fbpx

Cursus Machine Learning met PyTorch

In de cursus Machine Learning met PyTorch leren data scientists, data engineers en aspirant machine learning professionals hoe ze de kracht van het PyTorch Framework kunnen gebruiken voor de creatie van machine learning applicaties met behulp van Python en de Torch library. De cursus behandelt fundamentele concepten en geavanceerde technieken en biedt praktische exercises in het spannende veld van machine learning.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Machine Learning met PyTorch : Inhoud

  Intro PyTorch

  De cursus Machine Learning met PyTorch gaat van start met een kennismaking met PyTorch, waarin de basis principes van tensors, autograd en het PyTorch ecosysteem worden behandeld.

  Linear Regression

  Vervolgens wordt ingegaan op lineaire regressie in PyTorch voor het voorspellen van resultaten inclusief optimalisatie met gradient descent, loss functions, regularisatie technieken en evaluation metrics

  Neural Networks

  Dan komen neurale netwerken met PyTorch aan de orde, waarbij activation functions en backpropagation worden besproken.

  Classification

  Eveneens komen classificatie taken in PyTorch aan de orde met logistieke regressie en cross entropie losses. Zowel binary als multi class classificatie passeren de revue.

  Model Building

  En ook model building staat op het programma van de cursus Machine Learning met PyTorch. Hierbij wordt ingegaan op hoe complexere modellen kunnen worden gebaseerd op fundamentele bouwstenen met feature engineering en hyperparameter tuning.

  Natural Language Processing

  Vervolgens wordt behandeld hoe PyTorch kan worden ingezet bij Natural Language Processing zoals tekst classificatie, named entity herkenning en sequentie naar sequentie modellen voor machinale vertalingen.

  Reinforcement Learning

  En ook reinforcement learning met PyTorch staat op het programma. Hierbij worden onder andere Markov Decision Processes, Q-Learning, Policy Gradients en Actor-Critic Methods besproken.

  Image Processing

  Aan de orde komt ook het gebruik van PyTorch voor image processing waarbij ingegaan wordt op classificatie en object detectie.

  Model Optimization

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van machine learning modellen in PyTorch met het oog op betere performance en efficiëntie. Technieken als batch normalisatie, hyperparameter tuning en pruning worden dan besproken.

 • Cursus Machine Learning met PyTorch : Training

  Doelgroep Cursus Machine Learning met PyTorch

  De cursus Machine Learning met PyTorch is bedoeld voor data scientists die Python en de Torch machine learning library willen gebruiken voor het maken van modellen en het doen van voorspellingen.

  Voorkennis training Machine Learning met PyTorch

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Python vereist en kennis van data analyse libraries zoals Numpy en Pandas wenselijk.

  Uitvoering Cursus Machine Learning met PyTorch

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

  Certificaat Machine Learning met PyTorch

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan Machine Learning met PyTorch.

  Cursus Machine Learning met PyTorch
 • Cursus Machine Learning met PyTorch : Modules

  Module 1 : Intro PyTorch

  Module 2 : Linear Regression

  Module 3 : Neural Networks

  Machine Learning Intro
  Overview of PyTorch
  Installing Anaconda
  Setting Up PyTorch
  PyTorch Tensors
  Tensor Operations
  Simple Neural Networks
  Datasets and DataLoaders
  Fundamentals of Autograd
  Model Evaluation Metrics
  Linear Regression in PyTorch
  Gradient Descent Optimization
  Mean Squared Error
  Regularization Techniques
  Feature Scaling
  Feature Normalization
  Categorical Features
  Model Evaluation Metrics
  RMSE, MAE, R-squared
  Hyperparameter Tuning
  Neural Networks Intro
  Building NN with PyTorch
  Multiple Layers of Arrays
  Convolutional Neural Networks
  Activation Functions
  Loss Functions
  Backpropagation
  Gradient Descent
  Stochastic Gradient Descent
  Recurrent Neural Networks

  Module 4 : Classification

  Module 5 : Model Building

  Module 6 : Natural Language Processing

  Logistic Regression
  Binary Classification
  Multi-class Classification
  Cross-Entropy
  Confusion Matrix
  Precision and Recall
  ROC Curve
  Handling Imbalanced Data
  Regularization Techniques
  Hyperparameter Tuning
  PyTorch Models
  Model Components
  Parameters
  Common Layer Types
  Linear Layers
  Convolutional Layers
  Input Channels
  Recurrent Layers
  Transformers
  Data Manipulation Layers
  NLP Overview
  Text Preprocessing
  Tokenization
  Stopword Removal
  Spam Detection
  Bag-of-Words
  Word Embedding
  Sentiment Analysis
  Attention Mechanisms
  Transformer Models

  Module 7 : Reinforcement Learning

  Module 8 : Image Processing

  Module 9 : Model Optimization

  Intro Reinforcement Learning
  Markov Decision Processes
  Q-Learning
  Deep Q-Networks
  Policy Gradient Methods
  Actor-Critic Methods
  Proximal Policy Optimization
  Deep Policy Gradient
  Image Preprocessing
  Resizing and Normalization
  Convolution Layer
  Convolutional Neural Networks
  Object Detection
  Transfer Learning
  Semantic Segmentation
  Image Captioning
  Profiling PyTorch
  Profiler With TensorBoard
  Hyperparameter tuning
  Parametrizations
  Pruning
  torch.compile
  Dynamic Quantization
  High-Performance Transformers
 • Cursus Machine Learning met PyTorch : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Machine Learning met PyTorch : Reviews

 • Cursus Machine Learning met PyTorch : Certificaat