fbpx

Cursus Data Analyse met Power BI

In de cursus Data Analyse met Power BI leren de deelnemers data uit diverse bronnen te combineren en data analyses te maken met interactive dashboards and BI rapportages. Power BI is een Data Visualisatie and Business Intelligence Tool (BI) en biedt diverse connectoren en services waarmee gebruikers data kunnen inlezen en BI rapportages kunnen maken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Data Analyse met Power BI : Inhoud

  Power BI Architecture

  De cursus Data Analyse met Power BI gaat van start met een uitleg over de architectuur van Power BI met Power BI Desktop, Power BI Gateway en Power BI Services en hoe met Power BI rapportages kunnen worden gemaakt.

  Power BI en Data

  Vervolgens wordt ingegaan op het leggen van connecties met data sources zoals platte tekst files, CSV files, SQL Databases, XML data, JSON data en Excel files. Hierbij wordt ook besproken hoe data in de cloud en in online services door Power BI kunnen worden benaderd.

  Power BI Componenten

  Ook de verschillende componenten waaruit Power BI bestaat zoals Dashboards, Tiles, Power Query, Power Pivot, Power View en Power Map worden in de cursus Data Analyse met Power BI besproken. En ook de Data Analysis Expressions (DAX) met conditionals, data types en information functions, logical functions en table functies die Power BI ter beschikking heeft, komen aan bod.

  Data Modeling

  Onderdeel van het programma van de cursus Data Analyse met Power BI is ook Data Modeling in Power BI met relationship detection, calculated columns en tables en DAX formulas en expressions. En is er aandacht voor de creatie en configuratie van Dashboards voor de weergave van data.

  Filters

  Vervolgens komen de verschillende filters in Power BI zoals Page Level Filters, Report Level Filters en Drill Through Filters aan de orde en wordt ingegaan op Queries en Slicers in Power BI.

  Power BI REST API

  Tenslotte wordt in de cursus Data Analyse met Power BI de Power BI REST API uitgelegd en gedemonstreerd die service endpoints biedt voor embedding, administratie en de resources van gebruikers.

 • Cursus Data Analyse met Power BI : Training

  Doelgroep Cursus Data Analyse met Power BI

  De cursus Data Analyse met Power BI is bestemd voor data analisten die Power BI willen gebruiken om hun data te analyseren en voor het maken van statische analyses.

  Voorkennis cursus Data Analyse met Power BI

  Ervaring met Excel is vereist en ervaring met programmeren is bevorderlijk voor een goede begripsvorming maar is niet vereist.

  Uitvoering Training Data Analyse met Power BI

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en voorbeelden. De concepten worden toegelicht met demo's. Daarna is er tijd om er zelf mee te oefenen. Power BI desktop wordt gebruikt als ontwikkelomgeving. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30

  Certificering Cursus Data Analyse met Power BI

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Data Analyse met Power BI.

  Cursus Data Analyse met Power BI
 • Cursus Data Analyse met Power BI : Modules

  Module 1 : Power BI Intro

  Module 2 : Data Sources

  Module 3 : Building Blocks

  What is Power BI?
  Data Visualization
  Business Intelligence
  Installing Power BI
  Power BI Architecture
  Power BI Desktop
  Power BI Gateway
  Power BI Services
  Creating Reports
  Mobile Apps
  Data Connections
  Import
  Direct Query
  Flat Files
  CSV Files
  SQL Databases
  XML and JSON Data
  Excel Connections
  Azure Cloud
  Online Services
  Visualizations
  Datasets
  Reports
  Dashboards
  Tiles
  Power BI Components
  Power Query
  Power Pivot
  Power View
  Power Map

  Module 4 : DAX Functions

  Module 5 : Data Modeling

  Module 6 : Dashboards

  Data Analysis Expressions
  Conditional Statements
  Integers and Decimals
  String and Binary Objects
  Date and Time Functions
  Information Functions
  Logical Functions
  Statistical Functions
  Table Functions
  DAX Context
  Information Modeling
  Navigation
  Relationships
  Relationship Detection
  Calculated Columns
  DAX Formulas
  Calculated Tables
  DAX Expressions
  Managing Time Data
  Drill Feature
  Creating Dashboards
  Pinning Visualizations
  Configuring Dashboards
  Sharing Dashboards
  Creating Measures
  Tiles in Dashboard
  Data Gateway
  Standard Mode
  Personal Mode
  Automatic Updates

  Module 7 : Filters

  Module 8 : Queries and Slicers

  Module 9 : REST API

  Selection Criteria
  Visual Level Filters
  Page Level Filters
  Report Level Filters
  Drill Through Filters
  Applying Filters
  Filter Pane Experience
  Format Filter Pane
  Apply Filter in Workspace
  Query Editor
  Inquiry Strip
  Inside Sheet
  Question Settings Sheet
  Power BI Slicers
  Date Slicer
  Range Slicer
  Sync Slicers
  Formatting Slicers
  Admin Operations
  Capacities Operations
  Dashboards Operations
  Embed Token Operations
  Gateways Operations
  Groups Operations
  Imports Operations
  Reports Operations
  Datasets Operations
 • Cursus Data Analyse met Power BI : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Data Analyse met Power BI : Reviews

 • Cursus Data Analyse met Power BI : Certificaat