fbpx

Cursus Python Forensics

In de cursus Python Forensics leren de deelnemers de programmeer taal Python te gebruiken voor het onderzoek van data op desktop computers en mobile devices en de analyse van het berichten verkeer ter ondersteuning van opsporingsonderzoek.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Python Forensics : Inhoud

  Device Data Analysis

  De cursus is gericht op het onderzoek en de analyse van de data die op devices aanwezig zijn in file systemen, browsers, log files en andere data bronnen.

  Python Fundamentals en Libraries

  In de eerste plaats wordt ingegaan op de fundamentals van de Python programmeer taal waarbij data types, control flow, classes, modules, packages en comprehensions aan de orde komen.
  Ook diverse Python Libraries die van belang zijn bij opsporingsonderzoek worden daarbij besproken zoals de Regular Expression pattern matching library, de log library en de library Date en Time library.

  File en Database Analysis

  Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de benadering van het file systeem en de analyse van files. Speciale onderwerpen daarbij zijn de creatie van Artifact Reports en de hashing van Data Streams. Ook de analyse van databases zoals SQLite, het identificeren van gaps daarin en data recovery zijn onderdeel van het cursus programma. Voorts wordt besproken hoe uit Wi-Fi berichten locatie gegevens kunnen worden achterhaald en wordt de analyse van web server logs besproken.

  Audio en Video Analysis

  Aan de orde komt ook de analyse van audio en video data en de mining van PDF en Office Metadata. De registry kan eveneens belangrijke informatie verschaffen en de analyze daarvan wordt besproken.

  Mail Box Analysis

  Tenslotte wordt ingegaan op de analyse van PST and OST mail boxes, het lezen en analyseren van EML files en de opsporing en het gebruik van Key Loggers.

 • Cursus Python Forensics : Training

  Doelgroep voor de Cursus Python Forensics

  De cursus Python Forensics is bedoeld voor developers en analisten die Python willen leren gebruiken voor opsporings onderzoek ter ondersteuning van het juridische proces.

  Voorkennis voor de Training Python Forensics

  Ervaring met Python programmeren is niet strikt noodzakelijk om deel te nemen aan deze cursus. Ervaring in Python programmeren is wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Python Forensics

  De theorie in de cursus Python Forensics wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificaat Python Forensics

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Python Forensics.

  Cursus Python Forensics
 • Cursus Python Forensics : Modules

  Module 1 : Python Essentials

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : Python Libraries

  Python 2 versus Python 3
  Lines and Indentation
  Python Data Types
  Numbers and Strings
  Lists and Tuples
  Sets and Dictionaries
  Python Flow Control
  Comprehensions
  Functions
  Modules and Packages
  Exception Handling
  Python Object Orientation
  Creating Classes
  Class Members
  Creating and Using Objects
  Property Syntax
  Static Methods
  Encapsulation
  Inheritance and Polymorphism
  Constructor Chaining
  Overriding Methods
  Abstract Classes
  Regular Expressions
  Logging
  Log Configuration
  Generators
  Unit Testing
  Dates and Times
  JSON Access
  XML Access
  Numpy Library
  Pandas Library
  Plotting

  Module 4 : File Analysis

  Module 5 : DB and Mobile Data

  Module 6 : Extracting Metadata

  File I/O
  Iterating over Files
  Recording File Attributes
  Copying Files
  Attributes and Timestamps
  Hashing Data Streams
  Creating Artifact Reports
  Working with CSVs
  Visualizing Events with Excel
  Parsing PLIST Files
  Database Access
  Python DB API
  Handling SQLite Databases
  Identifying Gaps in SQLite
  Logging Results
  Putting Wi-Fi on the map
  Recover Messages
  Log-Based Artifact Recipes
  Parsing IIS Web Logs
  Interpreting daily.out Log
  Audio and Video Metadata
  Mining for PDF Metadata
  Review Executable Metadata
  Office Document Metadata
  Metadata Extractor with EnCase
  Networking Analysis
  Compromise Recipes
  Jump start with IEF
  Taking Names Recipes
  Viewing MSG Files

  Module 7 : Forensic Artifacts Recipes

  Module 8 : Parsing PST Containers

  Module 9 : Key Loggers

  Forensic Evidence Recipes
  Opening Acquisitions
  Gathering Media Information
  Processing Container Files
  Searching for Hashes
  Searching High and Low
  Reading the Registry
  Gathering User Activity
  Parsing Prefetch Files
  Indexing Internet History
  Dissecting the SRUM database
  Personal Storage Table
  PST and OST Mailboxes
  libpff and pypff
  Reading Emails
  Parsing EML files
  Traversing Folders
  Summarizing Data
  Using HTML Templates
  Heat Map
  Word Statistics
  pffexport and pffinfo
  Detecting Malicious Processes
  Hardware Keyloggers
  Software Keyloggers
  Monitoring Keyboard Events
  Capturing Screenshots
  Capturing Clipboard
  Monitoring Processes
  Multi Processing
  Keylogger Controllers
  Special Keys
  Non-English Keyboards
 • Cursus Python Forensics : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Python Forensics : Reviews

 • Cursus Python Forensics : Certificaat