fbpx

Cursus NodeJS Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus NodeJS Programmeren : Inhoud

  In de cursus NodeJS Programmeren leren de deelnemers hoe de NodeJS JavaScript library gebruikt kan worden aan de server side van Web Applicaties. NodeJS is ontstaan in 2009 en is sindsdien uitgegroeid tot een krachtig asynchronous development framework voor de creatie van schaalbare web applicaties.

  Node.js Library

  De library Node.js, waarvan de populariteit nog steeds toeneemt, is ook onderdeel van de MEAN stack (MongoDB, ECMAScript, Angular en Node) die is gericht op de snelle development van I/O centrische applicaties.

  Node en NPM

  De cursus gaat in de eerste plaats in op de architectuur van de Node.js library waarbij runtime modules als filesystem, events en process worden besproken. Ook wordt ingegaan op de NPM package manager waarmee community modules kunnen worden opgenomen.

  Asynchronous Event Handling

  Vervolgens komt het asynchrone event handling model van NodeJS aan de orde waarbij de promises and futures van ECMAScript 6 en 7 uitkomst bieden bij de afhandeling van callbacks.

  Streaming Data en Express.js

  Ook aan bod komen het verwerken van streaming data en File I/O in NodeJS. Vervolgens wordt ingegaan op hoe in NodeJS vele concurrent client requests worden afgehandeld en komt ook het Express.js Framework aan de orde met templating, routing en middleware services.

  Database Access

  In de module Database Access komen de integratie mogelijkheden in de backend met databases als MongoDB, MySQL en SQLite aan de orde.

  Rest API

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het opzetten van een Rest API en het gebruik van AngularJS voor de Frontend.

 • Cursus NodeJS Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus NodeJS Programmeren

  De cursus NodeJS Programmeren is bestemd voor Web developers die willen leren hoe JavaScript en de NodeJS library gebruikt kunnen worden voor de server-side van Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus NodeJS Programmeren

  Ervaring met JavaScript programmeren voor de Front-End van Web Applicaties en een goede kennis van JavaScript is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training NodeJS Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat NodeJS Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat NodeJS Programmeren.

  Cursus NodeJS
 • Cursus NodeJS Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro NodeJS

  Module 2 : Event Handling

  Module 3 : Streaming Data

  What is Node.js?
  Node.js Components
  Node.js Applications
  Node.js Programming Model
  Important Parts of Node.js
  Global Objects
  Hello Node.js
  Hello Node Server
  Node.js Module System
  Finding Modules
  Node Package Manager
  Installing Modules using NPM
  package.json
  Creating a Module
  Node’s Event Loop
  Interleaving Events
  Timers
  Synchronous versus Asynchronous
  Blocking versus Non Blocking
  Using Callbacks
  Synchronous Mode
  Asynchrony with Callbacks
  Node Events
  Callback versus Events
  EventEmitter Class
  Emitting Once
  Nesting too Much
  Asynchrony with Promises
  What are Streams
  Streams in Node.js
  Methods and Events
  Reading from a Stream
  Writing to a Stream
  Piping the Streams
  Chaining the Streams
  Piping Methods and Events
  What are Buffers?
  Creating Buffers
  Writing to Buffers
  Reading from Buffers
  Buffer Operations
  Copy and Other Methods

  Module 4 : File I/O

  Module 5 : Express Framework

  Module 6 : Rest Services

  Interacting with File System
  Async and Sync
  Async Open
  File Information
  Reading and Writing Files
  Closing Files
  Truncating and Deleting Files
  Creating Directories
  Removing Directories
  Reading Directories
  Global Objects
  Process Object
  Actions and Streams
  os Module
  Node Web Server
  Node Web Client
  What is Express?
  Important Modules
  Hello Express
  Request Properties
  Request Methods
  Response Properties
  Response Methods
  Basic Routing
  Serving Static Files
  Get and Post Method
  File Upload
  Cookies Management
  What is REST?
  REST Web Services
  Simple REST Examples
  REST Web Service Principles
  ID and Links
  Multiple Representations
  Common REST Patterns
  Resource URI Access Patterns
  JSON
  JSON versus XML
  List Users API
  Add User API
  Path Parameters
  Delete API

  Module 7 : Database Access SQL

  Module 8 : Database Access NoSQL

  MySQL Connections
  MySQL Queries
  Create Database
  Create and Alter Table
  Primary Keys
  Insert Multiple
  Get Inserted ID
  Select from Table
  Select with Filter
  PlaceHolders
  Create Database in MongoDB
  Create Collection
  Insert into Collection
  Insert Multiple Documents
  Id Field
  Find One
  Find All
  Find Some
  Query
  Filter Regex
 • Cursus NodeJS Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus NodeJS Programmeren : Reviews

  Ivo : Seed2Lead
  Prima basis cursus. Fijn dat we stukken code uit de PDF's konden halen voor de opdrachten zodat het sneller ging.
  Sophie : Seed2Lead
  The explanation of promises versus callbacks was really helpful. Thanks for the course.
  Antonius : Universiteit Wageningen
  De trainer was zeer ervaren en had veel praktijkkennis.
  De organisatie is laagdrempelig en de lunch was uitstekend.
 • Cursus NodeJS Programmeren : Certificaat