fbpx
Code: PHP550
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1999

Cursus Laravel Framework Programmeren

30-07 t/m 02-08-2019
24-09 t/m 27-09-2019 startgarantie
26-11 t/m 29-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Laravel Framework Programmeren

Cursus Laravel Framework PHP developers die robuste en onderhoudbare Web Applications willen ontwikkelen met het Laravel PHP Framework.

Voorkennis Cursus Laravel Framework

Ervaring met PHP Programmeren en Web Development met PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training Laravel Framework Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Laravel Framework Programming

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Laravel Framework Programming.

Inhoud Cursus Laravel Framework

In deze cursus leren de deelnemers moderne PHP applicaties te bouwen met het state of the art Laravel Framework. Laravel heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de meest populaire PHP frameworks. Dit is te danken aan het gebruiksgemak, de expressieve syntax, het dependency injection mechanisme en de rechtstreeks inzetbare componenten. In de cursus leert u Laravel te installeren en een omgeving to prepareren voor applicatie ontwikkeling. Aan de orde komen Laravel’s routing architecture , het opvangen van requests en het genereren van responses. Ook Laravels Model View Controller architecture en Forms en validatie worden daarbij besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan database access in Laravel en Object Relational Mapping met Laravel’s ORM Eloquent. Tenslotte komen ook gevanceerde onderwerpen zoals authenticatie en security aan bod. Aan het eind van de cursus heeft u verschillende cases studies met Laravel doorlopen en kunt u robuste Web sites met Laravel maken.

Module 1 : Laravel Intro

Module 2 : Routing

Module 3 : Controllers and Filters

What is Laravel?
Laravel Installation
Creating a Laravel project
Laravel Structure Overview
Project Structure
Facades
MVC Pattern
Dependency Injection
Routing
Annotations
Lavarel Versions
Introducing Composer
Using Homestead
Laravel Request Lifecycle
Basic Routing
Route Parameters
Restricting Parameters
Handling HTTP Exceptions
Returning Responses
Views
View Data
Redirects
Custom Responses
Resource Controllers
Blade Templates
Creating Controllers
Controller Routing
Controller to Command
Command to Event
Queued Event Handlers
Nested Controllers
Route Caching
RESTful Controllers
Basic Filters
Multiple Filters
Filter Classes
Global Filters
Pattern Filters

Module 4 : Forms and Validation

Module 5 : Database Access

Module 6 : Eloquent ORM

Master Template
Forms and form tag
Text and labels
Buttons
Closing the Form
Security
Validation
Rules
Error Messages
Custom Rules
Custom Message
Generating Framework URLS
Generation Shortcuts
Abstraction
Configuration
Preparing
Creating Tables
Column Types
Special Column Types
Column Modifiers
Updating Tables
Dropping Tables
Schema Tricks
Basic Concept
Creating Migration
Rolling Back
Migration Tricks
Creating new model
Reading Existing Models
Updating Existing Models
Deleting Existing Models
Queries
Preparation
Eloquent to string
Query Structure
Magic Queries
Query Scopes
Relationships
Implementing Relationship
Relating and Querying

Module 7 : Rest API

Module 8 : Authentication and Security

Rest Services
Resource ID’s
Create and Update
Read and Delete
List Pagination
Model Binding
Nested Controllers
Beyond CRUD
Nested Update
Nested Create
Authenticating users
User model
Authenticating routes
Authenticating views
Validating user Input
Avoiding mass assigment
Cross Site Scripting
Cross Site Request Forgery
SQL Injection
Forcing HTTPS

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl