Code: JVS700
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus NodeJS Programmeren

11-12 t/m 12-12-2017
22-02 t/m 23-02-2018
25-04 t/m 26-04-2018
28-06 t/m 29-06-2018
23-08 t/m 24-08-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus NodeJS

Cursus NodeJS Web developers die willen leren hoe JavaScript en de NodeJS library gebruikt kunnen worden voor de server-side van Web Applicaties.

Voorkennis Cursus NodeJS Programmeren

Ervaring met JavaScript programmeren voor de Front-End van Web Applicaties en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training NodeJS Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat NodeJS Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat NodeJS Programmeren.

Inhoud Cursus NodeJS

In deze cursus leren de deelnemers hoe de NodeJS JavaScript library gebruikt kan worden aan de server side van Web Applicaties. NodeJS is onstaan in 2009 en is sindsdien uitgegroeid tot een krachtig asynchronous development framework voor de creatie van schaalbare web applicaties. De library Node.js, waarvan de populariteit nog steeds toeneemt, is ook onderdeel van de MEAN stack (MongoDB, EcmaScript, Angular en Node) die is gericht op de snelle development van I/O centrische applicaties. De cursus gaat in de eerste plaats in op de architectuur van de Node.js library waarbij runtime modules als filesystem, events en process worden besproken. Ook wordt ingegaan op de NPM package manager waarmee community modules kunnen worden opgenomen. Vervolgens komt het asynchrone event handling model van NodeJS aan de orde waarbij de promises and futures van EcmaScript 6 en 7 uitkomst bieden bij de afhandeling van callbacks. Ook aan bod komen het verwerken van streaming data en File I/O in NodeJS. Vervolgens wordt ingegaan op hoe in NodeJS vele concurrent client requests worden afgehandeld en komt ook het Express.js Framework aan de orde met templating, routing en middleware services. In de module Database Access komen de integratie mogelijkheden in de backend met databases als MongoDB, MySQL en SQLite aan de orde. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het opzetten van een Rest API en het gebruik van AngularJS voor de Frontend.

Module 1 : Intro NodeJS

Module 2 : Event Handling

Module 3 : Streaming Data

What is Node.js
Node.js architecture
Installing node.js
Defining modules
Using modules
Built in Modules
I/O Centricity
Event Handling
Child Processes
Node Package Manager (NPM)
EcmaScript 6
Google Script Engine V8
Single Threading
Callback Asynchrony
REPL Environment
Understanding the event loop
Broadcasting events
Collaboration
Queuing
Listening for events
Signals
Forks
File events
Deferred execution
Promises and Futures
Timers
setTimeout
setInterval
Callbacks and errors
unref and ref
Exploring streams
Readable streams
Pushing and pulling
Writable streams
Duplex streams
Transforming streams
PassThrough streams
HTTP server creation
HTTP requests
Proxying and tunneling
HTTPS Security
Request object
URL module
Querystring module
Handling Cookies

Module 4 : Using File I/O

Module 5 : Simultaneous Clients

Module 6 : Database Access

Iterating Files
Iterating Directories
Node.js File API
Reading files
Writing files
Byte by Bytes
Line by Line
Reading entire files
Reading Streams
Writing Streams
Server static files
Redirecting Requests
Resource caching
Handling file uploads
Understanding concurrency
Routing requests
Understanding routes
Express to route requests
Using Redis
Tracking client state
Storing user data
Handling sessions
Cookies and client state
Simple polling
Centralizing states
Authenticating
Basic authentication
Handshaking
View Engines
Controllers and Services
Database access with Node.js
SQL vs NoSQL
Integration with MySQL
Integration with MongoDB
Integration with SQLite
Why SQLite
Working with SQLite
Running Queries
Getting data from the database
Prepared statements
Query Flow Control
ODM / ORM
Mongoose
Sequelize

Module 7 : Rest Services

What are Rest Services
Resource ID’s
HTTP-API
GET- en POST-calls
JSON Data
CRUD operations
Using AngularJS
Using Modules
Views and Controllers
Node Angular Integration

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl