fbpx

Cursus Freemarker Templates

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Freemarker Templates : Inhoud

  In de cursus Freemarker Templates leren de deelnemers de Apache FreeMarker template engine te gebruiken voor de generatie van text output zoals HTML pagina's of emails op basis van templates.

  FreeMarker Template Language

  De templates maken gebruik van de FreeMarker Template Language (FTL) en worden gebruikt voor het View in het Model View Controller pattern (MVC). De templates bevatten alleen display logica voor de weergave van dynamisch geprepareerde data die door een programmeertaal, vaak Java, vanuit de backend worden opgehaald.

  Web Applicatie Architectuur

  De cursus gaat van start met een bespreking van de architectuur van Web Applicaties met als voorbeeld Java, waarvan de FreeMarker templates het front-end vormen. Hierbij komen de basis principes van het HTTP Protocol aan de orde zoals de Requests, Responses en Sessions.

  FreeMarker Syntax

  Daarna wordt ingegaan op FreeMarker values, types, directives, interpolaties, control flow en het gebruik van variabelen in templates. Ook worden hierbij namespaces, autoescaping en diverse output formats besproken.

  FreeMarker Data Model

  Vervolgens komt het FreeMarker Data Model aan de orde, waarbij Java objecten zichtbaar worden in het template als een boomstructuur van variabelen en waarbij adapters bepalen hoe ze in het template terecht komen.

  Template Configuratie

  Tenslotte worden diverse settings voor template configuratie besproken en wordt ingegaan op error handling, template loading en de implicaties van het gebruik van multiple threads.

 • Cursus Freemarker Templates : Training

  Doelgroep Training Freemarker Templates

  De cursus Freemarker Templates is bedoeld voor developers en designers die Freemarker willen gebruiken in het User Interface van Java Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus Freemarker Templates

  Kennis van moderne software technologieën voor de opmaak van User Interfaces zoals CSS en kennis van de werking van Java Web applicaties is wenselijk.

  Uitvoering Cursus Freemarker Templates

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De concepten worden geïllustreerd met demo's en er is gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Cursus Freemarker Templates

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Freemarker Templates.

  Cursus Freemarker Templates
 • Cursus Freemarker Templates : Modules

  Module 1 : Intro Freemarker

  Module 2 : Template Structure

  Module 3 : Data Model

  What is Freemarker?
  Template Engine
  Java Web Applications
  Servlet API
  Application Servers
  Request Cycle
  Sessions
  Deployment Descriptors
  web.xml
  war Files
  Static Resources
  Values and Types
  Directives
  User Defined Directives
  Expressions
  Interpolations
  Namespaces
  Autoescaping
  Ouput Formats
  Variables in Templates
  Whitespace Handling
  Square Bracket Syntax
  Creating a Data Model
  Scalars
  Containers
  Methods
  Directives
  Node variables
  Object wrappers
  Variable Scopes
  Merging with Template
  Charset Issues
  Bean wrapper

  Module 4 : Configuration

  Shared variables
  Configuration Settings
  Template Loading
  Error Handling
  Template Configurations
  Associating Output Formats
  Custom Number Formats
  Custom Date/Time Formats
  Incompatible Improvements
  Multithreading
 • Cursus Freemarker Templates : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Freemarker Templates : Reviews

 • Cursus Freemarker Templates : Certificaat