fbpx

Cursus Hadoop voor Big Data

In de cursus Hadoop voor Big Data leren de deelnemers Apache Hadoop te gebruiken voor de opslag en verwerking van grote hoeveelheden data.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Hadoop voor Big Data : Inhoud

  Hadoop Architectuur

  In de cursus Hadoop voor Big Data Hadoop komt de architectuur van Hadoop uitgebreid aan de orde. Hadoop gebruikt een eenvoudig programmeer model in een gedistribueerde omgeving over een cluster van computers.

  HDFS

  Binnen een Hadoop cluster wordt het Hadoop Distributed File System (HDFS) gebruikt als bestandssysteem. In de cursus Hadoop voor Big Data Hadoop wordt HDFS uitgebreid besproken. HDFS is een horizontaal schaalbaar bestandssysteem dat opgeslagen staat op een cluster van servers. De data wordt gedistribueerd opgeslagen, en het bestandssysteem zorgt automatisch voor replicatie van data over het cluster.

  MapReduce

  Een belangrijk algoritme voor het verwerken van Data is het MapReduce algorithm en hier wordt uitgebreid aandacht aan besteed.

  Utilities

  Tenslotte is er in de cursus Hadoop voor Big Data Hadoop aandacht voor tools en utilities die vaak in combinatie met Hadoop worden gebruikt zoals Zookeeper, Scoop, Ozie en Pig.

 • Cursus Hadoop voor Big Data : Training

  Doelgroep Cursus Hadoop voor Big Data

  De cursus Hadoop voor Big Data is bedoeld voor developers, data analisten en anderen die willen leren met hoe je data kunt verwerken met Hadoop.

  Voorkennis training Hadoop voor Big Data

  Om aan deze cursus deel te nemen is kennis van programmeren in Java en databases bevorderlijk voor de begripsvorming. Voorafgaande kennis van Java of Hadoop is niet nodig.

  Uitvoering cursus Hadoop voor Big Data

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Hadoop voor Big Data

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Hadoop voor Big Data.

  Cursus Hadoop voor Big Data
 • Cursus Hadoop voor Big Data : Modules

  Module 1 : Hadoop Intro

  Module 2 : Java API

  Module 3 : HDFS

  Big Data Handling
  No SQL
  Comparison to Relational DB
  Hadoop Eco-System
  Hadoop Distributions
  Pseudo-Distributed Installation
  Namenode Safemode
  Namenode High Availability
  Secondary Namenode
  Hadoop Filesystem Shell
  Create via Put method
  Read via Get method
  Update via Put method
  Delete via Delete method
  Create Table
  Drop Table
  Scan API
  Scan Caching
  Scan Batching
  Filters
  Hadoop Environment
  Hadoop Stack
  Hadoop Yarn
  Distributed File System
  HDFS Architecture
  Parallel Operations
  Working with Partitions
  RDD Partitions
  HDFS Data Locality
  DAG (Direct Acyclic Graph)

  Module 4 : Hbase Key Design

  Module 5 : MapReduce

  Module 6 : Submitting Jobs

  Storage Model
  Querying Granularity
  Table Design
  Tall-Narrow Tables
  Flat-Wide Tables
  Column Family
  Column Qualifier
  Storage Unit
  Querying Data by Timestamp
  Querying Data by Row-ID
  Types of Keys and Values
  SQL Access
  MapReduce Model
  MapReduce Theory
  YARN and MapReduce 2.0 Daemons
  MapReduce on YARN single node
  MapReduce framework
  Tool and ToolRunner
  GenericOptionsParser
  Running MapReduce Locally
  Running MapReduce on Cluster
  Packaging MapReduce Jobs
  MapReduce CLASSPATH
  Decomposing into MapReduce
  MapReduce Job
  Using JobControl class
  Joining data-sets
  User Defined Functions
  Logs and Web UI
  Input and Output Formats
  Anatomy of Mappers
  Reducers and Combiners
  Partitioners and Counters
  Speculative Execution
  Distributed Cache
  YARN Components

  Module 7 : Hadoop Streaming

  Module 8 : Utilities

  Module 9 : Hive

  Implement a Streaming Job
  Contrast with Java Code
  Create counts in Streaming App
  Text Processing Use Case
  Key Value Pairs
  $yarn command
  Using Pipes
  ZooKeeper
  Scoop
  Introduce Oozie
  Deploy and Run Oozie Workflow
  Pig Overview
  Execution Modes
  Developing Pig Script
  Hive Concepts
  Hive Clients
  Table Creation and Deletion
  Loading Data into Hive
  Partitioning
  Bucketing
  Joins
 • Cursus Hadoop voor Big Data : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Hadoop voor Big Data : Reviews

 • Cursus Hadoop voor Big Data : Certificaat