fbpx

Cursus Freemarker Templates

In de cursus Freemarker Templates leren de deelnemers de Apache FreeMarker template engine te gebruiken voor de generatie van text output zoals HTML pagina's of emails op basis van templates.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Freemarker Templates : Inhoud

  FreeMarker Template Language

  De templates maken gebruik van de FreeMarker Template Language (FTL) en worden gebruikt voor het View in het Model View Controller pattern (MVC). De templates bevatten alleen display logica voor de weergave van dynamisch geprepareerde data die door een programmeertaal, vaak Java, vanuit de backend worden opgehaald.

  Web Applicatie Architectuur

  De cursus gaat van start met een bespreking van de architectuur van Web Applicaties met als voorbeeld Java, waarvan de FreeMarker templates het front-end vormen. Hierbij komen de basis principes van het HTTP Protocol aan de orde zoals de Requests, Responses en Sessions.

  FreeMarker Syntax

  Daarna wordt ingegaan op FreeMarker values, types, directives, interpolaties, control flow en het gebruik van variabelen in templates. Ook worden hierbij namespaces, autoescaping en diverse output formats besproken.

  FreeMarker Data Model

  Vervolgens komt het FreeMarker Data Model aan de orde, waarbij Java objecten zichtbaar worden in het template als een boomstructuur van variabelen en waarbij adapters bepalen hoe ze in het template terecht komen.

  Template Configuratie

  Tenslotte worden diverse settings voor template configuratie besproken en wordt ingegaan op error handling, template loading en de implicaties van het gebruik van multiple threads.

 • Cursus Freemarker Templates : Training

  Doelgroep Training Freemarker Templates

  De cursus Freemarker Templates is bedoeld voor developers en designers die Freemarker willen gebruiken in het User Interface van Java Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus Freemarker Templates

  Kennis van moderne software technologieën voor de opmaak van User Interfaces zoals CSS en kennis van de werking van Java Web applicaties is wenselijk.

  Uitvoering Cursus Freemarker Templates

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De concepten worden geïllustreerd met demo's en er is gelegenheid om te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Cursus Freemarker Templates

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Freemarker Templates.

  Cursus Freemarker Templates
 • Cursus Freemarker Templates : Modules

  Module 1 : Intro Freemarker

  Module 2 : Template Structure

  Module 3 : Data Model

  What is Freemarker?
  Template Engine
  Java Web Applications
  Servlet API
  Application Servers
  Request Cycle
  Sessions
  Deployment Descriptors
  web.xml
  war Files
  Static Resources
  Values and Types
  Directives
  User Defined Directives
  Expressions
  Interpolations
  Namespaces
  Autoescaping
  Ouput Formats
  Variables in Templates
  Whitespace Handling
  Square Bracket Syntax
  Creating a Data Model
  Scalars
  Containers
  Methods
  Directives
  Node variables
  Object wrappers
  Variable Scopes
  Merging with Template
  Charset Issues
  Bean wrapper

  Module 4 : Configuration

  Shared variables
  Configuration Settings
  Template Loading
  Error Handling
  Template Configurations
  Associating Output Formats
  Custom Number Formats
  Custom Date/Time Formats
  Incompatible Improvements
  Multithreading
 • Cursus Freemarker Templates : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Freemarker Templates : Reviews

 • Cursus Freemarker Templates : Certificaat