fbpx

Cursus Azure Administrator

In de cursus Azure Administrator komen de essentiƫle beheers concepten van de Azure cloud aan de orde en worden de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor het beheren en onderhouden van Azure resources. De cursus is geschikt om kandidaten voor te bereiden op het Microsoft Certified Azure Administrator Associate examen (AZ-104). Deze cursus is een uitstekende keuze als u nieuw bent in het beheren van Azure of op zoek bent naar certificering.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Azure Administrator : Inhoud

  Azure Intro

  De cursus Azure Administrator gaat van start met een overzicht van de Azure Cloud en de verschillende vormen van Cloud Computing. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de rol van de beheerder en de Azure Management interfaces.

  Resource Management

  Vervolgens wordt ingegaan op het aanmaken van Azure Resource Groups en het gebruik van Deployment templates zoals ARM templates. Het monitoren van Azure Resources passeert dan ook de revue.

  Virtual Machines

  De mogelijke opties bij de creatie van Virtual Machines in Azure worden besproken. En ook wordt ingegaan op het schalen van VM's, VM Backup en VM Disaster Recovery.

  Azure Networking

  Dan is er aandacht voor networking in Azure met het implementeren van Azure Virtual Networks, Azure DNS, Azure VPN Gateway en de Azure Firewall. Ook wordt er dan ingegaan op Network Security Groups en Azure Load Balancing.

  Access Management

  Op het programma van de cursus Azure Administration staat ook hoe Access tot Azure wordt geregeld. Daarbij wordt aandacht besteed Azure Active Directory, het toekennen van rollen en de implementatie van Multi-Factor Authentication.

  Storage Services

  Voorts komen Azure Storage Services aan de orde zoals Blob Storage, File Storage, Queue Storage en Disk Storage. Tevens wordt dan ingegaan op het benaderen van SQL en No SQL Databases in de Azure Cloud.

  Azure Compute Services

  En ook worden Azure Compute Services behandeld zoals de App Service, de Kubernetes Service en de Batch Service. Serverless Computing en Azure Functions komen dan ook aan bod.

  Examen Voorbereiding

  Tenslotte leren de deelnemers hoe ze zich kunnen voorbereiden op het Microsoft Certified Azure Administrator Associate examen (AZ-104). Van diverse proefexamens worden de vragen behandeld en tips worden gegeven die helpen bij het behalen van het examen.

 • Cursus Azure Administrator : Training

  Doelgroep Cursus Azure Administrator

  De cursus Azure Administrator is bedoeld voor beheerders die Microsoft Azure resources en services willen leren beheren en onderhouden.

  Voorkennis Cursus Azure Administrator

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met het beheer van operating systemen en applicaties gewenst.

  Uitvoering Training Azure Administrator

  De stof wordt uitgelegd aan de hand van demo's. De verhouding tussen theorie en praktijk is 50/50.

  Certificaat Cursus Azure Administrator

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat van deelname aan Azure Administrator.

  Cursus Azure Administrator
 • Cursus Azure Administrator : Modules

  Module 1 : Azure Intro

  Module 2 : Resource Management

  Module 3 : Virtual Machines

  Intro Azure Cloud
  Cloud Computing Types
  Azure Administrator Role
  Azure Services
  Azure Portal
  Management Interfaces
  Resource Groups and Tags
  Subscriptions and Billing
  Management Tools and SDKs
  Azure Cost Management
  What are Azure Resources?
  Azure Resource Groups
  Creating Resource Groups
  Deployment Templates
  ARM Templates
  Azure Resource Locks
  Azure Resource Policies
  Role-Based Access Control
  Azure Policies
  Resource Monitoring
  Azure Virtual Machines
  Creating VMs
  VM Images and Disks
  VM Sizes
  Performance Options
  Availability Sets and Zones
  Azure VM Extensions
  VM Backup
  VM Disaster Recovery
  Scaling VMs in Azure

  Module 4 : Azure Networking

  Module 5 : Access Management

  Module 6 : Storage Services

  Azure Virtual Networks
  VNet Peering
  Azure VPN Gateway
  Azure ExpressRoute
  Azure DNS
  Azure Firewall
  Network Security Groups
  Azure Load Balancing
  Azure Application Gateway
  Azure CDN
  Azure Active Directory
  AD Users and Groups
  Custom Roles
  Role Assignments
  AD Application Management
  Multi-Factor Authentication
  B2B and B2C
  Privileged Identity Management
  AD Conditional Access
  Identity Management
  Overview Azure Storage
  Azure Storage Benefits
  Azure Blob Storage
  Azure File Storage
  Table Storage
  Azure Queue Storage
  Azure Disk Storage
  Data Lake Storage
  Azure SQL Database
  Azure Cosmos DB

  Module 7 : Azure Compute Services

  Module 8 : Governance and Compliance

  Module 9 : Exam Preparation

  Azure App Service
  Azure Functions
  Serverless Computing
  Logic Apps
  Workflow Automation
  Kubernetes Service
  Azure Batch
  Azure Container Registry
  Deployment Strategies
  Policy and Blueprints
  Managing Azure Security
  Azure Security Center
  Azure Monitor and Log Analytics
  Azure Key Vault
  Secrets Management
  Azure Audit and Compliance
  Disaster Recovery and Backup
  Azure Backup and Site Recovery
  AZ-104 Exam Objectives
  Exam Preparation Tips
  Azure Automation
  Practice Questions
  Mock Exams
  Test Taking Strategies
  Review Questions
  Q&A Sessions
  Final Exam Review
 • Cursus Azure Administrator : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Azure Administrator : Reviews

 • Cursus Azure Administrator : Certificaat