fbpx

Cursus Joomla Web Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Joomla Web Development : Inhoud

  In de cursus Joomla Web Development leren de deelnemers het Joomla Content Management Systeem, CMS, te gebruiken voor het opzetten van een complete web site. De cursus gaat uit van de meest recente versie van Joomla. Hiervoor is geen kennis van programmeren nodig.

  Joomla Intro

  Aan de orde komt hoe in Joomla onderdelen in elkaar gezet en aan elkaar gekoppeld worden. Aandacht wordt besteed aan de componenten zoals secties, artikelen, banners, advertenties, afbeeldingen en categorieën.

  Joomla Menu's

  En ook komt aan de orde hoe je menu's koppelt in Joomla en items en beschrijvingen toevoegt.

  Joomla Extensies

  Joomla kan worden uitgebreid met extensies die op vele plaatsen beschikbaar zijn en al dan niet tegen vergoeding de functionaliteit kunnen uitbreiden. Een aantal van deze extensies passeert de revue.

  Templates en Modules

  Verder worden templates besproken die een bepaalde structuur in Joomla componenten aanbrengen en komen ook modules aan bod.

  Joomla Configuratie

  Tenslotte is er aandacht voor allerlei kwesties met betrekking tot de configuratie van Joomla. Na het doorlopen van deze cursus kunnen de deelnemers geheel zelfstandig een web site opbouwen met Joomla.

 • Cursus Joomla Web Development : Training

  Doelgroep Cursus Joomla Web Development

  Deze cursus is bestemd voor personen die Joomla willen gebruiken voor het ontwerp van een Web site of Web Applicatie.

  Voorkennis Cursus Joomla Web Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis over Web applicaties en ervaring met computers is wenselijk.

  Uitvoering Training Joomla Web Development

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken. Gedurende de cursus ontwikkelen de deelnemers aan de hand van oefeningen in een aantal stappen een Joomla Web site met veel gebruikte functionaliteit. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Joomla Web Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Joomla Web Development.

  Cursus Joomla Web Development
 • Cursus Joomla Web Development : Modules

  Module 1 : Joomla Intro

  Module 2 : Content Types

  Module 3 : Menu's

  What is Joomla?
  How does Joomla work?
  Installing Joomla
  Frontend and Backend
  Home page
  Language setting
  Adding content
  Add an Article
  Add menu link
  Sections and categories
  Assigning sections and categories
  Advertisements
  Making new pages
  Adding images
  Pagebreak
  Banners
  Contacts
  Search
  Adding Menu-items
  Displaying sections
  Displaying categorylist
  Set details
  Change menu-items order
  Change level menu-item
  Removing menu-item
  External link
  Separation space

  Module 4 : Joomla Templates

  Module 5 : Modules

  Module 6 : Configuration

  What are Templates?
  Downloading Templates
  Installing Templates
  Changing Templates
  Using more template
  Change Logo Joomla template
  Mail
  Private message
  Group mail
  What are modules?
  Adding a Module
  Adjusted HTML
  Login
  Syndicate
  Arbitrary image
  What are Parameters?
  Setting global parameters
  Setting individual parameters
  General settings
  Tab System
  WYSIWYG-editor
  Frontend users
  Frontend registration
  Editing Account data
  Changing access level
  Backend users
  Access levels
 • Cursus Joomla Web Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Joomla Web Development : Reviews

 • Cursus Joomla Web Development : Certificaat