fbpx

Cursus Data Analyse met Power BI

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Data Analyse met Power BI : Inhoud

  In de cursus Data Analyse met Power BI leren de deelnemers data uit diverse bronnen te combineren en data analyses te maken met interactive dashboards and BI rapportages. Power BI is een Data Visualisatie and Business Intelligence Tool (BI) en biedt diverse connectoren en services waarmee gebruikers data kunnen inlezen en BI rapportages kunnen maken.

  Power BI Architecture

  De cursus Data Analyse met Power BI gaat van start met een uitleg over de architectuur van Power BI met Power BI Desktop, Power BI Gateway en Power BI Services en hoe met Power BI rapportages kunnen worden gemaakt.

  Power BI en Data

  Vervolgens wordt ingegaan op het leggen van connecties met data sources zoals platte tekst files, CSV files, SQL Databases, XML data, JSON data en Excel files. Hierbij wordt ook besproken hoe data in de cloud en in online services door Power BI kunnen worden benaderd.

  Power BI Componenten

  Ook de verschillende componenten waaruit Power BI bestaat zoals Dashboards, Tiles, Power Query, Power Pivot, Power View en Power Map worden in de cursus Data Analyse met Power BI besproken. En ook de Data Analysis Expressions (DAX) met conditionals, data types en information functions, logical functions en table functies die Power BI ter beschikking heeft, komen aan bod.

  Data Modeling

  Onderdeel van het programma van de cursus Data Analyse met Power BI is ook Data Modeling in Power BI met relationship detection, calculated columns en tables en DAX formulas en expressions. En is er aandacht voor de creatie en configuratie van Dashboards voor de weergave van data.

  Filters

  Vervolgens komen de verschillende filters in Power BI zoals Page Level Filters, Report Level Filters en Drill Through Filters aan de orde en wordt ingegaan op Queries en Slicers in Power BI.

  Power BI REST API

  Tenslotte wordt in de cursus Data Analyse met Power BI de Power BI REST API uitgelegd en gedemonstreerd die service endpoints biedt voor embedding, administratie en de resources van gebruikers.

 • Cursus Data Analyse met Power BI : Training

  Doelgroep Cursus Data Analyse met Power BI

  De cursus Data Analyse met Power BI is bestemd voor data analisten die Power BI willen gebruiken om hun data te analyseren en voor het maken van statische analyses.

  Voorkennis cursus Data Analyse met Power BI

  Ervaring met Excel is vereist en ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming maar is niet vereist.

  Uitvoering Training Data Analyse met Power BI

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en voorbeelden. De concepten worden toegelicht met demo's. Daarna is er tijd om er zelf mee te oefenen. Power BI desktop wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30

  Certificering Cursus Data Analyse met Power BI

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Data Analyse met Power BI.

  Cursus Data Analyse met Power BI
 • Cursus Data Analyse met Power BI : Modules

  Module 1 : Power BI Intro

  Module 2 : Data Sources

  Module 3 : Building Blocks

  What is Power BI?
  Data Visualization
  Business Intelligence
  Installing Power BI
  Power BI Architecture
  Power BI Desktop
  Power BI Gateway
  Power BI Services
  Creating Reports
  Mobile Apps
  Data Connections
  Import
  Direct Query
  Flat Files
  CSV Files
  SQL Databases
  XML and JSON Data
  Excel Connections
  Azure Cloud
  Online Services
  Visualizations
  Datasets
  Reports
  Dashboards
  Tiles
  Power BI Components
  Power Query
  Power Pivot
  Power View
  Power Map

  Module 4 : DAX Functions

  Module 5 : Data Modeling

  Module 6 : Dashboards

  Data Analysis Expressions
  Conditional Statements
  Integers and Decimals
  String and Binary Objects
  Date and Time Functions
  Information Functions
  Logical Functions
  Statistical Functions
  Table Functions
  DAX Context
  Information Modeling
  Navigation
  Relationships
  Relationship Detection
  Calculated Columns
  DAX Formulas
  Calculated Tables
  DAX Expressions
  Managing Time Data
  Drill Feature
  Creating Dashboards
  Pinning Visualizations
  Configuring Dashboards
  Sharing Dashboards
  Creating Measures
  Tiles in Dashboard
  Data Gateway
  Standard Mode
  Personal Mode
  Automatic Updates

  Module 7 : Filters

  Module 8 : Queries and Slicers

  Module 9 : REST API

  Selection Criteria
  Visual Level Filters
  Page Level Filters
  Report Level Filters
  Drill Through Filters
  Applying Filters
  Filter Pane Experience
  Format Filter Pane
  Apply Filter in Workspace
  Query Editor
  Inquiry Strip
  Inside Sheet
  Question Settings Sheet
  Power BI Slicers
  Date Slicer
  Range Slicer
  Sync Slicers
  Formatting Slicers
  Admin Operations
  Capacities Operations
  Dashboards Operations
  Embed Token Operations
  Gateways Operations
  Groups Operations
  Imports Operations
  Reports Operations
  Datasets Operations
 • Cursus Data Analyse met Power BI : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Data Analyse met Power BI : Reviews

 • Cursus Data Analyse met Power BI : Certificaat