fbpx

Cursus Hadoop voor Big Data

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Hadoop voor Big Data : Inhoud

  In de cursus Hadoop voor Big Data leren de deelnemers Apache Hadoop te gebruiken voor de opslag en verwerking van grote hoeveelheden data.

  Hadoop Architectuur

  In de cursus Hadoop voor Big Data Hadoop komt de architectuur van Hadoop uitgebreid aan de orde. Hadoop gebruikt een eenvoudig programmeer model in een gedistribueerde omgeving over een cluster van computers.

  HDFS

  Binnen een Hadoop cluster wordt het Hadoop Distributed File System (HDFS) gebruikt als bestandssysteem. In de cursus Hadoop voor Big Data Hadoop wordt HDFS uitgebreid besproken. HDFS is een horizontaal schaalbaar bestandssysteem dat opgeslagen staat op een cluster van servers. De data wordt gedistribueerd opgeslagen, en het bestandssysteem zorgt automatisch voor replicatie van data over het cluster.

  MapReduce

  Een belangrijk algoritme voor het verwerken van Data is het MapReduce algorithm en hier wordt uitgebreid aandacht aan besteed.

  Utilities

  Tenslotte is er in de cursus Hadoop voor Big Data Hadoop aandacht voor tools en utilities die vaak in combinatie met Hadoop worden gebruikt zoals Zookeeper, Scoop, Ozie en Pig.

 • Cursus Hadoop voor Big Data : Training

  Doelgroep Cursus Hadoop voor Big Data

  De cursus Hadoop voor Big Data is bedoeld voor developers, data analisten en anderen die willen leren met hoe je data kunt verwerken met Hadoop.

  Voorkennis training Hadoop voor Big Data

  Om aan deze cursus deel te nemen is kennis van programmeren in Java en databases bevorderlijk voor de begripsvorming. Voorafgaande kennis van Java of Hadoop is niet nodig.

  Uitvoering cursus Hadoop voor Big Data

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Er is voldoende gelegenheid om te oefenen en afwisseling van theorie en praktijk. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus Hadoop voor Big Data

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Hadoop voor Big Data.

  Cursus Hadoop voor Big Data
 • Cursus Hadoop voor Big Data : Modules

  Module 1 : Hadoop Intro

  Module 2 : Java API

  Module 3 : HDFS

  Big Data Handling
  No SQL
  Comparison to Relational DB
  Hadoop Eco-System
  Hadoop Distributions
  Pseudo-Distributed Installation
  Namenode Safemode
  Namenode High Availability
  Secondary Namenode
  Hadoop Filesystem Shell
  Create via Put method
  Read via Get method
  Update via Put method
  Delete via Delete method
  Create Table
  Drop Table
  Scan API
  Scan Caching
  Scan Batching
  Filters
  Hadoop Environment
  Hadoop Stack
  Hadoop Yarn
  Distributed File System
  HDFS Architecture
  Parallel Operations
  Working with Partitions
  RDD Partitions
  HDFS Data Locality
  DAG (Direct Acyclic Graph)

  Module 4 : Hbase Key Design

  Module 5 : MapReduce

  Module 6 : Submitting Jobs

  Storage Model
  Querying Granularity
  Table Design
  Tall-Narrow Tables
  Flat-Wide Tables
  Column Family
  Column Qualifier
  Storage Unit
  Querying Data by Timestamp
  Querying Data by Row-ID
  Types of Keys and Values
  SQL Access
  MapReduce Model
  MapReduce Theory
  YARN and MapReduce 2.0 Daemons
  MapReduce on YARN single node
  MapReduce framework
  Tool and ToolRunner
  GenericOptionsParser
  Running MapReduce Locally
  Running MapReduce on Cluster
  Packaging MapReduce Jobs
  MapReduce CLASSPATH
  Decomposing into MapReduce
  MapReduce Job
  Using JobControl class
  Joining data-sets
  User Defined Functions
  Logs and Web UI
  Input and Output Formats
  Anatomy of Mappers
  Reducers and Combiners
  Partitioners and Counters
  Speculative Execution
  Distributed Cache
  YARN Components

  Module 7 : Hadoop Streaming

  Module 8 : Utilities

  Module 9 : Hive

  Implement a Streaming Job
  Contrast with Java Code
  Create counts in Streaming App
  Text Processing Use Case
  Key Value Pairs
  $yarn command
  Using Pipes
  ZooKeeper
  Scoop
  Introduce Oozie
  Deploy and Run Oozie Workflow
  Pig Overview
  Execution Modes
  Developing Pig Script
  Hive Concepts
  Hive Clients
  Table Creation and Deletion
  Loading Data into Hive
  Partitioning
  Bucketing
  Joins
 • Cursus Hadoop voor Big Data : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Hadoop voor Big Data : Reviews

 • Cursus Hadoop voor Big Data : Certificaat