fbpx

Cursus Laminas Framework Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Laminas Framework Programmeren : Inhoud

  In de cursus Laminas Framework Programmeren leren de deelnemers hoe de nieuwste versie van het Laminas Framework gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van PHP Applicaties. Het Laminas Framework is een open source PHP class library gericht op het vereenvoudigen van complexe PHP applicaties door het gebruik van standaard componenten.

  Laminas Framework Architecture

  De cursus start met een overzicht van de ontwikkeling van PHP applicaties op basis van het Laminas Framework en bespreekt de architectuur van het Laminas Framework. De focus ligt op de nieuwste versie van het Laminas Framework.

  MVC Pattern

  Het volgende onderwerp is het Model View Controller (MVC) design pattern dat een centraal element voor PHP applicaties op basis van het Laminas Framework is.

  Controller Component

  Aandacht wordt besteed aan de functie van de Controller component voor de routing van de requests en de control flow. Dit betreft ook input validatie, authenticatie, autorisatie en security best practices.

  Model Component

  Bovendien wordt de functie van de Model component besproken, met aandacht voor het benaderen van databases, caching van data en het versturen van mail.

  View Component

  Ook de functie van de View component komt aan de orde en dat betekent aandacht voor Rich User Interfaces en Ajax functionaliteit.

  Internationalisering en Web Services

  Tot slot staan de onderwerpen internationalisering en Web Services op het programma.

  Laminas Framework Certificering's Examen

  De onderwerpen die in de cursus worden behandeld zijn ook examen onderdelen voor het Laminas Framework Certificering's examen. De cursus is geen examen training met directe voorbereiding op het examen, maar een training om het Laminas Framework in Web Development te gebruiken.

 • Cursus Laminas Framework Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Laminas Framework Programmeren

  Ervaren PHP developers die de mogelijkheden van het Laminas Framework willen leren.

  Voorkennis Cursus Laminas Framework Programmeren

  Uitgebreide kennis en ervaring met PHP development, waaronder object georiënteerd programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Laminas Framework Programmeren

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Een moderne PHP IDE wordt gebruikt. De focus ligt op de nieuwste versie van het Laminas Framework. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Laminas Framework Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PHP Laminas Framework Programmeren.

  Cursus Laminas Framework Programmeren
 • Cursus Laminas Framework Programmeren : Modules

  Module 1 : Laminas Intro

  Module 2 : Laminas MVC

  Module 3 : Event Managers

  What is Laminas Project?
  Key Features
  Laminas Architecture
  Laminas and MVC
  Laminas Tool
  Namespaces
  Autoloading
  Project Structure
  Front Controller
  Rewrite Module
  Open Source Zend
  Design Patterns
  MVC Elements and Implementation
  Event-Driven Architecture
  Key MVC Events
  Services in MVC
  Front_Controller
  Request Routing
  Action Controllers
  Modules
  Laminas_View
  Error Controller
  Events
  Event Types
  Event Manager
  Trigger Events
  Available Methods
  Aggregates
  Shared Event Listeners
  Identifiers
  Shared Event Manager
  ModuleManager Events
  Control Flow

  Module 4 : MVC and Models

  Module 5 : Controllers

  Module 6 : Routing

  Application Structure
  Modules in MVC
  Structure of a Module
  Bootstrapping Modular Application
  MVC-related Module Configuration
  LaminasModuleManager
  ModuleManager Listeners
  Autoload Files for Modules
  Module Classes
  MVC 'bootstrap' Event
  ModuleAutoloader
  Module Best Practices
  Laminas_Controller Components
  Request Object
  Accessing a Request and Response
  Request Handing Workflow
  Request Object Operations
  Request Type Checkers
  Laminas_Controller_Front
  Dispatch Loop
  Front Controller Parameters
  MVC Events and Controllers
  MVC-based Action Controllers
  Controller Plugins
  Routing Basics
  Router Types
  HTTP Route Types
  Base Url
  Standard Router
  Using Rewrite Router
  Shipped Routes
  Dispatcher
  Using _forward
  Action Helpers
  Plugins
  View Scripts

  Module 7 : View Layer

  Module 8 : Forms and Validation

  Module 9 : Database Access

  Laminas View
  View Model
  Layouts
  Response Strategies
  What are Layouts?
  Typical Layout
  Two Step View Pattern
  Laminas_Layout
  Changing Layouts
  Partials
  Partials Parameters
  Partials and PartialLoop
  Place Holders
  PartialLoop Model
  View Helpers
  InputFilter
  Laminas Input
  Filtering
  Laminas Form
  Validating Forms
  Rendering Forms
  Creating Forms
  Laminas_Form_Elements
  Base Classes
  Plugins
  Laminas Validator
  Validators
  Decorators
  Decorating Process
  Sub Forms
  Connecting to a Database
  Laminas_DB
  Query Preparation
  Query Execution
  Running an SQL Query
  Laminas Db Adapter
  Creating an Adapter
  Creating Statements
  Laminas Db Sql
  Laminas Db TableGateway
  Fetching Results
  CRUD Operations
  Retrieving MetaData
  Prepared Statements
  Laminas_DB_Select

  Module 10 : Laminas Services

  Module 11 : Laminas Security

  Module 12 : Laminas Components

  Service Manager (SM)
  Service Types
  Kinds of Web Services
  Laminas Soap Services
  Laminas_Soap Server
  Laminas_Soap Client
  XML-RPC in Laminas
  JSON-RPC in Laminas
  REST in Laminas
  Laminas_Rest Server
  Laminas_Rest Client
  Security Concerns
  Authenticating with Laminas_Auth
  Laminas_Auth Adapters
  Authenticating Results
  Database Table Authentication
  Laminas_Auth Adapter_DbTable
  Basic and Digest Authentication
  HTTP Authentication Adapter
  Laminas_ACL
  Access Control Lists
  Roles and Resources
  Components Laminas Project
  Laminas Component Dependencies
  Laminas Core and Components
  Why Laminas Components
  Laminas_Paginator
  Laminas_Config_Ini
  Laminas_Registry
  Laminas_Pdf
  Laminas Mail
  Laminas_Log
  Laminas_Locale
 • Cursus Laminas Framework Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Laminas Framework Programmeren : Reviews

 • Cursus Laminas Framework Programmeren : Certificaat