fbpx
Code: JVS700
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus NodeJS Programmeren

13-06 t/m 14-06-2019
08-08 t/m 09-08-2019
10-10 t/m 11-10-2019
12-12 t/m 13-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus NodeJS

Cursus NodeJSDe cursus NodeJS Programmeren is bestemd voor Web developers die willen leren hoe JavaScript en de NodeJS library gebruikt kunnen worden voor de server-side van Web Applicaties.

Voorkennis Cursus NodeJS Programmeren

Ervaring met JavaScript programmeren voor de Front-End van Web Applicaties en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training NodeJS Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat NodeJS Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat NodeJS Programmeren.

Inhoud Cursus NodeJS

In de cursus NodeJS Programmeren leren de deelnemers hoe de NodeJS JavaScript library gebruikt kan worden aan de server side van Web Applicaties. NodeJS is onstaan in 2009 en is sindsdien uitgegroeid tot een krachtig asynchronous development framework voor de creatie van schaalbare web applicaties. De library Node.js, waarvan de populariteit nog steeds toeneemt, is ook onderdeel van de MEAN stack (MongoDB, EcmaScript, Angular en Node) die is gericht op de snelle development van I/O centrische applicaties. De cursus gaat in de eerste plaats in op de architectuur van de Node.js library waarbij runtime modules als filesystem, events en process worden besproken. Ook wordt ingegaan op de NPM package manager waarmee community modules kunnen worden opgenomen. Vervolgens komt het asynchrone event handling model van NodeJS aan de orde waarbij de promises and futures van EcmaScript 6 en 7 uitkomst bieden bij de afhandeling van callbacks. Ook aan bod komen het verwerken van streaming data en File I/O in NodeJS. Vervolgens wordt ingegaan op hoe in NodeJS vele concurrent client requests worden afgehandeld en komt ook het Express.js Framework aan de orde met templating, routing en middleware services. In de module Database Access komen de integratie mogelijkheden in de backend met databases als MongoDB, MySQL en SQLite aan de orde. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het opzetten van een Rest API en het gebruik van AngularJS voor de Frontend.

Module 1 : Intro NodeJS

Module 2 : Event Handling

Module 3 : Streaming Data

What is Node.js?
Node.js Components
Node.js Applications
Node.js Programming Model
Important Parts of Node.js
Global Objects
Hello Node.js
Hello Node Server
Node.js Module System
Finding Modules
Node Package Manager
Installing Modules using NPM
package.json
Creating a Module
Node’s Event Loop
Interleaving Events
Timers
Synchronous versus Asynchronous
Blocking versus Non Blocking
Using Callbacks
Synchronous Mode
Asynchrony with Callbacks
Node Events
Callback versus Events
EventEmitter Class
Emitting Once
Nesting too Much
Asynchrony with Promises
What are Streams
Streams in Node.js
Methods and Events
Reading from a Stream
Writing to a Stream
Piping the Streams
Chaining the Streams
Piping Methods and Events
What are Buffers?
Creating Buffers
Writing to Buffers
Reading from Buffers
Buffer Operations
Copy and Other Methods

Module 4 : File I/O

Module 5 : Express Framework

Module 6 : Rest Services

Interacting with File System
Async and Sync
Async Open
File Information
Reading and Writing Files
Closing Files
Truncating and Deleting Files
Creating Directories
Removing Directories
Reading Directories
Global Objects
Process Object
Actions and Streams
os Module
Node Web Server
Node Web Client
What is Express?
Important Modules
Hello Express
Request Properties
Request Methods
Response Properties
Response Methods
Basic Routing
Serving Static Files
Get and Post Method
File Upload
Cookies Management
What is REST?
REST Web Services
Simple REST Examples
REST Web Service Principles
ID and Links
Multiple Represenstation
Common REST Patterns
Resource URI Access Patterns
JSON
JSON versus XML
List Users API
Add User API
Path Parameters
Delete API

Module 7 : Database Access SQL

Module 8 : Database Access NoSQL

MySQL Connections
MySQL Queries
Create Database
Create and Alter Table
Primary Keys
Insert Multiple
Get Inserted ID
Select from Table
Select with Filter
Escaping Query Values
PlaceHolders
Create Database in MongoDB
Create Collection
Insert into Collection
Insert Multiple Documents
Id Field
Find One
Find All
Find Some
Query
Filter Regex

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl