
  AZ-104 Exam Objectives
  Exam Preparation Tips
  Azure Automation
  Practice Questions
  Mock Exams
  Test Taking Strategies
  Review Questions
  Q&A Sessions
  Final Exam Review
 • Cursus Azure Administrator : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Azure Administrator : Reviews

 • Cursus Azure Administrator : Certificaat