fbpx

Cursus PySpark voor Big Data

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus PySpark voor Big Data : Inhoud

  In de cursus PySpark voor Big Data leren de deelnemers Apache Spark vanuit Python te gebruiken. Apache Spark is een Framework voor parallelle processing van big data. Met PySpark wordt Apache Spark geïntegreerd met de Python taal.

  Spark Architectuur

  In de cursus PySpark voor Big Data komt aan de orde komt de architectuur van Spark, de Spark Cluster Manager en het verschil tussen Batch en Stream Processing.

  Hadoop

  Na een bespreking van het Hadoop Distributed File System wordt ingegaan op parallelle operaties and het werken met RDD's, Resilient Distributed Datasets. De configuratie van PySpark applicaties via SparkConf en SparkContext komt eveneens aan bod in de cursus PySpark voor Big Data.

  MapReduce en SQL

  Uitgebreid wordt ingegaan op de mogelijke operaties op RDD's waaronder map en reduce. Ook komt het gebruik van SQL in Spark aan de orde. De GraphX library wordt besproken en er wordt ingegaan op DataFrames. Verder komen iteratieve algorithmen aan de orde.

  Mlib library

  Tenslotte wordt in de cursus PySpark voor Big Data aandacht besteed aan machine learning met de Mlib library.

 • Cursus PySpark voor Big Data : Training

  Doelgroep Cursus PySpark voor Big Data

  De cursus PySpark voor Big Data is bedoeld voor developers en aankomende Data Analisten die Apache Spark willen leren gebruiken vanuit Python.

  Voorkennis training PySpark voor Big Data

  Om aan deze cursus deel te nemen is kennis enige ervaring met programmeren bevorderlijk voor de begripsvorming. Voorafgaande kennis van Python of big data handling met Apache Spark is niet nodig.

  Uitvoering cursus PySpark voor Big Data

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus PySpark voor Big Data

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat PySpark voor Big Data.

  Cursus-PySpark-voor-Big Data
 • Cursus PySpark voor Big Data : Modules

  Module 1 : Python Primer

  Module 2 : Spark Intro

  Module 3 : HDFS

  Python Syntax
  Python Data Types
  List, Tuples, Dictionaries
  Python Control Flow
  Functions and Parameters
  Modules and Packages
  Comprehensions
  Iterators and Generators
  Python Classes
  Anaconda Environment
  Jupyter Notebooks
  What is Apache Spark?
  Spark and Python
  PySpark
  Py4j Library
  Data Driven Documents
  RDD's
  Real Time Processing
  Apache Hadoop MapReduce
  Cluster Manager
  Batch versus Stream Processing
  PySpark Shell
  Hadoop Environment
  Environment Setup
  Hadoop Stack
  Hadoop Yarn
  Hadoop Distributed File System
  HDFS Architecture
  Parallel Operations
  Working with Partitions
  RDD Partitions
  HDFS Data Locality
  DAG (Direct Acyclic Graph)

  Module 4 : SparkConf

  Module 5 : SparkContext

  Module 6 : RDD’s

  SparkConf Object
  Setting Configuration Properties
  Uploading Files
  SparkContext.addFile
  Logging Configuration
  Storage Levels
  Serialize RDD
  Replicate RDD partitions
  DISK_ONLY
  MEMORY_AND_DISK
  MEMORY_ONLY
  Main Entry Point
  Executor
  Worker Nodes
  LocalFS
  SparkContext Parameters
  Master
  RDD serializer
  batchSize
  Gateway
  JavaSparkContext instance
  Profiler
  Resilient Distributed Datasets
  Key-Value pair RDDs
  Parallel Processing
  Immutability and Fault Tolerance
  Transformation Operations
  Filter, groupBy and Map
  Action Operations
  Caching and persistence
  PySpark RDD Class
  count, collect, foreach,filter
  map, reduce, join, cache

  Module 7 : Spark Processing

  Module 8 : Broadcast and Accumulator

  Module 9 : Algorithms

  SQL support in Spark
  Spark 2.0 Dataframes
  Defining tables
  Importing datasets
  Querying data frames using SQL
  Storage formats
  JSON / Parquet
  GraphX
  GraphX library overview
  GraphX APIs
  Performance Tuning
  Serialization
  Network Traffic
  Disk Persistence
  MarshalSerializer
  Data Type Support
  Python’s Pickle Serializer
  DStreams
  Sliding Window Operations
  Multi Batch and State Operations
  Iterative Algorithms
  Graph Analysis
  Machine Learning API
  mllib.classification
  Random Forest
  Naive Bayes
  Decision Tree
  mllib.clustering
  mllib.linalg
  mllib.regression
 • Cursus PySpark voor Big Data : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus PySpark voor Big Data : Reviews

 • Cursus PySpark voor Big Data : Certificaat