fbpx
Code: PHP700
Duur in dagen: 2
Roostering: Op Aanvraag
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus Joomla Web Development

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Joomla Web Development

Cursus Joomla Web Development Deze cursus is bestemd voor personen die Joomla willen gebruiken voor het ontwerp van een Web site of Web Applicatie.

Voorkennis Cursus Joomla

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over Web applicaties en ervaring met computers is wenselijk.

Uitvoering Training Joomla Web Development

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Gedurende de cursus ontwikkelen de deelnemers aan de hand van oefeningen in een aantal stappen een Joomla Web site met veel gebruikte functionaliteit. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Joomla Web Development

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Joomla Web Development.

Inhoud Cursus Joomla Web Development

In de cursus Joomla Web Development leren de deelnemers het Joomla Content Management Systeem, CMS, te gebruiken voor het opzetten van een complete web site. De cursus gaat uit van de meest recente versie van Joomla. Hiervoor is geen kennis van programmeren nodig. Aan de orde komt hoe in Joomla onderdelen in elkaar gezet en aan elkaar gekoppeld worden. Aandacht wordt besteed aan de componenten zoals secties, artikelen, banners, advertenties, afbeeldingen en categorieën. En ook komt aan de orde hoe je menu’s koppelt in Joomla en items en beschrijvingen toevoegt. Joomla kan worden uitgebreid met extensies die op vele plaatsen beschikbaar zijn en al dan niet tegen vergoeding de functionaliteit kunnen uitbreiden. Een aantal van deze extensies passeert de revu. Verder worden templates besproken die een bepaalde structuur in Joomla componenten aanbrengen en komen ook modules aan bod. Tenslotte is er aandacht voor allerlei kwesties met betrekking tot de configuratie van Joomla. Na het doorlopen van deze cursus kunnen de deelnemers geheel zelfstandig een web site opbouwen met Joomla.

Module 1 : Joomla Intro

Module 2 : Content Types

Module 3 : Menu’s

Wat is Joomla?
Hoe werkt Joomla?
Joomla installeren
Frontend en Backend
Home-page
Taal instellen
Inhoud toevoegen
Artikel toevoegen
Menu koppeling toevoegen
Secties en categorieën
Secties creëren
Categorieën creëren
Secties en categorieën toekennen
Advertenties
Nieuwe pagina’s maken
Afbeelding toevoegen
Pagebreak
Banners
Contacten
Enquête
Zoeken
Menu’s
Menu-items toevoegen
Weergave sectie
Weergave categorielijst
Details instellen
Beschrijving toevoegen
Main Menu
Volgorde menu-items wijzigen
Niveau menu-item wijzigen
Positie submenu wijzigen
Menu-item verwijderen
Meerdere menu’s
Externe koppeling
Scheidingsruimte toevoegen

Module 4 : Joomla Templates

Module 5 : Modules

Module 6 : Configuratie

Wat zijn Templates?
Templates downloaden
Templates installeren
Templates wijzigen
Meerdere templates gebruiken
Logo Joomla template wijzigen
Mail
Privébericht
Groepsmail
Wat zijn modules?
Module toevoegen
Aangepaste HTML
Login
Syndicate
Willekeurige afbeelding
Wat zijn Parameters?
Instellen globale parameters
Instellen individuele parameters
Algemene instellingen
Tabblad Website
Tabblad Systeem
Tabblad Server
WYSIWYG-editor
Frontendgebruikers
Frontend registratie
Accountgegevens bewerken
Toegangsniveau wijzigen
Backendgebruikers
Aanmaken
Toegangsniveaus
Mediabeheer
Artikelen toevoegen en verwijderen
Mappen toevoegen en verwijderen

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl